• Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện: Phần 2

  Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, Phần 2 ebook "MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện" giới thiệu các nội dung về: Giao tiếp khách hàng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ, chất lượng nhà cung cấp, thu thập và phân tích dữ liệu,... Mời các bạn cùng đón đọc!

   131 p dnulib 29/11/2021 29 0

 • Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện: Phần 1

  Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện: Phần 1

  Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện giới thiệu đến bạn đọc các thực tiễn và ứng dụng Quản lý Chất lượng Toàn diện tốt nhất từ những công ty quy mô nhỏ, các tập đoàn khổng lồ cùng tất cả những gì có liên quan; các thực tiễn Quản lý Chất lượng Toàn diện từ những cửa hàng bán lẻ, công ty dịch vụ, nhà sản xuất,…; hàng...

   146 p dnulib 29/11/2021 28 0

 • Ebook Kiểm soát nguồn lực vật chất để quản lý kho hiệu quả hơn

  Ebook Kiểm soát nguồn lực vật chất để quản lý kho hiệu quả hơn

  Cuốn sách này nằm trong bộ sách: Quản trị Sản xuất và Vận hành, xem xét các khía cạnh khác nhau của việc quản lý và kiểm soát nguồn lực, bao gồm thu mua, tồn trữ, sử dụng và bảo quản. Nghiên cứu cuốn sách này, bạn sẽ có khả năng: Mô tả năm bước trong quy trình quản lý nguồn lực được áp dụng như thế nào cho bốn loại nguồn lực, giải thích...

   133 p dnulib 28/09/2021 51 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 2 Quản trị sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị sản xuất; Kế hoạch hoá sản xuất; Một số công cụ hỗ trợ phối hợp sản xuất; Một số phương pháp quản trị SX. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   39 p dnulib 28/09/2021 50 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 3 Quản trị nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị nhân lực; Phân tích công việc; Hoạch định nguồn nhân lực; Tuyển dụng lao động; Tạo động lực lao động. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   40 p dnulib 28/09/2021 52 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 4 Quản trị cung ứng nguyên vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về hoạt động cung ứng nguyên vật liệu; Khái quát về quản trị cung ứng nguyên vật liệu; Xác định cầu và lượng đặt hàng tối ưu; Lựa chọn người cung cấp. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo...

   45 p dnulib 28/09/2021 44 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 6 Quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị tài chính; Các nguồn cung ứng vốn cho doanh nghiệp; Phân tích tài chính doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   26 p dnulib 28/09/2021 44 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 1 Tổng quan về quản trị kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức như: Doanh nghiệp; Môi trường kinh doanh; Quản trị kinh doanh. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   25 p dnulib 28/09/2021 43 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 5 Quản trị tiêu thụ" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị tiêu thụ sản phẩm; Nghiên cứu thị trường; Xây dựng chính sách tiêu thụ - chính sách marketing; Kế hoạch hoá khâu tiêu thụ; Tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo...

   30 p dnulib 28/09/2021 50 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 7 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 7 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 7 Hiệu quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về hiệu quả kinh doanh; Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh; Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh; Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết...

   16 p dnulib 28/09/2021 46 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 Định vị thương hiệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng thương hiệu; Định vị thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p dnulib 28/09/2021 41 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 Tầm nhìn - sứ mạng và bản sắc của thương hiệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc của tầm nhìn; Bản sắc thương hiệu; Mô hình bản sắc thương hiệu kapferer. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p dnulib 28/09/2021 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số