• Ebook Thụ tinh nhân tạo và chăm sóc cho heo: Phần 1

  Ebook Thụ tinh nhân tạo và chăm sóc cho heo: Phần 1

  Ebook "Thụ tinh nhân tạo và chăm sóc cho heo" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hình thành ngành thụ tinh nhân tạo cho heo; Chọn tinh heo giống; Kỹ thuật thụ tinh heo; Sự phát triển bào thai và tăng trọng của heo nái;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p dnulib 25/07/2022 34 0

 • Ebook Thụ tinh nhân tạo và chăm sóc cho heo: Phần 2

  Ebook Thụ tinh nhân tạo và chăm sóc cho heo: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Thụ tinh nhân tạo và chăm sóc cho heo" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chăm sóc nái mang thai; Chăm sóc heo con; Phương pháp tập heo con ăn sớm; Công tác nhân giống; Nguyên tắc giám định heo giống; Nhân giống đồng huyết;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   37 p dnulib 25/07/2022 34 0

 • Ebook Nuôi vịt trên khô không cần nước bơi lội - một kỹ thuật mới: Phần 2

  Ebook Nuôi vịt trên khô không cần nước bơi lội - một kỹ thuật mới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nuôi vịt trên khô không cần nước bơi lội - một kỹ thuật mới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công tác vệ sinh thú y và phòng bệnh; Ấp trứng gia cầm; Một số hiện tượng không bính thường trong ấp nở trứng gia cầm và nguyên nhân; Tủ ấp trứng gia cầm thủ công cải tiến và phương pháp ấp trứng. Mời...

   50 p dnulib 25/07/2022 26 0

 • Ebook Nuôi vịt trên khô không cần nước bơi lội - một kỹ thuật mới: Phần 1

  Ebook Nuôi vịt trên khô không cần nước bơi lội - một kỹ thuật mới: Phần 1

  Ebook "Nuôi vịt trên khô không cần nước bơi lội - một kỹ thuật mới" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu một số giống vịt - ngan; Kỹ thuật chăn nuôi vịt trên khô; Nuôi dưỡng vịt con; Nuôi dưỡng vịt hậu bị; Nuôi dưỡng vịt sinh sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   52 p dnulib 25/07/2022 24 0

 • Nghiên cứu đa dạng di truyền và phát hiện gen kháng bệnh xoăn vàng lá ở cà chua

  Nghiên cứu đa dạng di truyền và phát hiện gen kháng bệnh xoăn vàng lá ở cà chua

  Bài viết "Nghiên cứu đa dạng di truyền và phát hiện gen kháng bệnh xoăn vàng lá ở cà chua" cho thấy 10 chỉ thị SSR đã được sử dụng để đánh giá đa dạng di truyền của 72 mẫu giống cà chua, kết quả thu được 9 chỉ thị cho đa hình. Từ kết quả điện di sản phẩm PCR của 9 chỉ thị cho đa hình, bằng phần mềm NTSYSpc 2.1, đã phân 72 mẫu giống cà...

   12 p dnulib 25/07/2022 21 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật phân lập, nhân giống và nuôi trồng nấm Lim xanh

  Nghiên cứu kỹ thuật phân lập, nhân giống và nuôi trồng nấm Lim xanh

  Bài viết "Nghiên cứu kỹ thuật phân lập, nhân giống và nuôi trồng nấm Lim xanh" được thực hiện nhằm góp phần hoàn thiện kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng nấm Lim xanh một cách hiệu quả. Nội dung nghiên cứu gồm kỹ thuật phân lập và nhân giống nấm Lim xanh, kỹ thuật nuôi trồng nấm Lim xanh.

   7 p dnulib 25/07/2022 18 0

 • Nghiên cứu nhân giống lan kim tuyến đá vôi bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

  Nghiên cứu nhân giống lan kim tuyến đá vôi bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu nhân giống lan kim tuyến đá vôi bằng phương pháp nuôi cấy in vitro" nhằm xác định được môi trường thích hợp nhân nhanh chồi kim tuyến đá vôi (A. calcareus Aver.), môi trường thích hợp cho giai đoạn ra rễ chồi kim tuyến đá vôi in vitro, xác định được loại giá thể trồng cây con in vitro kim tuyến đá vôi.

   7 p dnulib 25/07/2022 16 0

 • Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm mốc Aspergillus Spp. sinh tổng hợp enzyme invertase

  Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm mốc Aspergillus Spp. sinh tổng hợp enzyme invertase

  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm mốc Aspergillus Spp. sinh tổng hợp enzyme invertase" nhằm mục đích phân lập, tuyển chọn các chủng nấm mốc Aspergillus spp. có khả năng sinh enzyme invertase và khảo sát một số đặc tính của enzyme này.

   7 p dnulib 25/07/2022 17 0

 • Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn nội sinh có khả năng cố định đạm, phân giải lân, tổng hợp IAA từ cây lúa

  Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn nội sinh có khả năng cố định đạm, phân giải lân, tổng hợp IAA từ cây lúa

  Nghiên cứu "Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn nội sinh có khả năng cố định đạm, phân giải lân, tổng hợp IAA từ cây lúa" tiến hành phân tích 30 chủng vi khuẩn đã được phân lập trên môi trường RMR (Rennie medium supplemented with rice extract and malate) từ thân, lá, rễ của các giống lúa trồng tại Gia Lâm – Hà Nội. Kết quả cho thấy, ba chủng...

   8 p dnulib 25/07/2022 21 0

 • Ưu thế lai và khả năng kết hợp về đặc điểm nông học của các dòng thuần dưa thơm

  Ưu thế lai và khả năng kết hợp về đặc điểm nông học của các dòng thuần dưa thơm

  Bài viết Ưu thế lai và khả năng kết hợp về đặc điểm nông học của các dòng thuần dưa thơm trình bày đánh giá tương quan, ưu thế lai và khả năng kết hợp của mười dòng dưa thơm bằng phép lai đỉnh nhằm chọn các dòng dưa thơm bố mẹ ưu tú. Mười dòng bố mẹ, hai dòng thử và hai mươi con lai của chúng cùng với đối chứng đã được đánh giá...

   13 p dnulib 25/07/2022 18 0

 • Ảnh hưởng của thực khuẩn thể đến mật độ và hình thái khuẩn lạc vi khuẩn Vibrio spp.

  Ảnh hưởng của thực khuẩn thể đến mật độ và hình thái khuẩn lạc vi khuẩn Vibrio spp.

  Bài viết Ảnh hưởng của thực khuẩn thể đến mật độ và hình thái khuẩn lạc vi khuẩn Vibrio spp. nghiên cứu đã đánh giá sự ảnh hưởng của thực khuẩn thể lên kiểu hình và mật độ của vi khuẩn Vibrio spp. Nguồn vi khuẩn thuộc nhóm Vibrio spp. được phân lập tại xã An Thạnh 2 và xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng và 18 dòng thực...

   7 p dnulib 25/07/2022 15 0

 • Tổng quan về tác dụng của giấm gỗ trong trồng trọt

  Tổng quan về tác dụng của giấm gỗ trong trồng trọt

  Bài viết Tổng quan về tác dụng của giấm gỗ trong trồng trọt tổng hợp kết quả nghiên cứu của các tác giả về tác dụng của giấm gỗ trong trồng trọt như làm tăng năng suất cây trồng, tăng hiệu quả sử dụng phân bón hóa học, kích thích nảy mầm, tăng sức khỏe cho đất, tăng chất lượng phân chuồng, thuốc bảo vệ thực vật và có hoạt tính...

   7 p dnulib 25/07/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số