• Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trần Thị Thùy Dung

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trần Thị Thùy Dung

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin trình bày các nội dung: Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý, các công cụ diễn tả quản lý, các phương tiện và mô hình diễn tả dữ liệu, khảo sát hiện trạng và xác lập dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiêt giáo trình này.

   37 p dnulib 26/10/2017 29 1

 • Trang bị kiến thức xuất bản phẩm giáo dục cho sinh viên ngành thư viện thông tin

  Trang bị kiến thức xuất bản phẩm giáo dục cho sinh viên ngành thư viện thông tin

  Trang bị kiến thức về xuất bản phẩm giáo dục cho sinh viên ngành Thư viện - Thông tin với mục tiêu hoàn thiện nội dung, trang bị kiến thức về xuất bản phẩm giáo dục cho sinh viên ngành thư viện nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo cán bộ thư viện của Khoa. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   9 p dnulib 26/10/2017 28 1

 • Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên chuyên ngành thư viện thông tin, trường Đại học Văn hóa Hà Nội

  Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên chuyên ngành thư viện thông tin, trường Đại học Văn hóa Hà Nội

  Cơ hội bởi mỗi người đều được tiếp cận với một khối lượng tri thức khổng lồ qua các phương tiện truyền thông khác nhau nhưng nó lại tiềm ẩn một nguy cơ làm mai một thói quen đọc. Vậy văn hóa đọc là gì? Thực trạng sinh viên thư viện đọc sách ra sao? sẽ được tác giả phản ánh trong bài viết "Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên chuyên...

   8 p dnulib 26/10/2017 24 1

 • Về giải pháp lựa chọn phần mềm quản lý và khai thác hệ thống thông tin - thư viện các trường đại học

  Về giải pháp lựa chọn phần mềm quản lý và khai thác hệ thống thông tin - thư viện các trường đại học

  Hiện nay, các thư viện đang chuyển dần từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử, thư viện số. Chính vì thế mà việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thư viện đang diễn ra từng bước mạnh mẽ. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Về giải pháp lựa chọn phần mềm quản lý và khai thác hệ thống thông tin - thư viện các trường đại...

   6 p dnulib 26/10/2017 24 1

 • Tìm hiểu cấu trúc của Format Marc

  Tìm hiểu cấu trúc của Format Marc

  Format hay khổ mẫu là hình thức trình bày dữ liệu trên biểu ghi được cấu trúc hóa. Các dữ liệu trên biểu ghi được sắp xếp thành các trường, trường con, kết hợp với các mã số và các ký hiệu chỉ dẫn đến điều hành sự sắp xếp này sao cho có thể nhận biết, trình bày và tìm kiếm dữ liệu bằng máy tính. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề...

   7 p dnulib 26/10/2017 22 1

 • Cấu trúc của khổ mẫu biên mục đọc máy Marc21

  Cấu trúc của khổ mẫu biên mục đọc máy Marc21

  Cấu trúc của khổ mẫu biên mục đọc máy Marc21 là hình thức trình bày dữ liệu trên biểu ghi được cấu trúc hoá. Các dữ liệu trên biểu ghi được sắp xếp thành các trường, trường con, kết hợp với các mã số và các chỉ thị để điều hành sự sắp xếp này sao cho có thể nhận biết, trình bày và tìm kiếm dữ liệu bằng máy tính. Mời các bạn...

   7 p dnulib 26/10/2017 22 1

 • “NP” trong hoạt động marketing thư viện công cộng

  “NP” trong hoạt động marketing thư viện công cộng

  Bài viết “NP” trong hoạt động marketing thư viện công cộng giới thiệu và chia sẻ việc mở rộng “P” trong marketing thư viện công cộng. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   16 p dnulib 26/10/2017 28 1

 • Nhu cầu thông tin của cán bộ quản lí tại trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

  Nhu cầu thông tin của cán bộ quản lí tại trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

  Bài báo này nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tin, thông qua việc khảo sát, phân tích, so sánh và đánh giá nhu cầu thông tin của cán bộ quản lí tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ở các khía cạnh sau: nhu cầu về loại hình tài liệu, nội dung thông tin, mức độ đáp ứng thông tin, các hình thức khai thác và phục vụ...

   10 p dnulib 26/10/2017 23 1

 • Xu hướng quản lí nguồn lực thông tin ở thư viện đại học Việt Nam

  Xu hướng quản lí nguồn lực thông tin ở thư viện đại học Việt Nam

  Bài viết đề cập 5 xu hướng quản lí nguồn lực thông tin ở các thư viện đại học Việt Nam ở thời điểm hiện nay, đó là: Chuyển từ hình thức sở hữu sang hình thức tiếp cận; đa dạng hóa sản phẩm thông tin và tăng cường số hóa tài liệu; phát triển nguồn thông tin nội sinh; liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện; và tăng...

   6 p dnulib 26/10/2017 25 1

 • Đánh giá nguồn lực thông tin khoa học giáo dục tại thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  Đánh giá nguồn lực thông tin khoa học giáo dục tại thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết khái quát vai trò của nguồn lực thông tin khoa học nói chung và nguồn lực thông tin khoa học giáo dục nói riêng đối với hoạt động quản lí, đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng nguồn lực thông tin khoa học giáo dục tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ở hai khía cạnh: phương...

   8 p dnulib 26/10/2017 29 1

 • Thư mục học đi về đâu?

  Thư mục học đi về đâu?

  Bài viết trình bày các quan điểm khác nhau về tương lai của thư mục học, quan hệ giữa thư mục học, thư viện học, thông tin học và khoa học về sách nói chung. Nhấn mạnh ảnh hưởng của lý luận thư mục học tới các bộ phận khác của thư mục học. Giới thiệu những nỗ lực của các nhà thư viện học và thư mục học ở Liên Xô trước đây cũng như...

   7 p dnulib 26/10/2017 27 1

 • Kinh tế thông tin trong hoạt động thông tin thư viện: Xu hướng trong thời đại kỹ thuật số

  Kinh tế thông tin trong hoạt động thông tin thư viện: Xu hướng trong thời đại kỹ thuật số

  Bài viết này giới thiệu khái niệm "kinh tế thông tin" và ba thành phần cơ bản của nền kinh tế này: công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung. Nêu rõ vai trò của công nghiệp công nghệ thông tin đối với nền kinh tế Việt Nam. Phân tích những tác động của công nghiệp công nghệ thông tin đối với hoạt động thông tin-thư viện.

   6 p dnulib 26/10/2017 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số