• Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên - Phần 1

  Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên - Phần 1

  Một số phương pháp nhằm tăng cường năng lực dạy của giáo viên: Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng, phương pháp dạy học tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p dnulib 28/05/2022 25 0

 • Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên - Phần 2

  Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tìm hiểu về phương pháp dạy học trực quan, tìm hiểu phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy, tìm hiểu phương pháp dạy học trò chơi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p dnulib 28/05/2022 21 0

 • Đổi mới quá trình dạy học và bồi dưỡng giáo viên trong giáo dục nghề nghiệp

  Đổi mới quá trình dạy học và bồi dưỡng giáo viên trong giáo dục nghề nghiệp

  Bài viết trình bày một số vấn đề về đổi mới quá trình dạy học và bồi dưỡng giáo viên trong giáo dục nghề nghiệp. Việc đổi mới gồm kết hợp song song phát triển kỹ năng nghề với hình thành và phát triển phẩm chất nghề nghiệp; đổi mới tiến trình dạy học theo hướng phát triển của kỹ thuật và công nghệ; tăng cường thực tập giai đoạn...

   7 p dnulib 28/05/2022 19 0

 • Đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng Giáo dục nghề nghiệp hiện nay, những cơ hội, khó khăn, thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng như ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Từ đó, tác giả đề xuất mười giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao góp phần...

   8 p dnulib 28/05/2022 18 0

 • Đảm bảo chất lượng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  Đảm bảo chất lượng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  Bài viết bàn luận về tiêu chuẩn chuyên môn, mô hình đào tạo và phát triển chuyên môn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ở các nước và từ đó liên hệ với thực tế tại Việt Nam. Các vấn đề trọng tâm mà Việt Nam có thể thực hiện ngay hoặc trong một tương lai gần đó là nâng cao năng lực sư phạm dạy nghề thông qua bồi dưỡng nhà giáo, thành...

   7 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Đẩy mạnh xây dựng học liệu điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

  Đẩy mạnh xây dựng học liệu điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết đưa ra một vài phân tích, đánh giá về sự cần thiết phải xây dựng học liệu điện tử, thực trạng nguồn học liệu điện tử ở các cơ sở giáo dục đại học và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xây dựng học liệu điện tử nhằm đáp ứng quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham...

   9 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Tác động của hệ tri thức Việt số hóa đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên hiện nay

  Tác động của hệ tri thức Việt số hóa đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên hiện nay

  Bài viết "Tác động của hệ tri thức Việt số hóa đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên hiện nay" nghiên cứu về tri thức việt số hóa, những tác động tri thức việt số hóa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p dnulib 28/05/2022 16 0

 • Chuyển đổi số trong giáo dục và việc hoàn thiện, tích hợp dữ liệu đào tạo

  Chuyển đổi số trong giáo dục và việc hoàn thiện, tích hợp dữ liệu đào tạo

  Bài viết "Chuyển đổi số trong giáo dục và việc hoàn thiện, tích hợp dữ liệu đào tạo" bàn về việc khai thác các công cụ phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và việc chuyển đổi số trong việc hoàn thiện, tích hợp dữ liệu thiết yếu để kết nối liên thông nhằm có thể xây dựng nên những trường đại học số, những cơ...

   5 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trong giai đoạn hiện nay

  Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trong giai đoạn hiện nay

  Trước yêu cầu thực tiễn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) tại các trường đại học nói chung và Trường Đại học kinh tế Nghệ An nói riêng cũng đòi hỏi phải nhanh chóng và thường xuyên đổi mới để đáp ứng và thích ứng. Bài viết đề xuất một số giải pháp trong việc đổi mới phương pháp...

   6 p dnulib 28/05/2022 16 0

 • Bài giảng Phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực

  Bài giảng Phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực

  "Bài giảng Phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực" giới thiệu một số kiến thức và kỹ năng cơ bản của phương pháp kỷ luật tích cực để tập huấn viên tiến hành tập huấn cho người lớn, ví dụ như cha mẹ, giáo viên, những người làm việc với trẻ em nói chung.

   34 p dnulib 29/11/2021 63 0

 • Bài giảng Đánh giá trong giáo dục mầm non

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục mầm non

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục mầm non cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục mầm non; Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục; Đánh giá chương trình giáo dục mầm non; Đánh giá hoạt động nghề nghiệp giáo viên mầm non;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p dnulib 29/11/2021 67 0

 • Bài giảng Giáo dục học mầm non: Phần 1

  Bài giảng Giáo dục học mầm non: Phần 1

  Bài giảng Giáo dục học mầm non: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề lí luận chung của giáo dục học mầm non; Nhiệm vụ giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p dnulib 29/11/2021 71 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số