• Ebook Giáo dục học: Phần 1 - Thích Nguyên Hồng

  Ebook Giáo dục học: Phần 1 - Thích Nguyên Hồng

  Ebook Giáo dục học: Phần 1 - Thích Nguyên Hồng trình bày các vấn đề tổng quát về giáo dục, sơ lược về nền giáo dục thời cổ, sự di chuyển từ giáo dục Đông phương sang Tây phương, các Quốc gia điển hình cho nền văn minh Tây phương. Mời các bạn tham khảo.

   21 p dnulib 28/08/2021 10 0

 • Ebook Giáo dục học: Phần 2 - Thích Nguyên Hồng

  Ebook Giáo dục học: Phần 2 - Thích Nguyên Hồng

  Tiếp nối phần 1, ebook Giáo dục học: Phần 2 - Thích Nguyên Hồng sẽ tiếp tục trình bày các vấn đề giáo dục của các Quốc gia hậu tiến, mục đích của giáo dục và sự hình thành mẫu người lý tưởng, thử tìm hình ảnh mẫu người cho Việt Nam và đề nghị phương thức hình thành, giáo dục sức khỏe và sự lành mạnh, giáo dục tình cảm. Mời các bạn...

   39 p dnulib 28/08/2021 9 0

 • Giáo dục thông minh - Một số vấn đề lí luận và kinh nghệm quốc tế

  Giáo dục thông minh - Một số vấn đề lí luận và kinh nghệm quốc tế

  Bài viết này thảo luận về các đặc điểm chính của giáo dục thông minh và môi trường học tập thông minh, trường học thông minh trên cách nhìn tổng thể mang tính cấu trúc, đặc biệt sẽ chỉ ra các yếu tố liên quan, thống nhất để xây dựng trường học thông minh.

   8 p dnulib 28/08/2021 4 0

 • Một hướng khai thác về giáo dục truyền thống dân tộc và gia đình, dòng họ

  Một hướng khai thác về giáo dục truyền thống dân tộc và gia đình, dòng họ

  Giáo dục truyền thống là nội dung giáo dục quan trọng mà bất cứ một quốc gia nào dù tiên tiến hay lạc hậu cũng đều chú trọng. Ở Việt Nam, giáo dục truyền thống dân tộc, gia đình và dòng họ luôn được quan tâm. Bài viết nêu một hướng khai thác về giáo dục truyền thống ở góc độ giáo dục học, hi vọng gợi mở cho những nghiên cứu sâu hơn...

   6 p dnulib 28/08/2021 2 0

 • Sử dụng phương pháp Bogoliubov trong đánh giá năng lực học sinh qua phổ điểm các môn học

  Sử dụng phương pháp Bogoliubov trong đánh giá năng lực học sinh qua phổ điểm các môn học

  Bài viết chỉ ra được mức độ hình thành năng lực chuyên biệt đối với các môn học được khảo sát và quá trình phát triển năng lực tương ứng của học sinh trong một năm học, đồng thời đưa ra được những tác động của giáo viên lên quá trình hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

   4 p dnulib 28/08/2021 4 0

 • Thực nghiệm sư phạm phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua phương pháp dạy học tích cực

  Thực nghiệm sư phạm phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua phương pháp dạy học tích cực

  Thúc đẩy phát triển năng lực tự học đòi hỏi một vai trò mới với giảng viên dựa trên việc dạy lấy người học làm trung tâm, đảm bảo sinh viên tham gia tích cực vào quá trình học tập. Phương pháp dạy học tích cực góp phần phát triển năng lực tự học cho sinh viên, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi cá nhân, khuyến khích trí thông minh, óc sáng...

   6 p dnulib 28/08/2021 2 0

 • Mô hình MOOC - Xu hướng phát triển giáo dục số hiện đại

  Mô hình MOOC - Xu hướng phát triển giáo dục số hiện đại

  Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã giúp ngành Giáo dục có sự chuyển mình đáng kể trong hoạt động dạy và học, có nhiều đổi mới so với mô hình giáo dục truyền thống, như sự chuyển đổi các bài giảng tĩnh từ giấy sang các dạng tài liệu điện tử với tính trực quan được tăng cường thông qua dữ liệu đa phương tiện.

   5 p dnulib 28/08/2021 5 0

 • Quản trị trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, vận dụng kiến thức trong thời kì cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  Quản trị trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, vận dụng kiến thức trong thời kì cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết trình bày tổng quan về giáo dục trong giai đoạn hiện nay; Tìm hiểu thách thức đặt ra đối với hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài ra, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp để phát triển hệ thống, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ở nước ta hiện nay.

   6 p dnulib 28/08/2021 2 0

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc đào tạo giáo viên

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc đào tạo giáo viên

  Quan điểm và ý nghĩ của Bác Hồ đối với nhiệm vụ giáo dục (GD) và đào tạo (ĐT) giáo viên (GV) là một mặt trong chỉnh thể của tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chi Minh về việc đào tạo giáo viên và sự vận dụng tư tưởng ấy vào công việc đào tạo ở các trường sư phạm ngày nay.

   5 p dnulib 28/08/2021 2 0

 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

  Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết phân tích về vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó đưa ra một số nhận xét, đánh giá về quá trình này

   6 p dnulib 28/08/2021 3 0

 • Thay đổi phương pháp đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong thời kì hiện nay

  Thay đổi phương pháp đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong thời kì hiện nay

  Bài viết đưa ra một số phân tích, đánh giá phương pháp dạy và học trực tuyến hiện nay và đề xuất các giải pháp để tăng cường sự tương tác và chủ động trong quá trình dạy và học của giảng viên và học viên để nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong thời gian tới.

   6 p dnulib 28/08/2021 4 0

 • Các công nghệ mới trong giáo dục đại học - Những thách thức và giải pháp khi sử dụng

  Các công nghệ mới trong giáo dục đại học - Những thách thức và giải pháp khi sử dụng

  Bài viết chỉ ra những thách thức khi áp dụng, bao gồm những thách thức bên ngoài như sự hạn chế về truy cập, thiếu hụt về đào tạo, hỗ trợ và những thách thức bên trong đối với giáo viên như thái độ và niềm tin, sự kháng cự đối với công nghệ và những hạn chế về kiến thức và kĩ năng công nghệ.

   6 p dnulib 28/08/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số