• Ebook Hóa học đại cương 3 - Thực hành trong phòng thí nghiệm: Phần 1

  Ebook Hóa học đại cương 3 - Thực hành trong phòng thí nghiệm: Phần 1

  Ebook "Hóa học đại cương 3 - Thực hành trong phòng thí nghiệm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số dụng cụ thí nghiệm và những thao tác thực hành cơ bản; Cân và phương pháp cân; Xác định khối lượng phân tử khí oxi; Xác định khối lượng phân tử khí cacbonic; Xác định đương lượng của magie;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   119 p dnulib 28/02/2023 32 0

 • Ebook Hóa học đại cương 3 - Thực hành trong phòng thí nghiệm: Phần 2

  Ebook Hóa học đại cương 3 - Thực hành trong phòng thí nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hóa học đại cương 3 - Thực hành trong phòng thí nghiệm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xác định biến thiên thế đẳng áp, đẳng nhiệt, entanpi, entropi của phản ứng hòa tan borac trong nước; Cân bằng hóa học và sự chuyển dịch cân bằng; Xác định hằng số tốc độ và bậc riêng phần đối với hiđro peoxit...

   116 p dnulib 28/02/2023 34 0

 • Ebook Hóa đại cương: Phần 1 - Nguyễn Đình Soa

  Ebook Hóa đại cương: Phần 1 - Nguyễn Đình Soa

  Hóa đại cương: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm và định luật cơ sở của hóa học; cấu tạo nguyên tử; định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và cấu tạo nguyên tử; trạng thái tập hợp của các chất; hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   274 p dnulib 28/02/2023 38 0

 • Ebook Hóa đại cương: Phần 2 - Nguyễn Đình Soa

  Ebook Hóa đại cương: Phần 2 - Nguyễn Đình Soa

  Tiếp nội dung phần 1, Hóa đại cương: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học; cân bằng pha; tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học; dung dịch lỏng; dung dịch điện li; cân bằng ion của axit-bazo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   241 p dnulib 28/02/2023 38 0

 • Ebook Hóa học vô cơ (Tập 1: Các nguyên tố phi kim): Phần 1

  Ebook Hóa học vô cơ (Tập 1: Các nguyên tố phi kim): Phần 1

  Ebook "Hóa học vô cơ (Tập 1: Các nguyên tố phi kim)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về các nguyên tố phi kim; Hidro và các hợp chất hidrua; Các hợp chất H2O, H2O2 và các oxit; Các nguyên tố nhóm VIIIA: heli, neon, agon, kripton, xenon, radon; Các nguyên tố nhóm VIIA: flo, clo, brom, iot, atatin;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   155 p dnulib 27/01/2023 40 0

 • Ebook Hóa học vô cơ (Tập 1: Các nguyên tố phi kim): Phần 2

  Ebook Hóa học vô cơ (Tập 1: Các nguyên tố phi kim): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hóa học vô cơ (Tập 1: Các nguyên tố phi kim)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các nguyên tố nhóm VIA: oxi, lưu huỳnh, selen, telu, poloni; Các nguyên tố nhóm VA: nitơ, photpho, asen, antimon, bitmut; Các nguyên tố phi kim nhóm IVA: Cacbon và silic; Nguyên tố phi kim nhóm IIIA: Bo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   193 p dnulib 27/01/2023 44 0

 • Bài giảng Hoá đại cương: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hoá đại cương: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hoá đại cương: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về liên kết hóa học; Liên kết cộng hóa trị; Liên kết ion; Liên kết kim loại; Liên kết hydrogen; Lực van der Waals. Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p dnulib 27/01/2023 36 0

 • Bài giảng Hoá đại cương: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hoá đại cương: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hoá đại cương: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm; Nguyên lý I và hiệu ứng nhiệt; Nguyên lý II và entropy; Thế đẳng áp và chiều xảy ra quá trình hóa học; Cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p dnulib 27/01/2023 38 0

 • Bài giảng Hoá đại cương: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hoá đại cương: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hoá đại cương: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản; Tốc độ phản ứng; Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p dnulib 27/01/2023 41 0

 • Bài giảng Hoá đại cương: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hoá đại cương: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hoá đại cương với mục tiêu nhằm áp dụng cơ sở lý thuyết cấu tạo chất để xác định và giải thích cấu tạo, tính chất của các nguyên tố hóa học và của chất; Áp dụng cơ sở lý thuyết để tính toán các thông số hóa lý của các quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p dnulib 27/01/2023 42 0

 • Bài giảng Hoá đại cương: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hoá đại cương: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hoá đại cương: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ phân tán và dung dịch; Nồng độ dung dịch và cách biểu diễn; Các tính chất của dung dịch loãng chứa chất tan không bay hơi, không điện ly; Dung dịch điện ly; Đại cương về acid, base; Chất điện ly ít tan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p dnulib 27/01/2023 39 0

 • Bài giảng Hoá đại cương: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hoá đại cương: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa (2022)

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo nguyên tử; Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p dnulib 27/01/2023 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdnulib27130vi