• Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung gồm 2 phần: Phần 1 trình bày về giao thoa ánh sáng, hiện tượng giao thoa ánh sáng, giao thoa với 2 khe Young, giao thoa cho bởi bản mỏng; phần 2 trình này về nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ sóng cầu, nhiễu xạ sóng phẳng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   52 p dnulib 22/08/2022 18 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: Bức xạ nhiệt, các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối, thuyết lượng tử năng lượng Planck, thuyết lượng tử ánh sáng Einstein, hiệu ứng Compton. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p dnulib 22/08/2022 17 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: Các tiên đề của thuyết tương đối hẹp, phép biến đổi Lorentz, các hệ quả của phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   16 p dnulib 22/08/2022 15 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: Lưỡng tính sóng - hạt của vật chất, hệ thức bất định Heisenberg, phương trình cơ bản của cơ học lượng tử... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p dnulib 22/08/2022 14 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền trình bày nội dung về cảm ứng điện từ, luận điểm Maxwell thứ nhất - điện trường xoáy, luận điểm Maxwell thứ hai - dòng điện dịch, trường điện từ và hệ phương trình Maxwell. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   29 p dnulib 22/08/2022 16 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung gồm 2 phần: Phần A trình bày về dao động cơ, dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức; phần B trình bày về sóng cơ, sóng âm, sóng dừng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   34 p dnulib 22/08/2022 16 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: Hạt nhân nguyên tử, hiện tượng phóng xạ, phản ứng hạt nhân, hạt cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   25 p dnulib 22/08/2022 14 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: Nguyên tử hydro, nguyên tử kim loại kiềm, chuyển động của electron trong nguyên tử, phương trình Schrödinger nguyên tử Hydro,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   21 p dnulib 22/08/2022 18 0

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 2: Hệ lực phẳng

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 2: Hệ lực phẳng

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 2: Hệ lực phẳng cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình phản lực liên kết, Điều kiện cân bằng của hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p dnulib 25/07/2022 22 0

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 1: Các khái niệm cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Lực, Moment, Ngẫu lực, Hệ tiên đề tĩnh học, Thu gọn hệ lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p dnulib 25/07/2022 18 0

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 3: Hệ lực không gian

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 3: Hệ lực không gian

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 3: Hệ lực không gian cung cấp cho người học những kiến thức như: Liên kết trong không gian; Điều kiện cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p dnulib 25/07/2022 25 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 Vật liệu chịu lửa cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về vật liệu chịu lửa – Phân loại; Các tính chất cơ bản của vật liệu chịu lửa; Đặc tính một số loại vật liệu chịu lửa thường gặp.

   30 p dnulib 25/07/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số