• Ebook Giải pháp Keynes: Phần 1 - Paul Davidson

  Ebook Giải pháp Keynes: Phần 1 - Paul Davidson

  Ebook Giải pháp Keynes đưa ra những đề xuất và kế hoạch chi tiết cho chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, luật và quy định cho thị trường tài chính và tiền lương. Phần 1 cuốn sách gồm các chương: Sức ảnh hưởng của tư tưởng lên chính sách, những tư tưởng và chính sách đã gây ra cuộc khủng hoảng,... Đây là một cuốn sách hay về kinh tế...

   114 p dnulib 30/08/2014 158 6

 • Ebook Giải pháp Keynes: Phần 2 - Paul Davidson

  Ebook Giải pháp Keynes: Phần 2 - Paul Davidson

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Giải pháp Keynes trình bày các chương như: Sau phục hồi là cải cách, cải cách thương mại quốc tế, cải cách tiền tệ quốc tế, hướng về xã hội kinh tế văn minh mà hẳn Keynes rất tự hào, John Maynard Keynes là ai và phần phụ lục lý giải tại sao tư tưởng của Keynes không được giảng dạy ở các trường đại học Mỹ.

   132 p dnulib 30/08/2014 151 4

 • Quy trình về quản lý, sử dụng tài sản cố định và công cụ dụng cụ

  Quy trình về quản lý, sử dụng tài sản cố định và công cụ dụng cụ

  Quy trình về quản lý, sử dụng tài sản cố định và công cụ dụng cụ ban hành kèm theo Quyết định số: 3286/ QĐ-ĐHYHN ngày 01/11/ 2012. Quy trình này quy định về chế độ quản lý, sử dụng đối với các tài sản được quy định là tài sản cố định (TSCĐ), công cụ dụng cụ (CCDC) được hình thành từ tất cả các nguồn vốn áp dụng cho tất cả các...

   30 p dnulib 11/04/2014 3785 1

 • Giáo trình Kinh tế - Kinh tế Vi mô Phần 1

  Giáo trình Kinh tế - Kinh tế Vi mô Phần 1

  Giáo trình Kinh tế Vi mô Phần 1 gồm nội dung của chương 1, 2 và chương 3 trình bày với bạn đọc tổng quan về kinh tế vi mô nhằm xác định những vấn đề cơ bản của mọi tổ chức kinh tế và cách thức giải quyết của nền kinh tế, giải thích được kinh tế học là gì, phân biệt phạm vi phân tích kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô. Nội dung của...

   62 p dnulib 11/04/2014 174 4

 • Giáo trình Kinh tế - Kinh tế Vi mô Phần 2

  Giáo trình Kinh tế - Kinh tế Vi mô Phần 2

  Giáo trình Kinh tế - Kinh tế Vi mô Phần 2 gồm nộ dung của ba chương 4, 5 và chương 6 trình bày những kiến thức về sản xuất và chi phí nhằm giúp người học giải thích khái niệm hàm sản xuất, năng suất trung bình, năng suất cận biên, mối quan hệ giữa sản lượng và năng suất biên, năng suất trung bình và năng suất biên; phân biệt hàm sản xuất trong...

   45 p dnulib 11/04/2014 179 4

 • Một số vấn đề cơ bản liên quan đến Luật Biển VN năm 2012 - Bành Quốc Tuấn

  Một số vấn đề cơ bản liên quan đến Luật Biển VN năm 2012 - Bành Quốc Tuấn

  Tham khảo Một số vấn đề cơ bản liên quan đến Luật Biển VN năm 2012 trên cơ sở khái quát hóa tình hình tranh chấp chủ quyền biển Đông cũng như các văn bản pháp lý của VN đã ban hành trong thời gian qua nhằm mục đích xác lập chủ quyền quốc gia đối với các vùng biển đảo, tác giả đã làm rõ sự cần thiết phải ban hành Luật Biển VN năm 2012....

   8 p dnulib 11/04/2014 175 1

 • Giáo trình kinh tế thương mại thương mại _2

  Giáo trình kinh tế thương mại thương mại _2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế thương mại thương mại _2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   35 p dnulib 06/12/2013 193 1

 • Giáo trình KINH TẾ HỌC VI MÔ - ĐH An Giang

  Giáo trình KINH TẾ HỌC VI MÔ - ĐH An Giang

  Kinh tế là một lĩnh vực vô cùng phong phú, tuy nhiên để giúp các sinh viên kinh tế dể dàng tìm hiểu trong từng lĩnh vực chuyên môn thì sinh viên phải được học kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô trước khi nghiên cứu các môn chuyên nghành tiếp theo. Hai môn học này sẽ làm nền tảng cho các môn kinh tế ứng dụng và kinh tế kinh doanh sau này. Kinh tế học vi mô...

   196 p dnulib 06/12/2013 170 4

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô 7

  Giáo trình Kinh tế học vi mô 7

  Giáo trình kinh tế học vi mô là tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập dành cho sinh viên năm nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc các qui luật,nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình.

   238 p dnulib 06/12/2013 166 5

 • Đề tài nhóm môn kinh tế lượng

  Đề tài nhóm môn kinh tế lượng

  Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. GDP là số đo về giá trị của hoạt động kinh tế quốc gia. Để tính GDP, người ta sử dụng rất nhiều...

   18 p dnulib 06/12/2013 210 2

 • Các bài tập môn Kinh tế học vĩ mô

  Các bài tập môn Kinh tế học vĩ mô

  GDP tính theo giá thị trường của một nền kinh tế bằng 880 nghìn tỷ đồng. Thuế gián thu là 10% giá trị hàng hóa dịch vụ, khấu hao là 100 nghìn tỷ đồng. Hãy cho biết thu nhập quốc dân của nền kinh tế đó. Hãy giải thích cách tính. Tại sao thuế gián thu lại được đưa vào tính toán.

   10 p dnulib 06/12/2013 179 3

 • Đề tài: Ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ trong quản lý kinh tế ở Việt Nam

  Đề tài: Ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ trong quản lý kinh tế ở Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ trong quản lý kinh tế ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   46 p dnulib 06/12/2013 158 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số