• Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 2

    Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 2

    Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý đại cương A2 phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quang học sóng; quang học lượng tử; cơ học lượng tử; vật lý nguyên tử; vật lý hạt nhân; hạt sơ cấp; mở đầu vật lý vũ trụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

     192 p dnulib 27/11/2022 1 0

  • Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 1

    Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 1

    Giáo trình Vật lý đại cương A2 phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Từ trường tĩnh; cảm ứng điện từ; vật liệu từ; điện từ trường; dao động điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo!

     126 p dnulib 27/11/2022 1 0

  • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

    Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

    Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ học chất lưu; thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng; các nguyên lý của nhiệt động lực học; trường tĩnh điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

     201 p dnulib 27/11/2022 1 0

  • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

    Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

    Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Động học chất điểm; động lực học chất điểm; công và năng lượng; động lực học hệ chất điểm và vật rắn; cơ học tương đối tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

     182 p dnulib 27/11/2022 1 0

  • Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 1

    Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 1

    Giáo trình "Vật lý khí quyển" được biên soạn với mục đích đáp ứng yêu cầu các chương trình đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai và phát triển bền vững. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thành phần và cầu trúc khí quyển; Áp suất khí quyển; Bức xạ mặt trời;... Mời các bạn cùng tham...

     74 p dnulib 28/05/2022 42 0

  • Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2

    Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2

    Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chế độ nhiệt; Chuyển động đối lưu trong khí quyển; Động lực học khí quyển; Hoàn lưu khí quyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

     104 p dnulib 28/05/2022 43 0

  • Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 1

    Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 1

    "Bài giảng Xây dựng các hệ thống nhúng: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về dao động và sóng: dao động cơ, dao động điện từ, sóng cơ, sóng âm và hiệu ứng Doppler; giao thoa ánh sáng: cơ sở của quang học sóng, hiện tượng giao thoa ánh sáng; nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng của sóng cầu; tán sắc,...

     134 p dnulib 25/04/2022 50 0

  • Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 2

    Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 2

    Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Xây dựng các hệ thống nhúng: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về thuyết tương đối hẹp Einstein; động lực học tương đối tính – hệ thức Einstein; quang học lượng tử; các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối; cơ học lượng tử; vật lý nguyên tử; mômen động lượng và mômen từ của...

     147 p dnulib 25/04/2022 46 0

  • Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 2

    Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 2

    Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về hai tiên đề Einstein, phép biến đổi Lorentz và các hệ quả, động lực học tương đối tính – hệ thức Einstein; bức xạ nhiệt, bức xạ nhiệt cân bằng, các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối, thuyết lượng tử của Planck và...

     166 p dnulib 25/04/2022 52 0

  • Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 1

    Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 1

    "Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 1" dành cho sinh viên chuyên ngành Điện tử - Viễn thông cung cấp cho học viên những kiến thức về dao động cơ, dao động điện từ, sự tổng hợp dao động; sóng cơ, sóng âm, hiệu ứng Doppler, sóng điện từ; giao thoa ánh sáng, thuyết điện từ về ánh sáng của Maxwell; hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ gây...

     145 p dnulib 25/04/2022 53 0

  • Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 1

    Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 1

    "Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về động lực học chất điểm; động lực học hệ chất điểm – vật rắn, định luật bảo toàn động lượng, phương trình chuyển động quay của vật rắn; năng lượng; trường hấp dẫn, định luật Newton về hấp dẫn vũ trụ ; nguyên lý I của nhiệt động học, nội...

     116 p dnulib 25/04/2022 54 0

  • Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 2

    Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 2

    Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về trường tĩnh điện, điện thông và định lý Ostrogratski-Gauss đối với điện trường; vật dẫn, điều kiện và tính chất vật dẫn cân bằng tĩnh điện; điện môi, điện trường tổng hợp trong chất điện môi; từ trường của dòng điện...

     209 p dnulib 25/04/2022 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số