• Giáo trình Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản (Nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò): Phần 1

  Giáo trình Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản (Nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò): Phần 1

  Giáo trình "Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản" được dùng chủ yểu cho việc đào tạo nghề trình độ sơ cấp. đổi tượng học là những người có nhu cầu đào tạo nhưng lại không có điều kiện đến học tại các cơ sở đào tạo chính qui, họ có trình độ học vấn thấp. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   40 p dnulib 21/05/2023 10 0

 • Giáo trình Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản (Nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò): Phần 2

  Giáo trình Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản (Nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản" cung cấp cho ngời đọc các nội dung: Xác định thức ăn cho trâu, bò cái sinh sản; nuôi trâu, bò cái sinh sản; chăm sóc trâu, bò cái sinh sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p dnulib 21/05/2023 6 0

 • Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Cây công nghiệp nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỳ thuật trồng một số cây công nghiệp chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên ngành khoa học cây trồng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần...

   174 p dnulib 21/05/2023 8 0

 • Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Cây công nghiệp là sự tổng hợp những kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian qua của nhóm tác giả. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Cây công nghiệp" trình bày các nội dung: Cây cà phê, cây cao su, cây mía. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p dnulib 21/05/2023 7 0

 • Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 1 - TS. Nguyễn Quang Phục

  Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 1 - TS. Nguyễn Quang Phục

  Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về nông thôn; những vấn đề lý luận về phát triển nông thôn; phương pháp tiếp cận và nội dung phát triển nông thôn; tiêu chí đánh giá phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p dnulib 21/05/2023 7 0

 • Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 2 - TS. Nguyễn Quang Phục

  Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 2 - TS. Nguyễn Quang Phục

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chính sách phát triển nông thôn qua các thời kỳ và một số kinh nghiệm quốc tế; phát triển nông thôn ở Việt Nam; vai trò chính phủ và các tổ chức trong phát triển nông thôn Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p dnulib 21/05/2023 7 0

 • Giáo trình Cầu lông: Phần 2 - Trường Đại học Thể dục Thể thao I

  Giáo trình Cầu lông: Phần 2 - Trường Đại học Thể dục Thể thao I

  Tiếp nối phần 1 của cuốn Giáo trình Cầu lông, phần 2 của cuốn giáo trình trình bày về các nội dung sau đây: phương pháp giảng dạy cầu lông, huấn luyện môn cầu lông; phương pháp tổ chức thi đấu cầu lông và một số luật trong thi đấu cầu lông. Cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể của môn học nhé.

   206 p dnulib 21/05/2023 6 0

 • Giáo trình Cầu lông: Phần 1 - Trường Đại học Thể dục Thể thao I

  Giáo trình Cầu lông: Phần 1 - Trường Đại học Thể dục Thể thao I

  Giáo trình Cầu lông: Phần 1 do Trường Đại học Thể dục thể thao I biên soạn gồm 3 chương. Nội dung của phần 1 trình bày các nội dung chính sau: chương 1 Vị trí tác dụng và lịch sử phát triển môn cầu lông, chương 2 trình bày về nguyên lý cơ bản của kỹ thuật đánh cầu lông, chương 3 trình bày chiến thuật đánh cầu lông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   117 p dnulib 21/05/2023 8 0

 • Giáo trình Quần vợt: Phần 2

  Giáo trình Quần vợt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quần vợt" trình bày các nội dung: Chiến thuật quần vợt cơ bản, giảng dạy kỹ thuật quần vợt, phương pháp tổ chức thi đấu, luyện tập thể lực trong quần vợt, chấn thương thường gặp trong quần vợt và biện pháp phòng ngừa, sơ cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p dnulib 21/05/2023 8 0

 • Giáo trình Quần vợt: Phần 1

  Giáo trình Quần vợt: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quần vợt" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Lịch sử hình thành và phát triển môn quần vợt, những kiến thức cơ bản của quần vợt, kỹ thuật quần vợt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p dnulib 21/05/2023 4 0

 • Ebook Chiến tranh trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 1

  Ebook Chiến tranh trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 1

  Trong cuốn sách này, các tác giả đã tập trung nghiên cứu chiến lược phát triển của các cơ sở đào tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh bằng các hoạt động quảng bá thương hiệu. Phần 1 cuốn sách sẽ trình bày cơ sở lý luận về chiến lược phát triển trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p dnulib 21/05/2023 7 0

 • Ebook Chiến tranh trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 2

  Ebook Chiến tranh trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nâng cao khả năng cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đào tạo, quảng bá thương hiệu của các cơ sở giáo dục đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p dnulib 21/05/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số