• Ebook Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới: Phần 1

  Ebook Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới: Phần 1

  Chuyên luận "Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới" phần 1 trình bày các nội dung chính như: Quan niệm nghệ thuật về con người và con người trong thể loại tiểu thuyết; hình tượng con người trong tiểu thuyết thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Ebook Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới: Phần 2

  Ebook Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới: Phần 2

  Chuyên luận "Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới" phần 1 trình bày các nội dung chính như: Quan niệm nghệ thuật về con người và con người trong thể loại tiểu thuyết; hình tượng con người trong tiểu thuyết thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Một số nhận thức mới về vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình trong truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại

  Một số nhận thức mới về vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình trong truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại

  Bài viết Một số nhận thức mới về vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình trong truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại trình bày nhận thức mới về vai trò của các thành tố tình yêu, hôn nhân, gia đình trong cấu trúc câu chuyện hạnh phúc/ bất hạnh thời đương đại; Nhận thức mới về mối quan hệ giữa các thành tố tình yêu - hôn nhân - gia đình trong...

   8 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Những nhân tố cơ bản thúc đẩy sự ra đời của Tự Lực văn đoàn

  Những nhân tố cơ bản thúc đẩy sự ra đời của Tự Lực văn đoàn

  Bài viết Những nhân tố cơ bản thúc đẩy sự ra đời của Tự Lực văn đoàn này đưa ra những phân tích bước đầu về các nhân tố bối cảnh thúc đẩy sự ra đời của Tự Lực văn đoàn. Những nhân tố đó là: nhu cầu canh tân đất nước trong bối cảnh tiếp xúc văn hóa Đông - Tây; nhu cầu canh tân đất nước vì nhiệm vụ giải phóng dân tộc; nhu cầu...

   7 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Mở rộng kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng ngữ nghĩa

  Mở rộng kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng ngữ nghĩa

  Bài viết Mở rộng kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng ngữ nghĩa đề xuất mở rộng kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng ngữ nghĩa bằng cách thêm tầng ngữ nghĩa vào các kho ngữ liệu hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống khai thác dịch tự động hiện nay.

   7 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Thế giới kinh nghiệm trong diễn ngôn thời trang từ góc nhìn của hệ thống chuyển tác và ẩn dụ ý niệm

  Thế giới kinh nghiệm trong diễn ngôn thời trang từ góc nhìn của hệ thống chuyển tác và ẩn dụ ý niệm

  Bài viết Thế giới kinh nghiệm trong diễn ngôn thời trang từ góc nhìn của hệ thống chuyển tác và ẩn dụ ý niệm giới thiệu mô hình phân tích đa phương diện theo lý thuyết hệ thống chuyển tác (do Halliday khởi xướng) và ẩn dụ ý niệm (do Lakoff và Johnson đề xuất) trên đối tượng diễn ngôn thời trang Việt Nam. Mặc dù nhìn chung hai đường hướng ngữ...

   5 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Vấn đề đạo văn trong sinh viên đại học Việt Nam – nguyên nhân và giải pháp

  Vấn đề đạo văn trong sinh viên đại học Việt Nam – nguyên nhân và giải pháp

  Bài viết Vấn đề đạo văn trong sinh viên đại học Việt Nam – nguyên nhân và giải pháp trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về đạo văn; Nguyên nhân của tình trạng đạo văn trong sinh viên đại học Việt Nam; Một số đề xuất nhằm hạn chế tình trạng đạo văn trong sinh viên đại học Việt Nam.

   10 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Thêm vài suy nghĩ về vai trò của Hoa Tiên trong Văn phái Hồng Sơn

  Thêm vài suy nghĩ về vai trò của Hoa Tiên trong Văn phái Hồng Sơn

  Bài viết Thêm vài suy nghĩ về vai trò của Hoa Tiên trong Văn phái Hồng Sơn tập trung điểm lại Văn phái Hồng Sơn và nêu thêm vài ý kiến về người sáng tác, nhuận sắc Hoa Tiên và vai trò của tác phẩm này trong Văn phái Hồng Sơn. Từ các dữ liệu và phân tích, chúng tôi cho rằng Hoa Tiên là tác phẩm thể hiện rõ mối quan hệ văn chương giữa hai dòng họ...

   9 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Ngọn nguồn thơ trữ tình - tình yêu Rabindranath Tagore

  Ngọn nguồn thơ trữ tình - tình yêu Rabindranath Tagore

  Bài viết Ngọn nguồn thơ trữ tình - tình yêu Rabindranath Tagore chỉ ra sự ảnh hưởng của những yếu tố truyền thống cũng như tác động của yếu tố hiện đại đến những vần thơ Tagore, qua đó giúp bạn đọc khám phá một tình yêu Ấn Độ mà Tagore luôn tôn sùng như một nhân tính thiêng liêng, như đôi cánh nâng đỡ tâm hồn con người, làm con người...

   8 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Văn hóa ứng xử của Kiều Nguyệt Nga (Truyện Lục Vân Tiên) trong tương quan so sánh với Thúy Kiều (Truyện Kiều)

  Văn hóa ứng xử của Kiều Nguyệt Nga (Truyện Lục Vân Tiên) trong tương quan so sánh với Thúy Kiều (Truyện Kiều)

  Bài viết Văn hóa ứng xử của Kiều Nguyệt Nga (Truyện Lục Vân Tiên) trong tương quan so sánh với Thúy Kiều (Truyện Kiều) sử dụng phương pháp nghiên cứu chính là phân tích, so sánh đối chiếu và phương pháp liên ngành để làm sáng rõ những điểm tương đồng và khác biệt trong văn hóa ứng xử của Kiều Nguyệt Nga và Thúy Kiều.

   8 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Ebook Công nghệ dạy văn: Phần 1

  Ebook Công nghệ dạy văn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung 6 chương đầu bao gồm: Một thời thả lỏng, chạng vạng rạng đông, phương thức nhà trường, tại sao lại dạy văn, đi tìm đối tượng dạy văn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   244 p dnulib 25/07/2022 40 0

 • Ebook Công nghệ dạy văn: Phần 2

  Ebook Công nghệ dạy văn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Công nghệ dạy văn giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đối tượng văn từ việc làm và thao tác, những vấn đề kỹ thuật trong chiến lược dạy văn mới, hệ thống quy trình, kỹ thuật thực thi... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   265 p dnulib 25/07/2022 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số