• Tổ chức hoạt động dạy học chương “Dòng điện trong các môi trường” Vật lý 11 nâng cao theo lý thuyết kiến tạo

  Tổ chức hoạt động dạy học chương “Dòng điện trong các môi trường” Vật lý 11 nâng cao theo lý thuyết kiến tạo

  Bài viết giới thiệu tiến trình dạy học vật lý theo lý thuyết kiến tạo. Đồng thời, chúng tôi đã nêu kết quả điều tra quan niệm của học sinh trước khi học chương “Dòng điện trong các môi trường” Vật lý 11 Nâng cao, các thí nghiệm để khắc phục các quan niệm đó.

   6 p dnulib 26/06/2022 11 0

 • Xác định riêng rẽ cấu hình nhám từ dữ liệu quang học trong giếng lượng tử InGaN/GaN

  Xác định riêng rẽ cấu hình nhám từ dữ liệu quang học trong giếng lượng tử InGaN/GaN

  Bài viết này trình bày việc xác định riêng rẽ hai kích thước đặc trưng của cấu hình nhám từ dữ liệu về độ rộng vạch phổ hấp thụ liên vùng trong giếng lượng tử InGaN/GaN. Chúng tôi sử dụng tỉ số của các độ rộng vạch phổ để tìm ra chiều dài tương quan, sau đó sử dụng dữ liệu về độ rộng vạch phổ để tìm ra biên độ nhám.

   8 p dnulib 26/06/2022 23 0

 • Các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học vật lý

  Các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học vật lý

  Trong dạy học nói chung và trong dạy học vật lý nói riêng việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh là hết sức cần thiết. Nội dung của bài viết này sẽ đề cập đến các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học vật lý.

   8 p dnulib 26/06/2022 28 0

 • Tổ chức hoạt động ôn tập và kiểm tra đánh giá chương “Dòng điện không đổi” Vật lý 11 nâng cao theo B-learning

  Tổ chức hoạt động ôn tập và kiểm tra đánh giá chương “Dòng điện không đổi” Vật lý 11 nâng cao theo B-learning

  Trong chương trình Vật lý phổ thông, việc ôn tập kiến thức cho học sinh có vai trò quan trọng. Trong bài viết này giới thiệu phương pháp tổ chức hoạt động ôn tập theo B-Learning chương “Dòng điện không đổi” Vật lý 11 nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

   7 p dnulib 26/06/2022 11 0

 • Tổ chức dạy học khám phá với sự hỗ trợ của máy vi tính trong dạy học vật lý

  Tổ chức dạy học khám phá với sự hỗ trợ của máy vi tính trong dạy học vật lý

  Dạy học khám phá với sự hỗ trợ của máy vi tính là một trong những cách dạy hiện đại nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc giải quyết các vấn đề trong học tập và thực tế. Dựa trên những cơ sở lý luận về dạy học khám phá và máy vi tính, bài viết đề cập đến vấn đề xây dựng quy trình tổ...

   5 p dnulib 26/06/2022 13 0

 • Xây dựng các thí nghiệm phát hiện tính chất của nước áp dụng trong dạy học chủ đề “Vật chất và Năng lượng” môn Khoa học lớp 4

  Xây dựng các thí nghiệm phát hiện tính chất của nước áp dụng trong dạy học chủ đề “Vật chất và Năng lượng” môn Khoa học lớp 4

  Trên cơ sở những nguyên tắc, quy trình thiết kế thí nghiệm, chúng tôi đã xây dựng hệ thống các thí nghiệm khoa học được sử dụng trong dạy học tiểu chủ đề Nước trong chủ đề “Vật chất và Năng lượng” môn Khoa học lớp 4.

   5 p dnulib 26/06/2022 10 0

 • Dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong môn Vật lý

  Dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong môn Vật lý

  Bài viết Dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong môn Vật lý trình bày mục tiêu phát triển năng lực trong dạy học vật lý; Quy trình dạy học vật học vật lý ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực.

   5 p dnulib 26/06/2022 10 0

 • Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 1

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 1

  Giáo trình "Vật lý khí quyển" được biên soạn với mục đích đáp ứng yêu cầu các chương trình đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai và phát triển bền vững. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thành phần và cầu trúc khí quyển; Áp suất khí quyển; Bức xạ mặt trời;... Mời các bạn cùng tham...

   74 p dnulib 28/05/2022 35 0

 • Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chế độ nhiệt; Chuyển động đối lưu trong khí quyển; Động lực học khí quyển; Hoàn lưu khí quyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p dnulib 28/05/2022 36 0

 • Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 1

  Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 1

  "Bài giảng Xây dựng các hệ thống nhúng: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về dao động và sóng: dao động cơ, dao động điện từ, sóng cơ, sóng âm và hiệu ứng Doppler; giao thoa ánh sáng: cơ sở của quang học sóng, hiện tượng giao thoa ánh sáng; nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng của sóng cầu; tán sắc,...

   134 p dnulib 25/04/2022 42 0

 • Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 2

  Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Xây dựng các hệ thống nhúng: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về thuyết tương đối hẹp Einstein; động lực học tương đối tính – hệ thức Einstein; quang học lượng tử; các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối; cơ học lượng tử; vật lý nguyên tử; mômen động lượng và mômen từ của...

   147 p dnulib 25/04/2022 38 0

 • Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 2

  Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về hai tiên đề Einstein, phép biến đổi Lorentz và các hệ quả, động lực học tương đối tính – hệ thức Einstein; bức xạ nhiệt, bức xạ nhiệt cân bằng, các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối, thuyết lượng tử của Planck và...

   166 p dnulib 25/04/2022 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số