• Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nhân tố con người trong quản lý và phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay; Phong cách quản lý của một số công ty. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p dnulib 26/06/2023 71 0

 • Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhận thức đúng về khoa học quản lý và bản chất của quản lý; Quá trình phát triển lý luận quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   53 p dnulib 26/06/2023 68 0

 • Ebook Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới: Phần 1

  Ebook Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới: Phần 1

  Tài liệu "Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mỹ là quốc gia hội đủ các điều kiện phát triển nguồn lao động tài năng; Thiếu hụt đội ngũ nhân lực tài năng - Châu Âu đang tụt hậu so với Mỹ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   138 p dnulib 26/06/2023 46 0

 • Ebook Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới: Phần 2

  Ebook Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Châu Á đã có những chuyển biến nhận thức về vai trò của nguồn nhân lực; Việt Nam cần đổi mới các chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn tài năng hiện có. Mời các...

   86 p dnulib 26/06/2023 45 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Toàn cầu hóa; Khái quát về kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p dnulib 26/06/2023 61 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quyết định cơ bản về việc thâm nhập thi trường quốc tế; Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế; Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p dnulib 26/06/2023 56 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 2: Lý thuyết về thương mại và đầu tư quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 2: Lý thuyết về thương mại và đầu tư quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 2: Lý thuyết về thương mại và đầu tư quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lợi ích của thương mại quốc tế; Lý thuyết về thương mại quốc tế; Sự can thiệp của chính phủ đến hoạt động thương mại quốc tế; Sự phát triển của hệ thống TM thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p dnulib 26/06/2023 63 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Môi trường kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Môi trường văn hóa; Môi trường thương mại và đầu tư quốc tế; Môi trường chính trị, pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p dnulib 26/06/2023 56 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 4: Chiến lược kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 4: Chiến lược kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 4: Chiến lược kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chiến lược kinh doanh quốc tế; Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế; Cơ cấu tổ chức thiết kế theo chiến lược kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p dnulib 26/06/2023 57 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Hải Đường

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Hải Đường

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 4 Các công cụ quản trị rủi ro, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về công cụ quản trị rủi ro; các công cụ kiểm soát rủi ro; các công cụ tài trợ rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dnulib 26/06/2023 44 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Hải Đường

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Hải Đường

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 3 Các loại tổn thất tiềm năng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổn thất tiềm năng về trách nhiệm pháp lý; tổn thất tiềm năng về tài sản; tổn thất về nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p dnulib 26/06/2023 43 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Hải Đường

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Hải Đường

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 2 Nhận dạng và đo lường rủi ro, tổn thất tiềm năng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về nhận dạng rủi ro; các nguồn rủi ro; đối tượng của rủi ro; các phương pháp nhận dạng rủi ro;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p dnulib 26/06/2023 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdnulib27190vi