• Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 1: Khái quát về pháp luật tài chính ngân hàng

  Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 1: Khái quát về pháp luật tài chính ngân hàng

  Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 1: Khái quát về pháp luật tài chính ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Khái niệm pháp luật tài chính ngân hàng; đối tượng và phương pháp điều chỉnh; vai trò; lịch sử hình thành;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dnulib 22/08/2022 24 0

 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 3: Pháp luật về thuế

  Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 3: Pháp luật về thuế

  Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 3: Pháp luật về thuế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Pháp luật thuế giá trị gia tăng; pháp luật về thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu; pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt; pháp luật về thuế thu nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p dnulib 22/08/2022 25 0

 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 2: Pháp luật ngân sách nhà nước

  Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 2: Pháp luật ngân sách nhà nước

  Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 2: Pháp luật ngân sách nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước; phân phối nguồn thu – nhiệm vụ chi ngân sách; lập dự toán ngân sách nhà nước; chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p dnulib 22/08/2022 24 0

 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 4: Pháp luật về ngân hàng nhà nước

  Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 4: Pháp luật về ngân hàng nhà nước

  Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 4: Pháp luật về ngân hàng nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Khái niệm, vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ - quyền hạn, tổ chức, điều hành, hoạt động của Ngân hàng nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p dnulib 22/08/2022 25 0

 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 5: Pháp luật về các tổ chức tín dụng

  Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 5: Pháp luật về các tổ chức tín dụng

  Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 5: Pháp luật về các tổ chức tín dụng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản tổ chức tín dụng; hoạt động huy động vốn của tổ chức tín dụng; hoạt động cấp tín dụng; các hạn chế và bảo hiểm tiền gửi để bảo...

   17 p dnulib 22/08/2022 23 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 2 là giúp người học hiểu biết về môi trường văn hóa, đa văn hóa, các thành tố và ảnh hưởng tới kinh doanh quốc tế; nắm vững các vấn đề về “Môi trường chính trị và luật pháp cách phân loại và các đặc thù trong kinh doanh quốc tế; hiểu và phân tích được môi trường Môi trường kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

   35 p dnulib 24/03/2022 75 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 3 là giúp người học hiểu biết về động thái phát triển của các lĩnh vực thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế. Biết cách vận dụng sự vận động của các lĩnh vực này có ảnh hưởng như thế nào đến các DN KDQT trong việc lựa chọn thị trường, chiến lược, phương thức thâm nhập và tổ chức quản trị các chức năng...

   46 p dnulib 24/03/2022 71 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chiến lược của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; Lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế; Phân cấp quản lý; Cơ chế phối hợp và kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p dnulib 24/03/2022 67 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 6 là giúp người học biết cách thiết kế nhãn hiệu hàng hóa trong ngoại thương và thực hiện nghiệp vụ đăng ký bảo hộ bản quyền quốc tế; Nắm vững các nghiệp vụ thực hiện xúc tiến xuất nhập khẩu trong ngoại thương. vNhận diện các rủi ro xúc tiến xuất nhập khẩu và biện pháp phòng tránh rủi ro trong xúc tiến xuất nhập...

   49 p dnulib 24/03/2022 63 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các quyết định thâm nhập; Các phương thức thâm nhập; Nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương thức thâm nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p dnulib 24/03/2022 61 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 1 là giúp người học nắm bắt được bản chất của kinh doanh quốc tế, các hình thức tham gia kinh doanh quốc tế mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn, lý giải những động cơ thúc đẩy các doanh nghiệp vươn ra kinh doanh trên thị trường nước ngoài, phân tích vai trò của toàn cầu hóa đối với kinh doanh quốc tế.

   22 p dnulib 24/03/2022 71 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương án kinh doanh trong ngoại thương; Nghiệp vụ lập phương án kinh doanh trong ngoại thương; Nghiệp vụ xét duyệt phương án kinh doanh trong ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p dnulib 24/03/2022 67 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số