• Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 4 - phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, chương 5 - phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, chương 6 - phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

   72 p dnulib 28/08/2021 11 0

 • Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Tài liệu học tập "Phân tích hoạt động kinh doanh" bao gồm 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1 - những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, chương 2 - phân tích kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, chương 3 - phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh...

   90 p dnulib 28/08/2021 8 0

 • Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 1

  Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 1

  "Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 1" được biên soạn giúp các bạn nắm được ý tưởng của hoạch định chiến lược; quá trình hoạch định chiến lược và tài liệu chiến lược; hoạch định dự án chiến lược và phân tích chiến lược; xây dựng chiến lược công ty.

   188 p dnulib 29/06/2021 15 0

 • Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 2

  Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 2

  "Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 2" trình bày xây dựng chiến lược kinh doanh; xác định các biện pháp triển khai, đánh giá và phê chuẩn chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm trọn vẹn nội dung kiến thức.

   136 p dnulib 29/06/2021 18 0

 • Ebook Hướng dẫn Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRA) về nghề Du lịch

  Ebook Hướng dẫn Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRA) về nghề Du lịch

  Ebook Hướng dẫn được xây dựng như là một tài liệu tham khảo thiết yếu cho các chính sách quan trọng, quy trình và hướng dẫn thực hiện cho các Cơ quan Du lịch quốc gia (NTOs) trong khu vực ASEAN. Nó có thể được phổ biến cho các nhân viên trong NTOs, những người chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và chuyên môn.

   84 p dnulib 29/06/2021 16 0

 • Ebook Phục vụ buồng – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

  Ebook Phục vụ buồng – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

  Nội dung của ebook trình bày sắp xếp xe đẩy và dụng cụ; Dọn vệ sinh khu vực chung, các thiết bị và tiện nghi; Cung cấp dịch vụ về đồ vải tại khách sạn; Áp dụng thực hành có trách nhiệm trong; Đảm bảo chất lượng công việc trong nhóm; Tiến hành đánh giá năng lực làm việc của nhân viên; tTến hành và tuân theo các quy trình xử lý kỷ luật...

   180 p dnulib 29/06/2021 15 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 4 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Quản lý thu thuế, quản lý thu lệ phí và phí thuộc ngân sách nhà nước, quản lý các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

   25 p dnulib 29/06/2021 13 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 Quản lý chi ngân sách gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước,...

   19 p dnulib 29/06/2021 12 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Lý thuyết về cân đối ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước, tổ chức cân đối ngân sách nhà nước,..

   9 p dnulib 29/06/2021 11 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 7 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về tín dụng nhà nước, tính tất yếu khách quan của tín dụng nhà nước, đặc điểm của tín dụng nhà nước, vai trò của tín dụng nhà nước, nội dung hoạt động của tín dụng nhà nước,...

   22 p dnulib 29/06/2021 13 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 8 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Vai trò và đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước, nội dung hoạt động của một số quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước.

   23 p dnulib 29/06/2021 12 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 Tổng quan về tài chính công gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các đặc trưng cơ bản và kết cấu của tài chính công, quản lý tài chính công, chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của tài chính công,...

   25 p dnulib 29/06/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số