• Mô đun Phương pháp phổ hồng ngoại (Phần 1)

  Mô đun Phương pháp phổ hồng ngoại (Phần 1)

  Mục tiêu của mô đun nhằm giúp sinh viên hiểu được bản chất của các phương pháp quang phổ khác nhau biết cách xác định thành phần hydrocacbon bằng phổ hồng ngoại, xác định các cấu trúc vật liệu bằng phổ rơnghen (xrd), xác định được hàm lượng kim loại nặng có trong dầu mỏ và các phân đoạn nặng của dầu. Phần 1 mô đun trình bày về quang phổ...

   70 p dnulib 26/11/2018 42 0

 • Mô đun Phương pháp phổ hồng ngoại (Phần 2)

  Mô đun Phương pháp phổ hồng ngoại (Phần 2)

  Mô đun Phương pháp phổ hồng ngoại (Phần 2) có nội dung trình bày về quang phổ hấp thu nguyên tử AAS. Qua bài học, người học có thể biết được cơ sở của phương pháp hấp thụ nguyên tử, ứng dụng của phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng kim loại có trong dầu, máy đo, điều kiện để ghi phổ, một số vạch AAS chuẩn.

   118 p dnulib 26/11/2018 34 0

 • Bài giảng Hóa đại cương A - ThS. Đặng Đình Khôi

  Bài giảng Hóa đại cương A - ThS. Đặng Đình Khôi

  Bài giảng Hóa đại cương A do ThS. Đặng Đình Khôi biên soạn cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương cần thiết về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử, phân tử, liên kết hóa học...được xây dựng dựa trên lý thuyết cơ học lượng tử hiện đại, và về các quy luật diễn ra của các quá trình hóa học (động lực, chiều, mức độ, tốc độ,...

   176 p dnulib 26/11/2018 41 0

 • Ebook Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa học (nghiên cứu, tính toán và thiết kế) - Tập 2

  Ebook Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa học (nghiên cứu, tính toán và thiết kế) - Tập 2

  Cuốn sách "Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa học (nghiên cứu, tính toán và thiết kế) - (Tập 2) trình bày các nội dung như: Phân bố thời gian và ảnh hưởng của khuấy trộn trong các thiết bị phản ứng lầm việc liên tục, cơ sở tính toán các quá trình và thiết bị phản ứng cho các hệ dị thể, tính toán các thiết bị phản ứng xúc tác di...

   192 p dnulib 26/11/2018 32 0

 • Giáo trình Thống kê hóa học và tin học trong hóa học - Huỳnh Kim Liên

  Giáo trình Thống kê hóa học và tin học trong hóa học - Huỳnh Kim Liên

  Giáo trình "Thống kê hóa học và tin học trong hóa học" có cấu trúc nội dung gồm 2 phần. Trong đó, phần "Thống kê hóa học" bao gồm 3 chương với các nội dung như: Đại cương về thống kê, phân tích phương sai, phân tích hồi quy. Phần "Tin học ứng dụng trong hóa học" gồm có 6 chương với các nội dung như: phân tích dữ liệu bằng Microsoft Excel, chương...

   198 p dnulib 26/11/2018 36 0

 • Ebook Hóa học phân tích 1 – Cân bằng ion trong dung dịch: Phần 1

  Ebook Hóa học phân tích 1 – Cân bằng ion trong dung dịch: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách “Hóa học phân tích 1 – Cân bằng ion trong dung dịch” cung cấp cho người học các kiến thức: Các định luật cơ bản của hóa học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện ly, cân bằng axit – Bazơ, cân bằng tạo phức trong dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p dnulib 26/11/2018 35 0

 • Ebook Chemistry - A molecular approach (4/E): Part 1

  Ebook Chemistry - A molecular approach (4/E): Part 1

  (BQ) Part 1 book “Chemistry - A molecular approach” has contents: Matter, measurement, and problem solving, atoms and elements, molecules, compounds, and chemical equations, chemical quantities and aqueous reactions, periodic properties of the elements,… and other contents.

   464 p dnulib 26/11/2018 35 0

 • Ebook Chemistry - A molecular approach (4/E): Part 2

  Ebook Chemistry - A molecular approach (4/E): Part 2

  (BQ) Part 2 book “Chemistry - A molecular approach” has contents: Liquids, solids, and intermolecular forces; solids and modern materials, chemical kinetics, chemical equilibrium, aqueous ionic equilibrium, free energy and thermodynamics, radioactivity and nuclear chemistry, organic chemistry,… and other contents.

   851 p dnulib 26/11/2018 28 0

 • Ebook Hóa học phân tích 1 – Cân bằng ion trong dung dịch: Phần 2

  Ebook Hóa học phân tích 1 – Cân bằng ion trong dung dịch: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách “Hóa học phân tích 1 – Cân bằng ion trong dung dịch” cung cấp cho người học các kiến thức: Cân bằng oxi hóa khử, cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan, cân bằng phân bố chất tan giữa hai dung môi không trộn lẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p dnulib 26/11/2018 31 0

 • Chế tạo màng mỏng SnO2 có cấu trúc Nano bằng phương pháp Sol-gel

  Chế tạo màng mỏng SnO2 có cấu trúc Nano bằng phương pháp Sol-gel

  SnO2 là loại vật liệu dẫn điện trong suốt đáp ứng được nhiều yêu cầu của thị trường. Đặc tính nhạy khí của loại vật liệu này cũng đang giành được nhiều sự quan tâm nghiên cứu. Trong thời gian qua, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu chế tạo thành công màng mỏng SnO2 với những hạt kích thước nano trên màng bằng phương pháp Sol-gel từ nguyên...

   5 p dnulib 26/11/2018 38 0

 • Ảnh hưởng của Cadmi đến hợp kim nhôm đồng Mangan

  Ảnh hưởng của Cadmi đến hợp kim nhôm đồng Mangan

  Hợp kim nhôm Al 4,8Cu 0,6Mn 0,2Ti khi thêm Cadimi (0,150 đến 0,288), đã tăng bền và ổn định tính chất cơ lý hơn, nhất là ở nhiệt độ cao.Cadimi tuy không tham gia vào các pha hoá bền cuả hợp kim, nhưng nhờ tác động cuả nó đến sự tồn tại và phân bố lỗ trống trong hợp kim Al – Cu – Mn sau khi tôi nên điều tiết được quá trình tiết pha hoá bền (CuAl2 - θ...

   7 p dnulib 26/11/2018 33 0

 • Oxi hóa CO trên xúc tác CuO biến tính Pt trong môi trường có hơi nước và SO2

  Oxi hóa CO trên xúc tác CuO biến tính Pt trong môi trường có hơi nước và SO2

  Các hệ xúc tác CuO biến tính kim loại quý Pt có thành phần tối ưu mang trên hai chất mang -Al2O3 và -Al2O3 + CeO2 được điều chế. Tính chất lý – hóa của các xúc tác được nghiên cứu bằng các phương pháp hấp phụ N2 (BET), nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), khử chương trình nhiệt độ (TPR) và chuẩn...

   10 p dnulib 26/11/2018 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số