• Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Theo đúng đường lối nhân dân; Chính phủ là công bộc của dân; Tố chất dân và học cách làm dân; Sáng tạo trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa; Nhà cách mạng sáng tạo về Đảng Cộng sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   183 p dnulib 23/09/2023 15 0

 • Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sáng tạo của Hồ Chí Minh về văn hóa; Chân lý là cái gì có lợi cho dân; Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám hiện thực hóa sáng tạo Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh người khởi xướng sự nghiệp đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   266 p dnulib 23/09/2023 20 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về cơ sở lý luận chính trị; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra về lý luận chính trị hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p dnulib 23/09/2023 18 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vận dụng lý luận chính trị ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới; Vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận chính trị trong điều kiện mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   259 p dnulib 23/09/2023 24 0

 • Ebook Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực: Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: Nhận diện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; Nguyên nhân, tác hại của quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p dnulib 24/04/2023 79 0

 • Ebook Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực: Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: Quan điểm, cách xử lý, giải pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p dnulib 24/04/2023 108 0

 • Bảo vệ quyền riêng tư trên internet trong thời đại công nghệ 4.0

  Bảo vệ quyền riêng tư trên internet trong thời đại công nghệ 4.0

  Bài viết phân tích và làm sáng tỏ những quy định của pháp luật trong việc bảo vệ quyền riêng tư của mỗi cá nhân, mỗi công dân trong thời đại phát triển công nghệ 4.0, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao việc bảo vệ quyền riêng tư của con người trên không gian mạng Internet tại Việt Nam hiện nay.

   10 p dnulib 24/04/2023 45 0

 • Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Tam Kỳ trong những năm 1963 – 1972

  Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Tam Kỳ trong những năm 1963 – 1972

  Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tam Kỳ là tỉnh lỵ của chính quyền tỉnh Quảng Tín – nơi tập trung các cơ quan đầu não cấp quận, cấp tỉnh của chế độ Sài Gòn và cũng là nơi có số lượng học sinh, sinh viên khá đông đảo. Nối tiếp truyền thống yêu nước của học sinh, sinh viên Việt Nam, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Tam...

   9 p dnulib 24/04/2023 37 0

 • Thực tiễn giải quyết các vấn đề xã hội trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Thực tiễn giải quyết các vấn đề xã hội trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Trong tiến trình phát triển lịch sử thế giới, bất cứ chế độ xã hội nào cũng đều quan tâm đặc biệt đến sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc mình. Thực tế lịch sử cho thấy, muốn xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững thì một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu là phải đi liền với giải quyết các vấn đề xã hội. Giải...

   5 p dnulib 24/04/2023 33 0

 • Quan điểm và những hành động thực tiễn của Việt Nam trong vấn đề gìn giữ chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông những năm gần đây

  Quan điểm và những hành động thực tiễn của Việt Nam trong vấn đề gìn giữ chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông những năm gần đây

  Bài viết Quan điểm và những hành động thực tiễn của Việt Nam trong vấn đề gìn giữ chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông những năm gần đây làm rõ những quan điểm và hành động thực tiễn của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông. Từ đó góp phần vào công tác tìm hiểu, nghiên cứu và khẳng định chủ quyền lãnh thổ...

   7 p dnulib 24/04/2023 31 0

 • Nghiên cứu của C. Mác về công xã nông thôn ở Ấn Độ

  Nghiên cứu của C. Mác về công xã nông thôn ở Ấn Độ

  Bài viết Nghiên cứu của C. Mác về công xã nông thôn ở Ấn Độ giới thiệu những nghiên cứu của C. Mác về sự ra đời, cơ cấu tổ chức và những hạn chế của công xã nông thôn ở Ấn Độ. C. Mác nghiên cứu công xã nông thôn Ấn Độ làm tiền đề cho kết luận về xã hội phương Đông và phương thức sản xuất châu Á.

   13 p dnulib 24/04/2023 32 0

 • Uỷ ban Giám sát Nhà nước - thiết chế đặc biệt kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc

  Uỷ ban Giám sát Nhà nước - thiết chế đặc biệt kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc

  Bài viết Ủy ban Giám sát Nhà nước - thiết chế đặc biệt kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc trình bày Trung Quốc thành lập loại cơ quan đặc biệt được gọi là Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc. Tìm hiểu về cơ quan này có thể giúp cho việc tiếp tục đổi mới hệ thống cơ quan kiểm tra, giám sát ở nước ta hiện nay.

   10 p dnulib 24/04/2023 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdnulib27100vi