• Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học: Phần 1

  Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học: Phần 1

  Giáo trình "Vật lý phân tử và nhiệt học: Phần 1" có nội dung trình bày về: phương trình trạng thái lí tưởng, định luật chất khí lí tưởng, trạng thái chất khí lí tưởng, quy luật chuyển động nhiệt, cấu tạo phân tử các chất,... Đồng thời cung cấp một số bài tập về các định luật chất khí, phương trình trạng thái và nguyên lí I NĐLH. Mời...

   54 p dnulib 24/04/2023 65 0

 • Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học: Phần 2

  Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học" có nội dung củng cố kiến thức và kỹ năng cho các em sinh viên thông qua các bài tập nâng cao về các định luật chất khí, phương trình trạng thái và nguyên lí I NĐLH. Hy vọng rằng với giáo trình này các em sẽ đạt kết quả tốt trong quá trình học tập, nghiên cứu về Vật lý phân tử và...

   72 p dnulib 24/04/2023 69 0

 • Giáo trình Vật lý thống kê và nhiệt động lực: Phần 1 - TS. Đỗ Xuân Hội

  Giáo trình Vật lý thống kê và nhiệt động lực: Phần 1 - TS. Đỗ Xuân Hội

  Giáo trình "Vật lý thống kê và nhiệt động lực: Phần 1" do TS. Đỗ Xuân Hội biên soạn với các bài tập kèm theo lý thuyết nhằm củng cố kiến thức, giúp các em sinh viên làm quen với việc nghiên cứu từng đề tài khoa học. Phần 1 cuốn giáo trình gồm 3 chương có nội dung về: Mô tả thống kê hệ vĩ mô; Phân bố vi chính tắc, tiêu đề cơ bản của cơ...

   71 p dnulib 24/04/2023 69 0

 • Giáo trình Vật lý thống kê và nhiệt động lực: Phần 2 - TS. Đỗ Xuân Hội

  Giáo trình Vật lý thống kê và nhiệt động lực: Phần 2 - TS. Đỗ Xuân Hội

  Phần 2 giáo trình "Giáo trình Vật lý thống kê và nhiệt động lực" tiếp tục trình bày về: Nhiệt động lực thống kê; Phân bố chính tắc lớn; Thăng giáng thống kê ở hệ cân bằng; Ứng dụng phân bố chính tắc trong môi trường ion hóa;... Mời thầy cô và các em cùng theo dõi chi tiết giáo trình tại đây nhé.

   92 p dnulib 24/04/2023 65 0

 • Giáo trình Cơ sở Vật lý hạt nhân: Phần 1 - Nguyễn An Sơn

  Giáo trình Cơ sở Vật lý hạt nhân: Phần 1 - Nguyễn An Sơn

  Giáo trình "Cơ sở Vật lý hạt nhân" được biên soạn bởi tác giả Nguyễn An Sơn có bố cục nội dung gồm 7 chương. Ở phần 1, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 chương đầu tiên. Chương 1: Các tính chất cơ bản của hạt nhân nguyên tử; Chương 2: Một số mẫu cấu trúc hạt nhân; Chương 3: Phản ứng hạt nhân; Chương 4: Phân rã phóng xạ. Mời thầy cô và các em...

   157 p dnulib 22/03/2023 71 0

 • Giáo trình Cơ sở Vật lý hạt nhân: Phần 2 - Nguyễn An Sơn

  Giáo trình Cơ sở Vật lý hạt nhân: Phần 2 - Nguyễn An Sơn

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Cơ sở Vật lý hạt nhân" tiếp tục trình bày nội dung của 3 chương còn lại. Chương 5: Nguồn bức xạ; Chương 6: Tương tác bức xạ với vật chất; Chương 7: Tương tác bức xạ gamma trong detector và một số hệ phổ kế gamma thường dùng. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo giáo trình tại đây.

   109 p dnulib 22/03/2023 65 0

 • Giáo trình Kỹ thuật phân tích Vật lý: Phần 1 - PGS.TS Phạm Ngọc Nguyên

  Giáo trình Kỹ thuật phân tích Vật lý: Phần 1 - PGS.TS Phạm Ngọc Nguyên

  Giáo trình Kỹ thuật phân tích Vật lý được biên soạn cho sinh viên đại học năm cuối, cán bộ nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến kim loại học, vật lý chất rắn, khoa học vật liệu, gốm, polyme và y sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình dưới đây.

   171 p dnulib 27/01/2023 75 0

 • Giáo trình Kỹ thuật phân tích Vật lý: Phần 2 - PGS.TS Phạm Ngọc Nguyên

  Giáo trình Kỹ thuật phân tích Vật lý: Phần 2 - PGS.TS Phạm Ngọc Nguyên

  Nội dung giáo trình "Kỹ thuật phân tích Vật lý" được chia thành 4 phần, phần thứ nhất trình bày những kiến thức cơ bản về vi cấu của vật liệu, đặc biệt là vật liệu tinh thể; phần 2 đề cập đến kỹ thuật nhiễu xạ như nhiễu xạ tia và nhiễu xạ điện tử; phần 3 là kỹ thuật hiển vi bao gồm hiển vi điện tử quét, hiển vi điện tử truyền...

   143 p dnulib 27/01/2023 73 0

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 1 - PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 1 - PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng

  Phần 1 của giáo trình "Nhiệt kỹ thuật" trình bày những nội dung về: nhiệt động kỹ thuật; hệ nhiệt động; khí lý tưởng và khí thực; phương trình trạng thái của khí lý tưởng; các định luật và các quá trình nhiệt động cơ bản; các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p dnulib 27/01/2023 87 0

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 2 - PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 2 - PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng

  Phần 2 của giáo trình "Nhiệt kỹ thuật" tiếp tục trình bày những nội dung về: các quá trình nhiệt động thực tế; các chu trình nhiệt động thực tế; các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt; dẫn nhiệt ổn định; trao đổi nhiệt đối lưu; trao đổi nhiệt bức xạ; truyền nhiệt trong thiết bị trao đổi nhiệt;.. Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p dnulib 27/01/2023 79 0

 • Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 4: Từ trường tĩnh

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 4: Từ trường tĩnh

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 4: Từ trường tĩnh. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: Từ trường và các đại lượng đặc trưng; cảm ứng từ của các dòng điện; đường cảm ứng từ - từ thông; các định lý quan trọng về từ trường; lực từ tác dụng lên dòng điện; điện tích chuyển động trong từ trường; công của lực từ;......

   39 p dnulib 27/01/2023 84 0

 • Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 7: Thuyết điện - từ của Maxwell

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 7: Thuyết điện - từ của Maxwell

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 7: Thuyết điện - từ của Maxwell. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: Nội dung thuyết điện – từ của Maxwell; phương trình Maxwell – Ampère; sóng điện từ tự do;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   17 p dnulib 27/01/2023 85 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib