• Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  10 tập sách trong bộ "Di sản thế giới" sẽ là một bộ sưu tập khá hoàn chỉnh về các nền văn minh nhân loại thể hiện qua các di sản độc đáo và quý giá nhất còn tồn tại với thời gian. Tập 5 giới thiệu tới người đọc các di sản văn hóa - Thiên nhiên - Hỗn hợp của Châu Phi. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   187 p dnulib 20/12/2016 67 1

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, các kỳ quan thế giới và cả những tài nguyên thiên nhiên của Châu phi đã được tổ chức UNESCO công nhận và xếp loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   184 p dnulib 20/12/2016 79 1

 • Ebook Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và Tình huống (Phần 1) - Vũ Thế Dũng

  Ebook Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và Tình huống (Phần 1) - Vũ Thế Dũng

  Phần 1 ebook "Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và Tình huống" của Vũ Thế Dũng gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày tổng quan về tiếp thị, hệ thống thông tin và môi trường tiếp thị, hành vi khách hàng, chiến lược thị trường.

   199 p dnulib 30/01/2015 101 3

 • Ebook Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và tình huống (Phần 2) - TS. Vũ Thế Dũng Trương, TS. Tôn Hiền Đức

  Ebook Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và tình huống (Phần 2) - TS. Vũ Thế Dũng Trương, TS. Tôn Hiền Đức

  Phần 2 ebook "Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và tình huống" của tác giả TS. Vũ Thế Dũng Trương & TS. Tôn Hiền Đức gồm nội dung các chương: Chương 5 chiến lược sản phẩm, chương 6 chiến lược phân phối, chương 7 chiến lược giá, chương 8 chiến lược chiêu thị.

   106 p dnulib 30/01/2015 78 4

 • Ebook Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và tình huống (Phần 1) - TS. Vũ Thế Dũng Trương, TS. Tôn Hiền Đức

  Ebook Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và tình huống (Phần 1) - TS. Vũ Thế Dũng Trương, TS. Tôn Hiền Đức

  Phần 1 ebook "Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và tình huống" của tác giả TS. Vũ Thế Dũng Trương & TS. Tôn Hiền Đức gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, bao gồm: Tổng quan về tiếp thị giữa các tổ chức, khách hàng tổ chức & hành vi mua của họ, cơ hội thị trường, hoạch định chiến lược tiếp thị giữa các tổ chức.

   111 p dnulib 30/01/2015 95 1

 • Ebook Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và Tình huống (Phần 2) - Vũ Thế Dũng

  Ebook Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và Tình huống (Phần 2) - Vũ Thế Dũng

  Phần 2 ebook "Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và Tình huống" của Vũ Thế Dũng gồm nội dung các chương sau: Chương 5 chiến lược sản phẩm, chương 6 chiến lược phân phối, chương 7 chiến lược giá, chương 8 chiến lược chiêu thị.

   214 p dnulib 30/01/2015 90 1

 • Đề tài " Phân tích phương án kinh doanh quốc tế của công ty yến sao Khánh Hòa "

  Đề tài " Phân tích phương án kinh doanh quốc tế của công ty yến sao Khánh Hòa "

  Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh khánh hòa. nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác và phát triển nguồn lợi yến sào.Trong đó, quản lý, khai thác, chế biến và kinh doanh xuất - nhập khẩu trực tiếp sản phẩm yến sào là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Các sản phẩm của công ty mang nhãn hiệu Sanest, Sanest Tourist, Nha...

   31 p dnulib 06/12/2013 114 2

 • Tổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế

  Tổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế

  Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế Chiến lược cạnh tranh Chiến lược kinh doanh cấp công ty Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

   36 p dnulib 06/12/2013 116 5

 • Tiểu luận:PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA MỘT CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẬP ĐOÀN

  Tiểu luận:PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA MỘT CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẬP ĐOÀN

  thiếu của nền kinh tế thế giới. Thế giới đang trở nên phẳng hơn một thế kỷ trước đó, nhờ đó cũng mở ra nhiều cơ hội và cả thách thức cho các quốc gia mong muốn hội nhập. Trước tình hình đó, sự ra đời của các tập đoàn đa quốc gia đã phần nào rút tạo ra nhiều cơ hội cho các nước đang phát triển tiến lên một nền sản xuất cao hơn,...

   29 p dnulib 06/12/2013 92 1

 • THỰC HÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ - Chiến lược xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ

  THỰC HÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ - Chiến lược xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ

  Tôm là một mặt hàng đặc biệt quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam những năm gần đây. Năm 2010 kim ngạch xuất khẩu Tôm của Việt Nam vượt 2 tỷ USD. Chiến lược xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ như thế nào trong một môi trường cạnh tranh như vậy.

   87 p dnulib 06/12/2013 101 1

 • Thương mại quốc tế (Vấn đề cơ bản)

  Thương mại quốc tế (Vấn đề cơ bản)

  Chương trình về thương mại quốc tế này được soạn cho trình độ cử nhân hoặc dành cho khóa cao học quản trị kinh doanh (MBA). Phân viện cho sinh viên theo học khóa thương mại quốc tế trước khi họ được trang bị kiến thức căn bản. Chúng tôi rất hài lòng trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của độc giả đối với lần tái bản thứ 3 của sách chúng...

   534 p dnulib 06/12/2013 102 1

 • KINH DOANH QUỐC TẾ - CHƯƠNG I

  KINH DOANH QUỐC TẾ - CHƯƠNG I

  Nên tập trung chuyên môn hóa sản xuất những sản phẩm có lợi thế tuyệt đối, trao đổi để có những sản phẩm không có lợi thế tuyệt đối “positive-sum game” Hạn chế: Một quốc gia có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất mọi sản phẩm hoặc không có lợi thế tuyệt đối nào sẽ được lợi gì khi tham gia thương mại quốc tế?

   39 p dnulib 06/12/2013 88 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số