• Ebook Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn (1802 - 1945): Phần 2 - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước

  Ebook Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn (1802 - 1945): Phần 2 - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn", phần 2 trình bày các nội dung: Ấn chương thuộc binh chế quân đội triều Nguyễn trên Châu bản triều Nguyễn, ấn chương thuộc hệ thống chính quyền địa phương và dấu tên riêng trên Châu bản triều Nguyễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p dnulib 26/09/2017 139 1

 • Ebook Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn (1802 - 1945): Phần 1 - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước

  Ebook Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn (1802 - 1945): Phần 1 - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước

  Phần 1 cuốn sách "Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn" trình bày khái quát về Châu bản và ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn, dấu tích Kim bảo của hoàng đế và ấn tín trong hoàng tộc triều Nguyễn trên Châu bản, ấn chương thuộc hệ thống các cơ quan trung ương triều Nguyễn trên Châu bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p dnulib 26/09/2017 133 1

 • Ebook Để học tốt Lịch sử 9: Phần 1

  Ebook Để học tốt Lịch sử 9: Phần 1

  Cuốn sách "Để học tốt Lịch sử 9" được biên soạn theo từng bài, từng chương phù hợp với chương trình sách giáo khoa, mỗi bài đều xác định kiến thức cơ bản cần phải nắm và hệ thống câu hỏi bài tập mà các em nên trả lời. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   72 p dnulib 25/07/2016 118 2

 • Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8: Phần 1

  Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8: Phần 1

  Cuốn sách "555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8" được viết theo từng bài, từng chương giúp các em tự ôn tập và củng cố kiến thức và làm quen với phương pháp kiểm tra trắc nghiệm. Phần 1 cuốn sách là các câu hỏi về lịch sử thế giới. Mời các bạn tham khảo

   122 p dnulib 25/07/2016 131 1

 • Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8: Phần 2

  Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 và phần đáp án để học sinh tiện tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p dnulib 25/07/2016 251 1

 • Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 1

  Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay và lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1939. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p dnulib 25/07/2016 136 1

 • Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 2

  Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9", phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 200. Cuối sách có phần đáp án để người đọc tiện tra cứu.

   87 p dnulib 25/07/2016 131 1

 • Ebook Để học tốt Lịch sử 9: Phần 2

  Ebook Để học tốt Lịch sử 9: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến, Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975, Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p dnulib 25/07/2016 119 1

 • Ebook Tuyển tập đề thi Olympic (30-4 lần thứ XVI - 2010) Lịch sử: Phần 1

  Ebook Tuyển tập đề thi Olympic (30-4 lần thứ XVI - 2010) Lịch sử: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyển tập đề thi Olympic (30-4 lần thứ XVI - 2010) Lịch sử" giới thiệu các đề thi Olympic (30 tháng 4 lần thứ XVI - 2010) Lịch sử tại các trường THPT chuyên: Lê Hồng Phong, Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Du, Lê Quý Đôn, Quốc học Huế và một số trường khác.

   46 p dnulib 07/06/2016 127 1

 • Ebook Tuyển tập đề thi Olympic (30-4 lần thứ XVI - 2010) Lịch sử: Phần 2

  Ebook Tuyển tập đề thi Olympic (30-4 lần thứ XVI - 2010) Lịch sử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển tập đề thi Olympic (30-4 lần thứ XVI - 2010) Lịch sử", phần 2 giới thiệu tới người đọc đáp án các đề thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XVI - năm 2010) môn Lịch sử dành cho tất cả các khối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   265 p dnulib 07/06/2016 130 1

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 12 (chương trình nâng cao): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 12 (chương trình nâng cao): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 12 (chương trình nâng cao)" cung cấp cho người đọc các hướng dẫn giải các bài tập về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p dnulib 07/06/2016 115 3

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 12 (chương trình nâng cao): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 12 (chương trình nâng cao): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 12 (chương trình nâng cao)", phần 2 giới thiệu tới người đọc hướng dẫn giải các bài tập về lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945, Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954, Việt Nam từ 1954 đến năm 1975, Việt Nam từ 1954 đến năm 1975. Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p dnulib 07/06/2016 131 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số