• Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 3&4 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 3&4 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 3&4 các bộ điều khiển khả trình và Các thiết bị giám sát trong công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: PLC (programmable logic controller); PAC (Programable automation controller); Nhiệm vụ của phòng điều khiển trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p dnulib 29/11/2021 26 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 2 Các thiết bị đo lường và chấp hành trong công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thiết bị đo lường trong công nghiệp; Các thiết bị chấp hành trong công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p dnulib 29/11/2021 27 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.2 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.2 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển Profibus; Kiến trúc giao thức; Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn; Điều khiển truy nhập bus; Dịch vụ truyền dữ liệu; Cấu trúc bức điện; Profibus – FMS; Profibus – DP; Profibus – PA; Thiết bị Profibus. Mời các bạn cùng tham...

   102 p dnulib 29/11/2021 26 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.1 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.1 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.1 Các giao thức công nghiệp tiêu biểu cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về giao thức; Quy định một giao thức; Các yêu cầu cho các giao thức công nghiệp; Các giao thức công nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   162 p dnulib 29/11/2021 26 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 5 Cơ sở kĩ thuật truyền tin công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Các chế độ truyền thông tin; Mã hóa đường truyền; Cấu trúc mạng; Điều khiển truy cập đường truyền; Môi trường truyền dẫn và các chuẩn vật lý; Bảo toàn dữ liệu; Kiến trúc giao thức. Mời các bạn...

   185 p dnulib 29/11/2021 28 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 1 Giới thiệu chung và lịch sử phát triển của các hệ thống đo và điều khiển công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của truyền thông công nghiệp; Cấu trúc tổng quan của hệ đo và điều khiển công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p dnulib 29/11/2021 27 0

 • Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.3 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.3 - Nguyễn Thị Huế

  Bài giảng Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp: Chương 6.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển CAN (Controller Area Network); Kiến trúc giao thức; Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn; Cơ chế giao tiếp; Điều khiển truy nhập bus; Mã hóa dữ liệu; Cấu trúc bức điện; Bảo toàn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p dnulib 29/11/2021 28 0

 • Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp đánh giá hư hỏng động cơ không tháo máy; Các phương pháp kiểm tra chi tiết khi tháo máy; Gia công sửa chữa các chi tiết; Lắp máy, chạy rà, thử công suất; Sửa chữa thiết bị điện;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   207 p dnulib 28/10/2021 41 0

 • Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về ô tô; Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong; Các hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ đốt trong; Các cơ cấu chính và hệ thống bôi trơn, làm mát động cơ; Hệ thống truyền động; Hệ thống điện ô tô;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   256 p dnulib 28/10/2021 41 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 Phân tích động học cơ cấu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích, nội dung và phương pháp phân tích động học cơ cấu; Bài toán vị trí và quỹ đạo; Các phương pháp cơ bản xác định vận tốc và gia tốc; Phân tích động học bằng phương pháp đồ giải;....Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p dnulib 28/10/2021 33 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 Phân tích lực cơ cấu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích, nội dung và phương pháp phân tích lực cơ cấu; Các loại lực tác dụng lên cơ cấu; Cách xác định lực quán tính; Điều kiện tĩnh định của chuỗi động; Phân tích lực cơ cấu; Tính lực cân bằng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p dnulib 28/10/2021 30 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 Động lực học cơ cấu và máy cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích, nội dung và mô hình nghiên cứu; Phương trình chuyển động của máy dưới dạng năng lượng (động năng); Các đại lượng thay thế và khâu thay thế; Phương trình chuyển động thực của cơ cấu và máy; Quy luật chuyển động thực của...

   37 p dnulib 28/10/2021 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số