• Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng oxi hoá

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng oxi hoá

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ "Phản ứng oxi hoá" trình bày các nội dung chính như: Tổng quát, hóa chất và thiết bị, thực nghiệm, kết quả và bàn luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p dnulib 29/11/2017 78 0

 • Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng ester hóa – Tổng hợp etylacetat

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng ester hóa – Tổng hợp etylacetat

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ "Phản ứng ester hóa – Tổng hợp etylacetat" trình bày các nội dung chính như: Tổng quát, hóa chất và thiết bị, thực nghiệm, kết quả và bàn luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p dnulib 29/11/2017 76 1

 • Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng acetyl hóa amin thơm – Tổng hợp acetanilic

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng acetyl hóa amin thơm – Tổng hợp acetanilic

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Phản ứng acetyl hóa amin thơm – Tổng hợp acetanilic trình bày nội dung chính như: Tổng quát, hóa chất và thiết bị, thực nghiệm, kết quả và bàn luận,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p dnulib 29/11/2017 81 1

 • Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Tổng hợp Aspirin

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ: Tổng hợp Aspirin

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ "Tổng hợp Aspirin" giúp các bạn nắm được cơ chế phản ứng este hóa giửa Anhydride acetic, cơ chế phản ứng điều chế Aspirin,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của thí nghiệm.

   10 p dnulib 29/11/2017 78 1

 • Ứng dụng LATEX trong nghiên cứu và giảng dạy hóa học

  Ứng dụng LATEX trong nghiên cứu và giảng dạy hóa học

  Bài báo này đề cập đến vấn đề ứng dụng LATEX trong hóa học. Thông qua sử dụng một số gói lệnh quan trọng là mhchem, pst-labo, ChemFig phục vụ cho các công việc phổ biến trong giảng dạy, nghiên cứu hóa học như: viết công thức hóa học, phương trình phản ứng, vẽ dụng cụ thí nghiệm, biễu diễn các loại công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ, vẽ...

   8 p dnulib 29/11/2017 70 1

 • Xác định thủy ngân và Asen trong nước ngầm bằng phương pháp phân tích kích hoạt Nơtron

  Xác định thủy ngân và Asen trong nước ngầm bằng phương pháp phân tích kích hoạt Nơtron

  The preconcentration method of mercury and arsenic in the ground water samples by co-precipitation with PbS was developed. In the range of HCl concentrations from 0.1 - 0.6M and 10 mg of Pb as a collector in the sulphite form after adding 2% thioacetamide solution, the traces of mercury and arsenic were quantitatively separated from a large volume water sample (200 ml). This method has been applied for determination of mercury and arsenic...

   5 p dnulib 29/11/2017 134 1

 • Đặc tính của cột vi chiết pha rắn mao quản hở trong phân tích xác định một số chất clo hữu cơ dễ bay hơi trong môi trường nước

  Đặc tính của cột vi chiết pha rắn mao quản hở trong phân tích xác định một số chất clo hữu cơ dễ bay hơi trong môi trường nước

  Để đóng góp vào việc phát triển kỹ thuật tách và xác định các chất Cl-VOC trong môi trường nước, tác giả đã thử nghiệm và chế tạo thành công cột vi chiết pha rắn mao quản hở (OT-SPME). Trong bài báo này tác giả tiếp tục đánh giá hiệu quả của cột OT-SPME đã chế tạo được trong vi chiết các chất Cl-VOC trong mẫu nước bằng kỹ thuật không gian...

   10 p dnulib 29/11/2017 73 1

 • Nghiên cứu phản ứng ankyl hóa benzen bằng etanol trên xúc tác zeolit y biến tính

  Nghiên cứu phản ứng ankyl hóa benzen bằng etanol trên xúc tác zeolit y biến tính

  This paper presents the benzene alkylation with ethanol catalysed on the Y and ZSM-5 zeolite. The experimental results have shown that 30%H-ZSM-5/HY sample is the best for forming ethylbenzene. On this sample the reaction has been carried out by central composite orthogone design at the second level for three factors reaction temperature, flow speed and the molar ratio of ethanol/benzene. The target function for the productivity of...

   5 p dnulib 29/11/2017 67 1

 • Nghiên cứu tính chất của Bazơ của zeolit bằng phương pháp hóa lượng tử

  Nghiên cứu tính chất của Bazơ của zeolit bằng phương pháp hóa lượng tử

  The basic properties of zeolites were studied by using quantum-chemical calculations. The obtained results have demonstrated that the basicity of zeolites in the forms of alkali cations (Li, Na or K) is increased with increasing cation radius. While the Si/Al ratio in the framework increases, the basicity of zeolites decreases. The application of adsorption method using acidic gases (CO2) for determining basicity may be suitable for solid...

   6 p dnulib 29/11/2017 63 1

 • Nghiên cứu oxi hóa điện hóa Butanol thành Axit Butanoic

  Nghiên cứu oxi hóa điện hóa Butanol thành Axit Butanoic

  Trong bài báo này, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất chuyển hóa butanol thành axit butanoic bằng phương pháp điện phân dòng không đổi. Hiệu quả của quá trình chuyển hóa được đánh giá bằng phương pháp chuẩn độ axit – bazơ và sắc ký lỏng cao áp (HPLC). Kết quả cho thấy điều kiện thích hợp để...

   6 p dnulib 29/11/2017 68 1

 • Nghiên cứu sự phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black (RDB) trên xúc tác Mil-101(Cr)

  Nghiên cứu sự phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black (RDB) trên xúc tác Mil-101(Cr)

  Trong nghiên cứu này, vật liệu MIL-101(Cr) được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt. Sản phẩm được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), quang điện tử tia X (XPS), phổ phản xạ khuyếch tán tử ngoại khả kiến (UV-Vis-DR). MIL-101(Cr) được ứng dụng trong phản ứng phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black RGB (RDB) trong dung...

   10 p dnulib 29/11/2017 86 1

 • Nghiên cứu điều chế hệ xúc tác Ni-Ce/Al2O3 để xử lý NOx bằng CO

  Nghiên cứu điều chế hệ xúc tác Ni-Ce/Al2O3 để xử lý NOx bằng CO

  Trong các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải độngcơ gây ra thì phương pháp xử lý NOx thông qua con đường phân hủy nhiệt trực tiếp vẫn luôn thu hút nhiều sự quan tâm vì không cần dùng thêm một chất khử và kim loại quý nào cả. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu việc dùng phương pháp kết tủa kết hợp với hiệu ứng phân hủy...

   6 p dnulib 29/11/2017 55 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số