• Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 2 là giúp người học hiểu biết về môi trường văn hóa, đa văn hóa, các thành tố và ảnh hưởng tới kinh doanh quốc tế; nắm vững các vấn đề về “Môi trường chính trị và luật pháp cách phân loại và các đặc thù trong kinh doanh quốc tế; hiểu và phân tích được môi trường Môi trường kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

   35 p dnulib 24/03/2022 33 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 3 là giúp người học hiểu biết về động thái phát triển của các lĩnh vực thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế. Biết cách vận dụng sự vận động của các lĩnh vực này có ảnh hưởng như thế nào đến các DN KDQT trong việc lựa chọn thị trường, chiến lược, phương thức thâm nhập và tổ chức quản trị các chức năng...

   46 p dnulib 24/03/2022 31 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chiến lược của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; Lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế; Phân cấp quản lý; Cơ chế phối hợp và kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p dnulib 24/03/2022 29 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 6 là giúp người học biết cách thiết kế nhãn hiệu hàng hóa trong ngoại thương và thực hiện nghiệp vụ đăng ký bảo hộ bản quyền quốc tế; Nắm vững các nghiệp vụ thực hiện xúc tiến xuất nhập khẩu trong ngoại thương. vNhận diện các rủi ro xúc tiến xuất nhập khẩu và biện pháp phòng tránh rủi ro trong xúc tiến xuất nhập...

   49 p dnulib 24/03/2022 27 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các quyết định thâm nhập; Các phương thức thâm nhập; Nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương thức thâm nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p dnulib 24/03/2022 32 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Trọng Đức

  Mục đích của chương 1 là giúp người học nắm bắt được bản chất của kinh doanh quốc tế, các hình thức tham gia kinh doanh quốc tế mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn, lý giải những động cơ thúc đẩy các doanh nghiệp vươn ra kinh doanh trên thị trường nước ngoài, phân tích vai trò của toàn cầu hóa đối với kinh doanh quốc tế.

   22 p dnulib 24/03/2022 32 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trần Trọng Đức

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương án kinh doanh trong ngoại thương; Nghiệp vụ lập phương án kinh doanh trong ngoại thương; Nghiệp vụ xét duyệt phương án kinh doanh trong ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p dnulib 24/03/2022 30 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đặng Hương Giang

  "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về tín dụng ngân hàng" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các nội dung đánh giá tổng quát được về hoạt động kinh doanh ngân hàng và nghiệp vụ tín dụng ngân hàng; liên hệ với thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện đại.

   23 p dnulib 24/03/2022 31 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 6 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 6 - ThS. Đặng Hương Giang

  "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 6: Đầu tư tài chính, cho thuê tài chính và bảo lãnh ngân hàng" được biên soạn hỗ trợ các bạn trong quá trình tìm hiểu kiến thức về đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; bảo lãnh ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức

   36 p dnulib 24/03/2022 31 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 3: Cho vay doanh nghiệp" để nắm chi tiết các kiến thức về cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp; chiết khấu giấy tờ có giá; cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp; định giá tín dụng doanh nghiệp.

   36 p dnulib 24/03/2022 33 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

  "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 4: Cho vay khách hàng cá nhân" trình bày khái niệm, đặc điểm, lợi ích; phân loại cho vay tiêu dùng; thẩm định cho vay tiêu dùng; định giá và hiện giá cho vay tiêu dùng; một số hình thức cho vay tiêu dùng.

   30 p dnulib 24/03/2022 35 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

  "Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 5: Quy trình cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam" thông tin đến các bạn những kiến thức về chính sách cho vay và quản lý rủi ro; tổ chức hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại; quy trình tín dụng.

   27 p dnulib 24/03/2022 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số