• Ebook Phương pháp trọng lực trong Địa vật lý: Phần 1

  Ebook Phương pháp trọng lực trong Địa vật lý: Phần 1

  Ebook "Phương pháp trọng lực trong Địa vật lý" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý thuyết về trường trọng lực của trái đất; Dị thường trọng lực và các loại hiệu chỉnh; Nghiên cứu cấu trúc sâu của trái đất bằng dị thường trọng lực; Hình thể trái đất xác định bằng trọng lực; Bài toán thuận của trọng lực thăm dò;... Mời...

   144 p dnulib 23/10/2022 17 0

 • Ebook Phương pháp trọng lực trong Địa vật lý: Phần 2

  Ebook Phương pháp trọng lực trong Địa vật lý: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phương pháp trọng lực trong Địa vật lý" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp biến đổi trường trọng lực; Biến đổi trường bằng phương pháp phổ; Biến thiên trọng lực và địa triều; Phương pháp đo và máy đo trọng lực; Công tác khảo sát trọng lực ngoài thực địa. Mời các bạn cùng tham...

   150 p dnulib 23/10/2022 17 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung gồm 2 phần: Phần 1 trình bày về giao thoa ánh sáng, hiện tượng giao thoa ánh sáng, giao thoa với 2 khe Young, giao thoa cho bởi bản mỏng; phần 2 trình này về nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ sóng cầu, nhiễu xạ sóng phẳng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   52 p dnulib 22/08/2022 31 2

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: Bức xạ nhiệt, các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối, thuyết lượng tử năng lượng Planck, thuyết lượng tử ánh sáng Einstein, hiệu ứng Compton. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p dnulib 22/08/2022 29 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: Các tiên đề của thuyết tương đối hẹp, phép biến đổi Lorentz, các hệ quả của phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   16 p dnulib 22/08/2022 26 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: Lưỡng tính sóng - hạt của vật chất, hệ thức bất định Heisenberg, phương trình cơ bản của cơ học lượng tử... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p dnulib 22/08/2022 30 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền trình bày nội dung về cảm ứng điện từ, luận điểm Maxwell thứ nhất - điện trường xoáy, luận điểm Maxwell thứ hai - dòng điện dịch, trường điện từ và hệ phương trình Maxwell. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   29 p dnulib 22/08/2022 24 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung gồm 2 phần: Phần A trình bày về dao động cơ, dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức; phần B trình bày về sóng cơ, sóng âm, sóng dừng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   34 p dnulib 22/08/2022 27 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: Hạt nhân nguyên tử, hiện tượng phóng xạ, phản ứng hạt nhân, hạt cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   25 p dnulib 22/08/2022 27 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: Nguyên tử hydro, nguyên tử kim loại kiềm, chuyển động của electron trong nguyên tử, phương trình Schrödinger nguyên tử Hydro,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   21 p dnulib 22/08/2022 31 1

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 2: Hệ lực phẳng

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 2: Hệ lực phẳng

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 2: Hệ lực phẳng cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình phản lực liên kết, Điều kiện cân bằng của hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p dnulib 25/07/2022 32 1

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 1: Các khái niệm cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Lực, Moment, Ngẫu lực, Hệ tiên đề tĩnh học, Thu gọn hệ lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p dnulib 25/07/2022 27 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số