• Ebook Những vấn đề chung của giáo dục học: Phần 1

  Ebook Những vấn đề chung của giáo dục học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề chung của giáo dục học" giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Giáo dục học là một khoa học; giáo dục và sự phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p dnulib 25/09/2022 4 0

 • Ebook Những vấn đề chung của giáo dục học: Phần 2

  Ebook Những vấn đề chung của giáo dục học: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Những vấn đề chung của giáo dục học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mục đích, nguyên lý giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, người thầy giáo trường trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p dnulib 25/09/2022 4 0

 • Giáo trình Quản lí giáo dục hòa nhập: Phần 1

  Giáo trình Quản lí giáo dục hòa nhập: Phần 1

  Phần 1 cuốn Giáo trình Quản lí giáo dục hòa nhập giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và các mô hình giáo dục, quá trình phát triển, chính sách và định hướng phát triển giáo dục hòa nhập ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p dnulib 25/09/2022 3 0

 • Giáo trình Quản lí giáo dục hòa nhập: Phần 2

  Giáo trình Quản lí giáo dục hòa nhập: Phần 2

  Phần 2 cuốn Giáo trình Quản lí giáo dục hòa nhập giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề chung về quản lí giáo dục hòa nhập, nội dung quản lý giáo dục hòa nhập, biện pháp quản lí giáo dục hòa nhập, kế hoạch quản lý giáo dục hòa nhập,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p dnulib 25/09/2022 3 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Giáo dục học đại cương trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt, giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p dnulib 25/09/2022 5 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo dục học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, nguyên lý giáo dục và con đường giáo dục, người giáo viên Xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p dnulib 25/09/2022 5 0

 • Giáo trình Đại cương Khoa học quản lí và quản lý giáo dục: Phần 2 - PGS.TS Trần Kiểm và PGS.TS Nguyễn Xuân Thức

  Giáo trình Đại cương Khoa học quản lí và quản lý giáo dục: Phần 2 - PGS.TS Trần Kiểm và PGS.TS Nguyễn Xuân Thức

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Đại cương Khoa học quản lí và quản lý giáo dục: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đổi mới quản lí giáo dục; nhà trường, lãnh đạo và quản lí hoạt động giáo dục trong nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p dnulib 22/08/2022 29 0

 • Giáo trình Đại cương Khoa học quản lí và quản lý giáo dục: Phần 1 - PGS.TS Trần Kiểm và PGS.TS Nguyễn Xuân Thức

  Giáo trình Đại cương Khoa học quản lí và quản lý giáo dục: Phần 1 - PGS.TS Trần Kiểm và PGS.TS Nguyễn Xuân Thức

  Giáo trình Đại cương Khoa học quản lí và quản lý giáo dục: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: quản lí là một khoa học; khái quát về quản lí; đại cương về quản lý giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p dnulib 22/08/2022 29 0

 • Trách nhiệm của nhà nước trong đầu tư phát triển giáo dục đại học

  Trách nhiệm của nhà nước trong đầu tư phát triển giáo dục đại học

  Bài viết Trách nhiệm của nhà nước trong đầu tư phát triển giáo dục đại học trình bày thực trạng đầu tư từ ngân sách; Thực trạng lao động nhìn từ góc độ trình độ giáo dục; Tự chủ đại học và đầu tư.

   6 p dnulib 22/08/2022 10 0

 • Văn hóa chất lượng: Yếu tố bảo đảm chất lượng bên trong trường đại học

  Văn hóa chất lượng: Yếu tố bảo đảm chất lượng bên trong trường đại học

  Bài viết Văn hóa chất lượng: Yếu tố bảo đảm chất lượng bên trong trường đại học được nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá mối liên hệ giữa bảo đảm chất lượng và văn hóa chất lượng của trường đại học từ đó đưa ra các khuyến nghị và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng song hành cùng với phát triển hệ thống...

   10 p dnulib 22/08/2022 17 0

 • Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam

  Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam

  Bài viết Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam đề cập đến những nội dung cơ bản về tự chủ tài chính, những khó khăn đặt ra và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam.

   8 p dnulib 22/08/2022 17 1

 • Cơ chế quản trị của hội đồng trường trong thực hiện tự chủ đại học

  Cơ chế quản trị của hội đồng trường trong thực hiện tự chủ đại học

  Bài viết Cơ chế quản trị của hội đồng trường trong thực hiện tự chủ đại học trình bày một số quan điểm khi xây dựng cơ chế quản trị đại học; Cơ chế quản trị của cơ sở giáo dục đại học tự chủ; Mối quan hệ giữa Hội đồng trường, Ban giám hiệu và các tổ chức chính trị trong nhà trường; Một số điều kiện hoàn thiện cơ chế...

   8 p dnulib 22/08/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số