• Ebook Khoa học giáo dục mầm non: Phần 1

  Ebook Khoa học giáo dục mầm non: Phần 1

  Cuốn sách này viết về cách thức nghiên cứu khoa học giáo dục trẻ em trên nhiều cấp độ, từ phương pháp luận đến các phương pháp nghiên cứu cụ thể ở nhiều bình diện khác nhau (sinh học, văn hóa, tâm lí, giáo dụ) nhằm giới thiệu với sinh viên Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học, những cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học về giáo dục trẻ em...

   93 p dnulib 27/11/2022 3 0

 • Ebook Khoa học giáo dục mầm non: Phần 2

  Ebook Khoa học giáo dục mầm non: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Khoa học giáo dục mầm non" gồm có 2 nội dung chính sau: Sử dụng toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non, các bước tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   44 p dnulib 27/11/2022 2 0

 • Đánh giá việc thực hiện kế hoạch chăm sóc - giáo dục trẻ trong trường mầm non đảm bảo bình đẳng giới và phù hợp bối cảnh địa phương

  Đánh giá việc thực hiện kế hoạch chăm sóc - giáo dục trẻ trong trường mầm non đảm bảo bình đẳng giới và phù hợp bối cảnh địa phương

  Trong giáo dục mầm non, đánh giá là hoạt động thu thập thông tin về quá trình giáo dục một cách có hệ thống, phân tích và so sánh với mục tiêu chương trình nhằm định hướng, điều chỉnh hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ cho phù hợp. Bài viết trình bày đánh giá việc thực hiện kế hoạch chăm sóc - giáo dục trẻ trong trường mầm non đảm bảo...

   6 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Định hướng sinh viên vận dụng kiến thức học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam trong Giáo dục mầm non

  Định hướng sinh viên vận dụng kiến thức học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam trong Giáo dục mầm non

  Bài viết Định hướng sinh viên vận dụng kiến thức học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam trong Giáo dục mầm non nêu tổng quan về vị trí, nội dung học phần Cơ sở văn hoá Việt Nam, Chương trình giáo dục ở trường mầm non và định hướng nội dung, hướng dẫn vận dụng kiến thức văn hóa theo 5 chủ đề giáo dục trẻ lứa tuổi mẫu giáo để sinh viên có...

   6 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non" trình bày những vấn đề chung bao gồm: Một số khái niệm cơ bản; chức năng quản lý giáo dục trường mầm non, mục tiêu quản lý giáo dục trường mầm non; nguyên tắc quản lý giáo dục mầm non, phương pháp quản lý giáo dục mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p dnulib 23/10/2022 6 0

 • Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non" trình bày những vấn đề về quản lý trường mầm non bao gồm: Vị trí, tính chất, nhiệm vụ của trường mầm non; tổ chức bộ máy trường mầm non; hiệu trưởng người chịu trách nhiệm quản lý trong trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p dnulib 23/10/2022 7 0

 • Ebook Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em (Quyển 3: phương pháp hướng dẫn tạo hình cho trẻ mẫu giáo): Phần 1

  Ebook Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em (Quyển 3: phương pháp hướng dẫn tạo hình cho trẻ mẫu giáo): Phần 1

  Ebook Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em (Quyển 3: phương pháp hướng dẫn tạo hình cho trẻ mẫu giáo): Phần 1 giới thiệu tới người đọc những vấn đề chung về phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p dnulib 23/10/2022 6 0

 • Ebook Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em (Quyển 3: phương pháp hướng dẫn tạo hình cho trẻ mẫu giáo): Phần 2

  Ebook Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em (Quyển 3: phương pháp hướng dẫn tạo hình cho trẻ mẫu giáo): Phần 2

  Ebook Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em (Quyển 3: phương pháp hướng dẫn tạo hình cho trẻ mẫu giáo): Phần 2 trình bày các nội dung chương 2 - Hướng dẫn hoạt động tạo hình theo các thể loại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p dnulib 23/10/2022 5 0

 • Giáo trình Giáo dục học mầm non (in lần thứ mười): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục học mầm non (in lần thứ mười): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Giáo dục học mầm non giới thiệu tới người đọc những vấn đề chung của giáo dục mầm non bao gồm: Giáo dục mầm non là một khoa học, xu hướng giáo dục mầm non trên thế giới, xu hướng giáo dục mầm non trên thế giới, xu hướng giáo dục mầm non ở nước ta,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p dnulib 25/09/2022 20 0

 • Giáo trình Giáo dục học mầm non (in lần thứ mười): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục học mầm non (in lần thứ mười): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Giáo dục học mầm non cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề chung, tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ ở trường mầm non, tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi ở trường mầm non, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   128 p dnulib 25/09/2022 14 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh (In lần thứ sáu): Phần 1

  Giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh (In lần thứ sáu): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mở đầu, những vấn đề lý luận chung của bộ môn lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh; mục đích, nhiệm vụ và nội dung hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh .

   91 p dnulib 25/09/2022 17 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh (In lần thứ sáu): Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh (In lần thứ sáu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh; các hình thức tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen với môi trường xung quanh; các phương tiện hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường...

   114 p dnulib 25/09/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số