• Ebook Nghề nuôi trâu: Phần 1

  Ebook Nghề nuôi trâu: Phần 1

  Cuốn sách "Nghề nuôi trâu" là một trong 100 cuốn sách thuộc chương trình 100 nghề cho nông dân do NXB Nông nghiệp ấn hành. Phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vai trò của con trâu, một số đặc điểm sinh học của trâu, giống và công tác giống trâu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p dnulib 26/02/2016 46 1

 • Ebook Nghề nuôi rắn ri voi: Phần 1

  Ebook Nghề nuôi rắn ri voi: Phần 1

  Cuốn sách "Nghề nuôi rắn ri voi" là 1 trong 100 cuốn sách thuộc chương trình 100 nghề cho nông dân do NXB Nông nghiệp ấn hành. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Nghề nuôi rắn ri voi, đặc điểm sinh học của rắn ri voi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p dnulib 26/02/2016 33 1

 • Ebook Nghề nuôi lợn thịt: Phần 1

  Ebook Nghề nuôi lợn thịt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghề nuôi lợn thịt" trình bày các nội dung: Một số giống lợn và cách chọn giống lợn để nuôi thịt, thức ăn và kỹ thuật sử dụng thức ăn nuôi lợn thịt, kỹ thuật nuôi lợn thịt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p dnulib 26/02/2016 37 1

 • Ebook Nghề nuôi trâu: Phần 2

  Ebook Nghề nuôi trâu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nghề nuôi trâu", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Kỹ thuật chăn nuôi trâu giống, chăn nuôi trâu thịt và cày kéo, chuồng trại nuôi trâu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p dnulib 26/02/2016 37 1

 • Ebook Nghề phối giống nhân tạo bò: Phần 2

  Ebook Nghề phối giống nhân tạo bò: Phần 2

  Cuốn "Nghề phối giống nhân tạo bò" là 1 trong 100 cuốn sách thuộc chương trình 100 nghề cho nông dân. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Quản lý và ghi chép trong phối giống nhân tạo bò, biện pháp nâng cao khả năng có chửa của bò cái khi phối giống nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p dnulib 26/02/2016 41 1

 • Ebook Nghề phối giống nhân tạo bò: Phần 1

  Ebook Nghề phối giống nhân tạo bò: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghề phối giống nhân tạo bò" trình bày các nội dung: Phối giống nhân tạo và lợi ích của nó, đặc điểm sinh sản của bò cái, kỹ thuật bảo quản tinh đông lạnh, kỹ thuật phối giống nhân tạo cho bò cái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p dnulib 26/02/2016 38 1

 • Ebook Nghề trồng cà phê: Phần 1

  Ebook Nghề trồng cà phê: Phần 1

  Cuốn sách "Nghề trồng cà phê" là một trong 100 cuốn sách thuộc chương trình 100 nghề cho nông dân do NXB Nông nghiệp ấn hành. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Nghề trồng cà phê, kỹ thuật trồng cà phê. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p dnulib 26/02/2016 34 1

 • Ebook Nghề nuôi rắn ri voi: Phần 2

  Ebook Nghề nuôi rắn ri voi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nghề nuôi rắn ri voi", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kỹ thuật nuôi rắn ri voi, phòng và trị bệnh cho rắn ri voi, bệnh ngoài ở rắn ri voi, bệnh nấm thủy mi ở rắn ri voi, bệnh đường ruột ở rắn ri voi, bệnh đẹn ở rắn ri voi, bệnh giun sán ở rắn ri voi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   30 p dnulib 26/02/2016 28 1

 • Ebook Nghề trồng cà phê: Phần 2

  Ebook Nghề trồng cà phê: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nghề trồng cà phê", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sâu bệnh hại cà phê và biện pháp phòng trừ, thu hoạch chế biến và bảo quản cà phê, ngày truyền thống của ngành cà phê Việt Nam, bác Hồ nói về cà phê Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

   16 p dnulib 26/02/2016 38 1

 • Ebook Nghề chăn nuôi đà điểu: Phần 1

  Ebook Nghề chăn nuôi đà điểu: Phần 1

  Cuốn sách "Nghề chăn nuôi đà điểu" là một trong 100 cuốn sách thuộc chương trình 100 nghề cho nông dân do NXB Nông nghiệp ấn hành. Phần 1 cuốn sách trình bày các kỹ thuật nuôi đà điểu dành cho bà con nông dân. Mời các bạn tham khảo.

   20 p dnulib 26/02/2016 47 1

 • Ebook Nghề chăn nuôi đà điểu: Phần 2

  Ebook Nghề chăn nuôi đà điểu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nghề chăn nuôi đà điểu", phần 2 trình bày các nội dung: Quy trình ấp nở nhân tạo trứng đà điểu, quy trình phòng bệnh cho đà điểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p dnulib 26/02/2016 40 1

 • Ebook Nghề nuôi lợn thịt: Phần 2

  Ebook Nghề nuôi lợn thịt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nghề nuôi lợn thịt", phần 2 trình bày một số bệnh chính của lợn như: Bệnh dịch tả lợn, bệnh phó thương hàn lợn, bệnh tụ huyết trùng lợn, bệnh lở mồm long móng lợn, bệnh suyễn lợn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p dnulib 26/02/2016 37 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số