• Thư viện trường học đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình và sách giáo khoa tiểu học

  Thư viện trường học đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình và sách giáo khoa tiểu học

  Chương trình Giáo dục phổ thông mới đặt ra những yêu cầu đổi mới thư viện trường học: Đổi mới cơ sở vật chất theo hướng tăng cường thiết bị và thay đổi cấu trúc loại sách và tài liệu; Đổi mới hoạt động ở thư viện theo hướng tạo không gian học tập mới để học sinh tự học có hướng dẫn và học theo sở trường. Để thực hiện...

   5 p dnulib 23/10/2022 2 0

 • Tự động hoá công tác thông tin - thư viện bằng phần mềm

  Tự động hoá công tác thông tin - thư viện bằng phần mềm

  Hiện nay, khi nói đến phần mềm ứng dụng cho thư viện, thì đầu tiên người ta quan tâm là phần mềm quản lý thư viện, nhưng một phần mềm cho tất cả công việc của thư viện thỉ không đủ. Bài viết này giới thiệu một số phần mềm sử dụng trong các hoạt động của thư viện như: Total commander, Các phần mềm tải file: internet dovvnload manager,...

   6 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Nghiên cứu nhu cầu tin và người dùng tin - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Nghiên cứu nhu cầu tin và người dùng tin - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Nghiên cứu tập trung vào vấn đề vấn đề lý luận và thực tiễn về nhu cầu tin và người dùng tin. Bài viết đưa ra hệ thống lý luận về người dùng tin và nhu cầu tin gồm: Khái niệm, phân loại và vai trò của người dùng tin; Khái niệm, phân loại, đặc điểm, các yếu tổ ảnh hưởng tới nhu cầu tin.

   11 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Thách thức đối với Thư viện các trường đại học Việt Nam trong việc phát triển OER

  Thách thức đối với Thư viện các trường đại học Việt Nam trong việc phát triển OER

  OER đang là xu hướng phát triển trong các cơ sở giáo dục trên thế giới trong đó có Việt Nam. Phát triển OER tại Việt Nam nói chung và tại thư viện các trường đại học Việt Nam nói riêng là một việc phải đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề chính sách, bản quyền, năng lực thông tin, sự hiểu biết về OER, sự liên kết giữa các thư viện và...

   12 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Khảo sát thực trạng năng lực số của giảng viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn

  Khảo sát thực trạng năng lực số của giảng viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn

  Bài viết "Khảo sát thực trạng năng lực số của giảng viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn" có mục tiêu là khảo sát năng lực số của giảng viên, yếu tố đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy số trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Pháp luật về dịch vụ thư viện có thu và thực tiễn áp dụng tại một số thư viện đại học ở Việt Nam

  Pháp luật về dịch vụ thư viện có thu và thực tiễn áp dụng tại một số thư viện đại học ở Việt Nam

  Bài viết Pháp luật về dịch vụ thư viện có thu và thực tiễn áp dụng tại một số thư viện đại học ở Việt Nam nghiên cứu một số khái niệm liên quan đến dịch vụ thư viện có thu; Trình bày và phân tích các quy định của pháp luật về dịch vụ thư viện có thu và thực tiễn tại một số thư viện đại học ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra...

   7 p dnulib 23/10/2022 2 0

 • Tình hình ứng dụng phần mềm quản lý thư viện hiện nay

  Tình hình ứng dụng phần mềm quản lý thư viện hiện nay

  Bài viết "Tình hình ứng dụng phần mềm quản lý thư viện hiện nay" nhằm đánh giá và tìm ra xu hướng lựa chọn một giải pháp phần mềm quản lý thư viện tổng thể là một điều tất yếu và đúng với quy luật của sự phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p dnulib 23/10/2022 4 0

 • Liên đoàn quốc tế các hội và cơ quan thư viện

  Liên đoàn quốc tế các hội và cơ quan thư viện

  Bài viết "Liên đoàn quốc tế các hội và cơ quan thư viện" tìm hiểu về Liên đoàn quốc tế các hội và cơ quan thư viện gồm các nội dung về: tên gọi, mục tiêu giá trị cốt lõi, tổ chức hình thành, các hoạt động, định hướng phát triển trong tương lai, IFLA với Thông tin - thư viện Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Học thuật số tại các trường đại học Thái Lan và nghiên cứu trường hợp nhân văn số tại Trường Đại học Khon Kaen

  Học thuật số tại các trường đại học Thái Lan và nghiên cứu trường hợp nhân văn số tại Trường Đại học Khon Kaen

  Bài viết "Học thuật số tại các trường đại học Thái Lan và nghiên cứu trường hợp nhân văn số tại Trường Đại học Khon Kaen" tìm hiểu về Phòng Thí nghiệm Nhân văn số (Digital Humanities Lab - DHL) và khái quát hoạt động của DHL tại các trường đại học ở Vương quốc Anh theo hai mô hình: DHL là một bộ phận độc lập trong trường Đại học; DHL nằm...

   6 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Lập kế hoạch bảo quản số nguồn tài nguyên thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số ở thư viện đại học

  Lập kế hoạch bảo quản số nguồn tài nguyên thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số ở thư viện đại học

  Bài viết tập trung làm sáng tỏ cơ sở lý thuyết về bảo quản số tài nguyên TT-TV và chỉ ra sự cần thiết của hoạt động bảo quản số tại thư viện đại học; tổng hợp và giới thiệu các nguyên tắc, quy trình cho hoạt động bảo quản số tài nguyên thông tin, đồng thời đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động bảo quản số nhằm đáp...

   8 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Nâng cấp phần mềm quản lý hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL) từ phiên bản OJS2X lên OJS3X tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

  Nâng cấp phần mềm quản lý hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL) từ phiên bản OJS2X lên OJS3X tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

  Bài viết "Nâng cấp phần mềm quản lý hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL) từ phiên bản OJS2X lên OJS3X tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia" khái quát việc chuyển đổi thành công hệ thống VJOL từ OJS2 lên OJS3 và vận hành thử nghiệm có kết quả mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó không chỉ khẳng định khả năng nắm bắt...

   9 p dnulib 23/10/2022 3 0

 • Công tác ứng dụng công nghệ mới tại Thư viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

  Công tác ứng dụng công nghệ mới tại Thư viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

  Bài viết "Công tác ứng dụng công nghệ mới tại Thư viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" trình bày đôi nét về Thư viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Ứng dụng công nghệ trong hoạt động thông tin - thư viện; Một số tồn tại và giải pháp ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p dnulib 23/10/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số