• Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 của ebook "Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2)" giới thiệu những nội dung về: tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS; khái niệm công nghệ GIS; phần mềm công nghệ GIS; quản lý thông tin trong công nghệ GIS; xây dựng cơ sở dữ liệu của GIS; thực hiện dự án ứng dụng công nghệ GIS; sử dụng phần mềm...

   104 p dnulib 25/09/2022 7 0

 • Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tổ chức hệ thống thông tin địa lí GIS và phần mềm MapInfo 4.0 (In lần thứ 2)" giới thiệu những nội dung về: bản đồ máy tính và các lớp thông tin; biên tập các đối tượng bản đồ; hệ tọa độ và thiết kế trang bản đồ trong MapInfo; các chức năng phân tích địa lý của MapInfo; tạo cửa sổ phân nhóm thông tin và...

   104 p dnulib 25/09/2022 16 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nguyên lý đo góc bằng và góc đứng; cấu tạo máy kinh vĩ; kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy kinh vĩ; các phương pháp đo góc bằng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p dnulib 25/09/2022 4 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 7: Lưới khống chế cơ sở (Control network)

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 7: Lưới khống chế cơ sở (Control network)

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 7: Lưới khống chế cơ sở (Control network). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm lưới khống chế cơ sở; chức năng của lưới khống chế cơ sở; lưới khống chế mặt bằng; lưới tam giác nhỏ; lưới tứ giác trắc địa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p dnulib 25/09/2022 4 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm đo cao; đo cao hình học; đo cao từ giữa; đo cao lượng giác; phân loại đo cao hình học từ giữa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dnulib 25/09/2022 4 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm đo dài; đo dài trực tiếp; đo chiều dài gián tiếp; đo chiều dài bằng các máy điện tử; sơ đồ cấu trúc máy toàn đạc điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p dnulib 25/09/2022 4 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và nguyên nhân của sai số; phân loại sai số; tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác của sai số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p dnulib 25/09/2022 3 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 1: Những kiến thức cơ sở về trắc địa

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 1: Những kiến thức cơ sở về trắc địa

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 1: Những kiến thức cơ sở về trắc địa. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa và phân loại trắc địa; tóm tắt lịch sử phát triển ngành trắc địa; hình dạng và kích thước Trái đất; hình chiếu của mặt đất lên mặt cầu và mặt phẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p dnulib 25/09/2022 4 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 2: Định hướng và hai bài toán trắc địa cơ bản

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 2: Định hướng và hai bài toán trắc địa cơ bản

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 2: Định hướng và hai bài toán trắc địa cơ bản. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định hướng đường thẳng - góc phương vị - góc hai phương; hai bài toán cơ bản trong trắc địa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dnulib 25/09/2022 4 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 8: Bản đồ và mặt cắt địa hình

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 8: Bản đồ và mặt cắt địa hình

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 8: Bản đồ và mặt cắt địa hình. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày được quy trình, phương đo đạc tính toán, xác định điểm chi tiết địa hình địa vật trên bản vẽ bình đồ; vẽ và biên tập, xuất bản bản đồ địa hình; đọc, sử dụng bản đồ địa hình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p dnulib 25/09/2022 4 0

 • Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông trình bày các nội dung: Vấn đề kiến thức cơ bản trong dạy học Địa lý, vấn đề tư duy địa lý và phương pháp phát triển tư duy địa lý, vấn đề giảng dạy địa lý tự nhiên, vấn đề giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội ở THPT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   162 p dnulib 25/07/2022 39 0

 • Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông trình bày các nội dung: Vấn đề giảng dạy Địa lý địa phương ở các trường phổ thống; vấn đề thiết kế bài giảng trong dạy - học Địa lý ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p dnulib 25/07/2022 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số