• Nghiên cứu cấu trúc kĩ năng tự chủ cảm xúc

  Nghiên cứu cấu trúc kĩ năng tự chủ cảm xúc

  Kĩ năng tự chủ cảm xúc là một trong những kĩ năng sống cốt lõi, với các tên gọi khác như “kiểm soát cảm xúc”, “quản lí cảm xúc”, “đương đầu với cảm xúc”, “xử lí cảm xúc”, “kiềm chế cảm xúc”... “Kĩ năng tự chủ cảm xúc là khả năng con người nhận thức rõ cảm xúc của mình trong một tình huống nào đó và hiểu được ảnh...

   6 p dnulib 29/11/2021 24 0

 • Mối liên hệ giữa năng lực cảm xúc - xã hội và nguy cơ rối loạn tâm thần ở sinh viên

  Mối liên hệ giữa năng lực cảm xúc - xã hội và nguy cơ rối loạn tâm thần ở sinh viên

  Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mối liên hệ giữa năng lực cảm xúc - xã hội và nguy cơ rối loạn tâm thần ở sinh viên. Nghiên cứu được tiến hành trên 400 sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bằng Bảng hỏi năng lực cảm xúc - xã hội (SECQ) và Thang đánh giá sàng lọc lo âu, trầm cảm, stress – DASS 21. Kết quả cho thấy năng lực...

   6 p dnulib 29/11/2021 25 0

 • Phát triển tư duy phê phán cho sinh viên thông qua dạy học phần Tâm lí học đại cương

  Phát triển tư duy phê phán cho sinh viên thông qua dạy học phần Tâm lí học đại cương

  Trong bài viết này, tác giả phân tích và làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận cơ bản về tư duy phê phán (Khái niệm tư duy phê phán; Một số kĩ năng để phát triển tư duy phê phán; Một số dấu hiệu chứng tỏ sinh viên có tư duy phê phán), đồng thời đưa ra mô hình thiết kế bài dạy trong học phần Tâm lí học đại cương nhằm phát triển tư duy phê...

   5 p dnulib 29/11/2021 23 0

 • Kĩ năng quản lí xung đột trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông

  Kĩ năng quản lí xung đột trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông

  Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng kĩ năng quản lí xung đột trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông. Dữ liệu thu thập được từ 268 học sinh trung học phổ thông, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy kĩ năng này của học sinh trung học phổ thông đang còn hạn chế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị đã được đề xuất...

   6 p dnulib 29/11/2021 24 0

 • Cải thiện văn hóa ứng xử xuống cấp của sinh viên bằng những đánh giá tâm lý chung từ cộng đồng

  Cải thiện văn hóa ứng xử xuống cấp của sinh viên bằng những đánh giá tâm lý chung từ cộng đồng

  Bài viết thể hiện được thực trạng văn hóa ứng xử của người dân nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng, biết được nguyên nhân của vấn đề nhằm đưa ra những đề xuất, giải pháp giải quyết triệt để vấn đề trên và nâng cao văn hóa ứng xử của sinh viên. Đây là một vấn đề đang nổi cộm hiện nay, đi sâu vào tìm hiểu vấn đề ta có thể...

   7 p dnulib 29/11/2021 25 0

 • Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào trường học: Kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam

  Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào trường học: Kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam

  Bài viết sẽ tập trung tìm hiểu một số nghiên cứu trong và ngoài nước về sức khỏe tâm thần. Đồng thời, làm rõ nhu cầu cấp thiết của việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh trong trường học hiện nay. Từ đó, đề xuất một số định hướng phát triển các chương trình này tại Việt Nam trong tương lai.

   14 p dnulib 29/11/2021 26 0

 • Ebook Giáo dục học: Phần 1 - Thích Nguyên Hồng

  Ebook Giáo dục học: Phần 1 - Thích Nguyên Hồng

  Ebook Giáo dục học: Phần 1 - Thích Nguyên Hồng trình bày các vấn đề tổng quát về giáo dục, sơ lược về nền giáo dục thời cổ, sự di chuyển từ giáo dục Đông phương sang Tây phương, các Quốc gia điển hình cho nền văn minh Tây phương. Mời các bạn tham khảo.

   21 p dnulib 28/08/2021 52 0

 • Ebook Giáo dục học: Phần 2 - Thích Nguyên Hồng

  Ebook Giáo dục học: Phần 2 - Thích Nguyên Hồng

  Tiếp nối phần 1, ebook Giáo dục học: Phần 2 - Thích Nguyên Hồng sẽ tiếp tục trình bày các vấn đề giáo dục của các Quốc gia hậu tiến, mục đích của giáo dục và sự hình thành mẫu người lý tưởng, thử tìm hình ảnh mẫu người cho Việt Nam và đề nghị phương thức hình thành, giáo dục sức khỏe và sự lành mạnh, giáo dục tình cảm. Mời các bạn...

   39 p dnulib 28/08/2021 54 0

 • Giáo dục thông minh - Một số vấn đề lí luận và kinh nghệm quốc tế

  Giáo dục thông minh - Một số vấn đề lí luận và kinh nghệm quốc tế

  Bài viết này thảo luận về các đặc điểm chính của giáo dục thông minh và môi trường học tập thông minh, trường học thông minh trên cách nhìn tổng thể mang tính cấu trúc, đặc biệt sẽ chỉ ra các yếu tố liên quan, thống nhất để xây dựng trường học thông minh.

   8 p dnulib 28/08/2021 43 0

 • Một hướng khai thác về giáo dục truyền thống dân tộc và gia đình, dòng họ

  Một hướng khai thác về giáo dục truyền thống dân tộc và gia đình, dòng họ

  Giáo dục truyền thống là nội dung giáo dục quan trọng mà bất cứ một quốc gia nào dù tiên tiến hay lạc hậu cũng đều chú trọng. Ở Việt Nam, giáo dục truyền thống dân tộc, gia đình và dòng họ luôn được quan tâm. Bài viết nêu một hướng khai thác về giáo dục truyền thống ở góc độ giáo dục học, hi vọng gợi mở cho những nghiên cứu sâu hơn...

   6 p dnulib 28/08/2021 40 0

 • Sử dụng phương pháp Bogoliubov trong đánh giá năng lực học sinh qua phổ điểm các môn học

  Sử dụng phương pháp Bogoliubov trong đánh giá năng lực học sinh qua phổ điểm các môn học

  Bài viết chỉ ra được mức độ hình thành năng lực chuyên biệt đối với các môn học được khảo sát và quá trình phát triển năng lực tương ứng của học sinh trong một năm học, đồng thời đưa ra được những tác động của giáo viên lên quá trình hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

   4 p dnulib 28/08/2021 44 0

 • Thực nghiệm sư phạm phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua phương pháp dạy học tích cực

  Thực nghiệm sư phạm phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua phương pháp dạy học tích cực

  Thúc đẩy phát triển năng lực tự học đòi hỏi một vai trò mới với giảng viên dựa trên việc dạy lấy người học làm trung tâm, đảm bảo sinh viên tham gia tích cực vào quá trình học tập. Phương pháp dạy học tích cực góp phần phát triển năng lực tự học cho sinh viên, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi cá nhân, khuyến khích trí thông minh, óc sáng...

   6 p dnulib 28/08/2021 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số