• Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 4: Từ trường tĩnh

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 4: Từ trường tĩnh

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 4: Từ trường tĩnh. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: Từ trường và các đại lượng đặc trưng; cảm ứng từ của các dòng điện; đường cảm ứng từ - từ thông; các định lý quan trọng về từ trường; lực từ tác dụng lên dòng điện; điện tích chuyển động trong từ trường; công của lực từ;......

   39 p dnulib 27/01/2023 43 0

 • Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 7: Thuyết điện - từ của Maxwell

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 7: Thuyết điện - từ của Maxwell

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 7: Thuyết điện - từ của Maxwell. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: Nội dung thuyết điện – từ của Maxwell; phương trình Maxwell – Ampère; sóng điện từ tự do;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   17 p dnulib 27/01/2023 46 0

 • Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 1: Điện trường tĩnh

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 1: Điện trường tĩnh

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 1: Điện trường tĩnh. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: Tương tác điện – định luật Coulomb; điện trường - định lý Gauss; định thế - hiệu điện thế; lưỡng cực điện; một số ứng dụng của tĩnh điện;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   107 p dnulib 27/01/2023 28 0

 • Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 5-6: Cảm ứng điện từ

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 5-6: Cảm ứng điện từ

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 5-6: Cảm ứng điện từ. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: Thí nghiệm của Faraday về cảm ứng điện – từ; các định luật về cảm ứng điện từ; hiện tượng tự cảm; hiện tượng hỗ cảm; năng lượng từ trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p dnulib 27/01/2023 27 0

 • Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 8: Chất rắn tinh thể và siêu dẫn

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 8: Chất rắn tinh thể và siêu dẫn

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 8: Chất rắn tinh thể và siêu dẫn. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: Chất rắn tinh thể; siêu dẫn; tính chất đặc biệt của siêu dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   13 p dnulib 27/01/2023 28 0

 • Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 2: Vật dẫn và tụ điện

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 2: Vật dẫn và tụ điện

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 2: Vật dẫn và tụ điện. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: Vật dẫn cân bằng tĩnh điện; hiện tượng điện hưởng; điện dung của vật dẫn cô lập; tụ điện, điện dung của tụ điện; năng lượng điện trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   35 p dnulib 27/01/2023 29 0

 • Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 3: Dòng điện và điện trở

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 3: Dòng điện và điện trở

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 3: Dòng điện và điện trở. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: Các khái niệm cơ bản; định luật Ohm; điện trở; các họ điện trở; mạch điện;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   56 p dnulib 27/01/2023 27 0

 • Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 9: Chất bán dẫn

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 9: Chất bán dẫn

  Bài giảng Vật lý điện từ - Bài 9: Chất bán dẫn. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: Đại cương chất bán dẫn; chất bán dẫn tinh khiết (chất bán dẫn thuần); chất bán dẫn tạp; mô tả đồ thị năng lượng chất bán dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p dnulib 27/01/2023 24 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Thuyết tương đối của Einstein

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Thuyết tương đối của Einstein

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Thuyết tương đối của Einstein có nội dung trình bày về: phép biến đổi Lorentz, hệ quả của phép biến đổi Lorentz, sự co ngắn thời gian và độ dài, động lượng và năng lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   24 p dnulib 27/11/2022 26 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8a: Hạt nhân nguyên tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8a: Hạt nhân nguyên tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8a: Hạt nhân nguyên tử có nội dung trình bày về các tính chất cơ bản của hạt nhân, hiện tượng phóng xạ, phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   60 p dnulib 27/11/2022 29 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Cơ học lượng tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Cơ học lượng tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Cơ học lượng tử có nội dung trình bày về: lưỡng tính sóng hạt của vật chất, phương trình Schrodinger, hạt trong giếng thế vô hạn một chiều, hệ thức bất định Heisenberg, kính hiển vi quét qua,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   54 p dnulib 27/11/2022 28 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường điện từ có nội dung trình bày về: luận điểm thứ nhất - điện trường xoáy, luận điểm thứ hai - dòng điện dịch, trường điện từ và hệ phương trình Maxwel. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   32 p dnulib 27/11/2022 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib