• Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 2

  Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 2

  Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 2 sẽ giúp bạn đọc có thêm những hiểu biết về Quốc hiệu của Việt Nam trong thời kỳ thống nhất lãnh thổ như: Quốc hiệu và cương vực nước ta dưới triều Nguyễn, Quốc hiệu và cương vực nước ta từ 1945 đến nay, cương vực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

   43 p dnulib 28/08/2021 22 0

 • Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 1

  Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 1

  Cuốn sách "Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại" do tác giả Nguyễn Đình Đầu biên soạn bao gồm có 4 nội dung chính. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 sẽ bao gồm những nội dung chính như: Thời kỳ dựng nước, thời kỳ đấu tranh giành độc lập (nước Việt Nam, thuộc nhà Tây Hán, nhà Đông Hán,…); Quốc hiệu và cương vực...

   80 p dnulib 28/08/2021 24 0

 • Không gian lịch sử - văn hóa Lam Kinh trong dòng chảy xứ Thanh

  Không gian lịch sử - văn hóa Lam Kinh trong dòng chảy xứ Thanh

  Không gian lịch sử - văn hóa Lam Kinh lấy điện Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân) là trung tâm nhưng phạm vi lan tỏa trên địa bàn nhiều xã lân cận thuộc các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân (Thanh Hóa). Đây là một không gian tích tụ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể nổi bật. Có thể thấy rằng, không gian lịch sử - văn hóa Lam Kinh...

   7 p dnulib 29/06/2021 15 0

 • Truyền thuyết và lịch sử trong nghiên cứu văn hóa dân gian

  Truyền thuyết và lịch sử trong nghiên cứu văn hóa dân gian

  Trong nghiên cứu văn hóa dân gian, một vấn đề thường hay gặp là phải tách biệt rạch ròi giữa truyền thuyết và lịch sử. Chúng ta đã thống nhất nhìn nhận rằng, thực tế truyền thuyết không phải là lịch sử, nhưng đâu đó sự đồng nhất và nhầm lẫn vẫn thường không tránh khỏi. Vậy là, cả lý thuyết lẫn thực tế đều cùng đặt ra yêu cầu...

   7 p dnulib 29/06/2021 16 0

 • Một vài khía cạnh trong diễn trình của Phật giáo trên đất Việt trước thế kỷ XX

  Một vài khía cạnh trong diễn trình của Phật giáo trên đất Việt trước thế kỷ XX

  Bài viết bàn về một vài khía cạnh trong diễn trình của Phật giáo trên đất Việt trước thế kỷ XX có liên quan đến những vấn đề then chốt của tư tưởng xã hội qua từng thời kỳ lịch sử, từ đó góp phần làm sáng rõ hơn một số nội dung thuộc về bản sắc văn hóa dân tộc Việt.

   7 p dnulib 29/06/2021 15 0

 • Mùa xuân, năm Thân và bước đi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  Mùa xuân, năm Thân và bước đi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cách nay gần 600 năm ghi nhận công lao dẫn dắt, lãnh đạo của anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi cùng nghĩa quân Lam Sơn. Từ khi tổ chức hội thề ở Lũng Nhai, đồng lòng đánh giặc đến hội thề ở Đông Quan (Thăng Long), quân đội Lam Sơn trải qua những mùa xuân gian lao mà anh dũng.

   7 p dnulib 29/06/2021 17 0

 • Bước đầu khảo cứu tấm bia ghi chép về nhân vật Trịnh Quý tốn thời Hậu Lê

  Bước đầu khảo cứu tấm bia ghi chép về nhân vật Trịnh Quý tốn thời Hậu Lê

  Bia ký thời Hậu Lê đến nay nằm rải rác trong các địa phương ở Thanh Hóa với số lượng tương đối, tập trung chủ yếu ở vùng Lam Sơn và phổ biến là bia ký liên quan đến các vua và hoàng tộc.

   7 p dnulib 29/06/2021 18 0

 • Phật giáo xứ Thanh nhìn từ góc độ lịch sử

  Phật giáo xứ Thanh nhìn từ góc độ lịch sử

  Phật giáo đối với đất nước nói chung, xứ Thanh nói riêng là một vấn đề lịch sử văn hóa thú vị. Bước đi của lịch sử địa phương cũng như sắc thái văn hóa xứ Thanh phản ánh nhiều nét ảnh xạ không nhỏ các tư tưởng triết học và văn hóa Phật giáo. Từ hệ thống chùa chiền dày đặc (269 ngôi chùa) trên quê hương “tam vương nhị chúa ”,...

   8 p dnulib 29/06/2021 20 0

 • Các căn cứ của phong trào Cần Vương Quảng Nam

  Các căn cứ của phong trào Cần Vương Quảng Nam

  Bài viết này nghiên cứu các căn cứ của phong trào Cần Vương Quảng Nam. Qua đó, góp phần làm rõ thêm đóng góp của phong trào Cần Vương Quảng Nam đối với phong trào Cần Vương của nước ta vào cuối thế kỉ XIX.

   11 p dnulib 29/06/2021 22 0

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử

  Trong quá trình dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng luôn phải tiếp cận với những thành tựu của khoa học kỹ thuật, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin. Bài viết giới thiệu khái quát vai trò cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường Đại học Hoa Lư nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.

   11 p dnulib 29/06/2021 22 0

 • Sáng kiến Genève và vai trò của các nước lớn trong giải quyết chiến tranh ở Đông Dương năm 1954

  Sáng kiến Genève và vai trò của các nước lớn trong giải quyết chiến tranh ở Đông Dương năm 1954

  Bài viết trình bày bối cảnh ra đời của sáng kiến Genève, vai trò của các nước lớn trong việc giải quyết chiến tranh ở Đông Dương năm 1954 và một số kết quả đạt được từ các hội nghị này. Qua đó làm sáng rõ xu thế vận động hòa bình quốc tế cũng như xu hướng chung giải quyết cuộc chiến tranh ở Đông Dương của các nước lớn trong quá...

   9 p dnulib 29/06/2021 22 0

 • Một số hoạt động kinh tế kháng chiến ở Nam Bộ (1945-1954)

  Một số hoạt động kinh tế kháng chiến ở Nam Bộ (1945-1954)

  V.I. Lênin cho rằng, trong chiến tranh hiện đại, “tổ chức kinh tế có một ý nghĩa quyết định”. Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và sớm nhận thức đúng vai trò của kinh tế đối với quá trình phát triển của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm đề ra chủ trương toàn dân thực hiện kết hợp vừa đánh...

   10 p dnulib 29/06/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số