• Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung chương đầu bao gồm: Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, chuẩn bị và tiến hành bài học Lịch sử ở trường trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   262 p dnulib 25/09/2022 8 0

 • Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giáo dục học sinh qua dạy học Lịch sử, sử dụng tài liệu trong dạy học Lịch sử ở các trường trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   235 p dnulib 25/09/2022 7 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay gồm có 2 phần. Phần 1 là phần lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay, gồm 3 chương, trình bày thời kì tiếp sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975, đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p dnulib 22/08/2022 21 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Phần 2 là chuyên đề về Việt Nam trong sự phát triển lịch sử thế giới từ cuối thế kỉ XIX đến nay, phần này gồm hai chương, đề cập đến mối quan hệ và tác động qua lại giữa cách mạng Việt Nam và tình hình thế giới từ cuối thế kỉ XIX đến nay trải qua hai giai đoạn, từ cuối thế kỉ XIX đến...

   66 p dnulib 22/08/2022 22 0

 • Ebook Hỏi đáp sự kiện lịch sử Việt Nam (Tập 3)

  Ebook Hỏi đáp sự kiện lịch sử Việt Nam (Tập 3)

  Ebook "Hỏi đáp sự kiện lịch sử Việt Nam (Tập 3)" tập trung trình bày những sự kiện lịch sử với tư cách là những bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi về chính trị, kinh tế, văn hóa trong một giai đoạn phát triển nhất định. Các sự kiện này thường là các trận đánh quyết định làm thay đổi cục diện lịch sử, là các cuộc nổi dậy của nông...

   129 p dnulib 25/07/2022 36 1

 • Góp phần tìm hiểu về Lê Quang Tiến (1809 – 1863) và những đóng góp của ông đối với triều Nguyễn

  Góp phần tìm hiểu về Lê Quang Tiến (1809 – 1863) và những đóng góp của ông đối với triều Nguyễn

  Góp phần tìm hiểu về Lê Quang Tiến (1809 – 1863) và những đóng góp của ông đối với triều Nguyễn, sẽ giúp cho thế hệ trẻ biết được công lao to lớn của ông trong sự nghiệp bảo vệ bờ cõi cho đất nước, từ đó hình thành nên lòng biết ơn, lòng yêu quê hương đất nước, cố gắng học tập để noi gương các vị anh hùng.

   9 p dnulib 26/06/2022 49 1

 • Hệ thống giao thông đường bộ trong sự chuyển biến kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ (1900-1945)

  Hệ thống giao thông đường bộ trong sự chuyển biến kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ (1900-1945)

  Quá trình khai thác thuộc địa của Pháp trong gần 100 năm thống trị đã làm cho nền kinh tế xã hội ở Đông Nam Bộ có những biến đổi sâu sắc. Để phục vụ cho việc khai thác thuộc địa, Pháp đã xây dựng, phát triển một hệ thống giao thông đường bộ giữa các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ nối với các vùng lân cận. Việc đầu tư xây dựng...

   7 p dnulib 26/06/2022 36 1

 • Hoạt động bang giao thời chúa Nguyễn (1558-1777)

  Hoạt động bang giao thời chúa Nguyễn (1558-1777)

  Bài viết đặc biệt tập trung vào nghiên cứu phản ứng của chính quyền Đàng Trong trong quan hệ bang giao với Trung Quốc, các nước Đông Nam Á (chủ yếu là Xiêm, Vạn Tượng và Chân Lạp) và các quốc gia phương Tây cho đến nửa cuối thế kỷ XVIII. Để thực hiện mục tiêu trên, bài nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp lịch sử, logic kết hợp với...

   8 p dnulib 26/06/2022 46 1

 • Tinh thần phòng thủ biển Đông của triều Nguyễn từ 1800 – 1884

  Tinh thần phòng thủ biển Đông của triều Nguyễn từ 1800 – 1884

  Đất nước Việt Nam trải dài hàng chục thế kỷ đấu tranh anh dũng, quật cường. Đó là lịch sử của dân tộc anh hùng mà sự sống còn và phát triển luôn gắn liền với lịch sử các cuộc đấu tranh chống quân xâm lược. Bài viết trình bày về tinh thần phòng thủ biển Đông cao độ của triều Nguyễn từ 1800-1884, thông qua việc thực hiện các chính sách...

   10 p dnulib 26/06/2022 51 2

 • Nguyên nhân hình thành cộng đồng người Việt ở Thái Lan từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX

  Nguyên nhân hình thành cộng đồng người Việt ở Thái Lan từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX

  Cộng đồng người Việt ở Thái Lan bắt đầu hình thành từ các đợt di cư vào thế kỷ XVII. Nhìn chung quá trình di cư, nhập cư của người Việt diễn ra liên tục trong suốt từ giữa thế kỷ XVII đến thế kỷ XX với các nguyên nhân khác nhau như: Bài xích tôn giáo, nạn mất mùa đói kém, chiến tranh Xiêm – Việt trên đất Campuchia.

   8 p dnulib 26/06/2022 38 1

 • Một số hoạt động xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX

  Một số hoạt động xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX

  Triều Nguyễn trong giai đoạn còn là một triều đại phong kiến độc lập (1802 - 1885), đã có vai trò rất lớn trong việc xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Triều Nguyễn đã kế thừa kinh nghiệm của các triều đại trước, phát huy hết tác dụng tích cực của mình, ra sức thực hiện các hoạt động hoạt động tuần tra, kiểm soát mặt...

   11 p dnulib 26/06/2022 37 0

 • Giáo dục Nho học thời Trần (thế kỉ XIII – thế kỉ XIV)

  Giáo dục Nho học thời Trần (thế kỉ XIII – thế kỉ XIV)

  Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, đối chiếu sử liệu từ nguồn thư tịch cổ của Việt Nam để làm rõ những nội dung về giáo dục Nho học thời Trần. Kết quả nghiên cứu mang tới những nhận thức mới về giáo dục Nho học, về mối quan hệ song hành giữa sự phát triển của Nho giáo và giáo dục Nho học ở Việt Nam thế kỉ...

   11 p dnulib 26/06/2022 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số