• Ebook Tài chính công (Cuốn II): Phần 1

  Ebook Tài chính công (Cuốn II): Phần 1

  Ebook Tài chính công (Cuốn II) - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Lược sử ngân sách và Luật Tài chính, quy chế pháp lý của ngân sách, chuẩn hóa ngân sách, sự hợp thức về phương diện ngân sách, soạn thảo ngân sách, biểu quyết ngân sách, nguyên tắc nguyên tắc nhất niên. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   183 p dnulib 22/07/2019 21 0

 • Ebook Tài chính công (Cuốn II): Phần 2

  Ebook Tài chính công (Cuốn II): Phần 2

  Ebook Tài chính công (Cuốn II) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tắc ngân sách đơn nhất, nguyên tắc ngân sách toàn diện, thi hành ngân sách, kiểm soát và sự thi hành ngân sách,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   133 p dnulib 22/07/2019 26 0

 • Ebook Công thức của vận may: Phần 1

  Ebook Công thức của vận may: Phần 1

  Ebook Công thức của vận may: Phần 1 sẽ mang đến những câu chuyện xoay quanh các vấn đề về đầu tư chứng khoán như: Dịch vụ điện tín, Claude Shannon, kế hoạch X, căn phòng đồ chơi, chuỗi hạt ngọc trai, thành phố Reno, mỹ nhân chia bài lá hai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   204 p dnulib 22/07/2019 34 0

 • Ebook Công thức của vận may: Phần 2

  Ebook Công thức của vận may: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Công thức vận may" tiếp tục trình bày các câu chuyện về vận may trong sòng bạc và cách thức đầu tư chứng khoán thông qua các mẫu chuyện như: Kinh doanh chứng khoán, đường đi ngẫu nhiên Cosa Nostra, không phải là lúc mua cổ phiếu, ván cược xanh Petersburg, biến cố lớn, dấu hiệu và tiếng ồn, người đàn ông ghì đầu...

   163 p dnulib 22/07/2019 27 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 2: Tài chính - Tiền tệ

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 2: Tài chính - Tiền tệ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tài chính tiền tệ, lịch sử ra đời, phát triển của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   62 p dnulib 22/07/2019 30 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 3: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 3: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các định chế tài chính trung gian, đặc điểm định chế tài chính trung gian, vai trò định chế tài chính trung gian, chu chuyển vốn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   51 p dnulib 22/07/2019 29 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   27 p dnulib 22/07/2019 26 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 6: Ngân hàng trung ương

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 6: Ngân hàng trung ương

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tổ chức ngân hàng trung ương, chức năng ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ, công cụ thực thi chính sách tiền tệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   24 p dnulib 22/07/2019 29 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 5: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 5: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngân hàng thương mại, bản chất ngân hàng thương mại, chức năng ngân hàng thương mại, quản lý sử dụng vốn gân hàng thương mại,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   28 p dnulib 22/07/2019 31 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 8: Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 8: Tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính doanh nghiệp, cơ chế tài trợ, thu nhập và lợi nhuận, bản chất và vai trò,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   32 p dnulib 22/07/2019 32 0

 • Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp thương mại tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp thương mại tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  Bài viết đã mô tả được thực trạng hoạt động hỗ trợ vốn cho các DNTM tại Việt Trì, xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hỗ trợ vốn và kiến nghị một số giải pháp giúp tăng cường hỗ trợ vốn cho các DNTM, tạo đà cho các doanh nghiệp thương mại trong quá trình phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

   8 p dnulib 22/07/2019 27 0

 • Advancement of financial service industries in the technological age

  Advancement of financial service industries in the technological age

  Technologies have evolved with time. Technologies had deep impact on human life since Palaeolithic period. Financial Service Institutions such as Banks and Insurance houses been transformed drastically with the advent of Information Communication Technologies (ICTs). Internet being one of the vital components of modern ICT has permitted formation of extensive, lowcost and convenient financial network.

   9 p dnulib 22/07/2019 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số