• Bài giảng Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Chương 1 - Hồ Văn Dũng (2019)

  Bài giảng Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Chương 1 - Hồ Văn Dũng (2019)

  Bài giảng "Thanh toán trong kinh doanh quốc tế - Chương 1: Hối đoái" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỉ giá hối đoái, phương pháp điều chỉnh tỉ giá hối đoái, thị trường hối đoái, đặc điểm thị trường hối đoái,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p dnulib 28/09/2020 3 0

 • Bài giảng Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Chương 2 - Hồ Văn Dũng (2019)

  Bài giảng Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Chương 2 - Hồ Văn Dũng (2019)

  Bài giảng "Thanh toán trong kinh doanh quốc tế - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Hối phiếu, lệnh phiếu, séc, thẻ thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p dnulib 28/09/2020 3 0

 • Bài giảng Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Chương 4 - Hồ Văn Dũng (2019)

  Bài giảng Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Chương 4 - Hồ Văn Dũng (2019)

  Bài giảng "Thanh toán trong kinh doanh quốc tế - Chương 4: Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ tài chính (Financial Documents), chứng từ thương mại (Commercial Documents). Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p dnulib 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Chương 3 - Hồ Văn Dũng (2019)

  Bài giảng Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Chương 3 - Hồ Văn Dũng (2019)

  Bài giảng "Thanh toán trong kinh doanh quốc tế - Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức thanh toán nhờ thu, phương thức giao chứng từ nhận tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p dnulib 28/09/2020 3 0

 • Bài giảng Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Giới thiệu môn học - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Giới thiệu môn học - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng "Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Giới thiệu môn học" sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   3 p dnulib 28/09/2020 2 0

 • Giáo trình Nguyên lý Kế toán

  Giáo trình Nguyên lý Kế toán

  Giáo trình bao gồm 7 chương: bản chất và đối tượng của Kế toán, bảng cân đối Kế toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá trị các đối tượng Kế toán, chứng từ Kế toán và kiểm kê, Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp, số Kế toán - kỹ thuật ghi số Kế toán. Để nắm chi tiết...

   31 p dnulib 28/07/2020 30 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 Chương 2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa có mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ bán hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ bán hàng hóa trong doanh nghiệp.

   28 p dnulib 28/07/2020 37 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ có mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm, phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan...

   26 p dnulib 28/07/2020 31 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Sau khi học xong chương 4 này sinh viên có khả năng: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp.

   25 p dnulib 28/07/2020 32 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3 Chương 1 Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa với mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ mua hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa,...

   24 p dnulib 28/07/2020 32 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Sau khi học xong chương "Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa" này sinh viên có khả năng: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp.

   25 p dnulib 28/07/2020 30 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 Kế toán doanh thu dịch vụ là: Nắm bắt được khái niệm và phân loại doanh thu dịch vụ, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ doanh thu dịch vụ, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp doanh thu dịch vụ trong doanh nghiệp

   11 p dnulib 28/07/2020 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số