• Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương I Đông Á trước những biến chuyển của thế giới và nguy cơ xâm thực của chủ nghĩa tư bản phương Tây; Chương II Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản (1868 - 1912); Chương III Cải cách giáo dục ở Nhật Bản thời kỳ Minh Trị Duy Tân....

   198 p dnulib 27/11/2022 97 0

 • Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 2

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX gồm có 4 chương sau: Chương IV Cải cách ở Xiêm thời Chulalongkorn (1868 - 1910); Chương V Phong trào cải cách ở Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX; Chương VI Những xu hướng cải cách ở Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XIX đến...

   205 p dnulib 27/11/2022 75 0

 • Ebook Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân: Phần 1

  Ebook Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân: Phần 1

  Phong trào Duy Tân là cuộc đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hóa của nhân dân ba miền nước ta vào khoảng những năm 1903 - 1908 nhằm mở mang dân trí, đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp. Cuốn biên khảo "Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân" của nhà văn Sơn Nam giúp bạn đọc có cái nhìn toàn...

   223 p dnulib 27/11/2022 81 0

 • Ebook Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân: Phần 2

  Ebook Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân: Phần 2

  Ebook Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam - Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân: Phần 2 là phần trích lục từ báo Lục Tỉnh Tân Văn và một số tài liệu khác. Mục đích là nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn đúng về việc sử dụng tiếng Việt đầu thế kỷ XX ở nước ta nói chung, trên báo chí ở miền Nam lúc bấy giờ nói riêng. Từ...

   171 p dnulib 27/11/2022 70 0

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Cuốn sách "Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918)" gồm có 8 chương, được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 cấu trúc hệ thống quan lại dưới triều Nguyễn, chương 2 quan lại trong cuộc cải cách của nhà nước quân chủ, chương 3 quan và lại thử bàn dưới góc độ xã hội...

   254 p dnulib 27/11/2022 70 0

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 5 bước ngoặt của thế kỷ, cải cách quan trường; chương 6 đi tìm một quy trình đào tạo mới (1900-1915); chương 7 tiến tới một nghề mới (1899- 1912) ; chương 8 sự vận hành của bộ máy quan và lại. Mời các bạn cùng...

   262 p dnulib 27/11/2022 62 0

 • Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung chương đầu bao gồm: Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, chuẩn bị và tiến hành bài học Lịch sử ở trường trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   262 p dnulib 25/09/2022 200 0

 • Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giáo dục học sinh qua dạy học Lịch sử, sử dụng tài liệu trong dạy học Lịch sử ở các trường trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   235 p dnulib 25/09/2022 103 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay gồm có 2 phần. Phần 1 là phần lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay, gồm 3 chương, trình bày thời kì tiếp sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975, đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p dnulib 22/08/2022 107 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Phần 2 là chuyên đề về Việt Nam trong sự phát triển lịch sử thế giới từ cuối thế kỉ XIX đến nay, phần này gồm hai chương, đề cập đến mối quan hệ và tác động qua lại giữa cách mạng Việt Nam và tình hình thế giới từ cuối thế kỉ XIX đến nay trải qua hai giai đoạn, từ cuối thế kỉ XIX đến...

   66 p dnulib 22/08/2022 113 0

 • Ebook Hỏi đáp sự kiện lịch sử Việt Nam (Tập 3)

  Ebook Hỏi đáp sự kiện lịch sử Việt Nam (Tập 3)

  Ebook "Hỏi đáp sự kiện lịch sử Việt Nam (Tập 3)" tập trung trình bày những sự kiện lịch sử với tư cách là những bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi về chính trị, kinh tế, văn hóa trong một giai đoạn phát triển nhất định. Các sự kiện này thường là các trận đánh quyết định làm thay đổi cục diện lịch sử, là các cuộc nổi dậy của nông...

   129 p dnulib 25/07/2022 135 3

 • Góp phần tìm hiểu về Lê Quang Tiến (1809 – 1863) và những đóng góp của ông đối với triều Nguyễn

  Góp phần tìm hiểu về Lê Quang Tiến (1809 – 1863) và những đóng góp của ông đối với triều Nguyễn

  Góp phần tìm hiểu về Lê Quang Tiến (1809 – 1863) và những đóng góp của ông đối với triều Nguyễn, sẽ giúp cho thế hệ trẻ biết được công lao to lớn của ông trong sự nghiệp bảo vệ bờ cõi cho đất nước, từ đó hình thành nên lòng biết ơn, lòng yêu quê hương đất nước, cố gắng học tập để noi gương các vị anh hùng.

   9 p dnulib 26/06/2022 142 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdnulib27160vi