• Ebook Nghiên cứu văn bản Truyện Kiều theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn: Phần 1

  Ebook Nghiên cứu văn bản Truyện Kiều theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn: Phần 1

  Ebook "Nghiên cứu văn bản Truyện Kiều theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Trên đường đi tìm nguyên tác Truyện Kiều; Phương pháp nghiên cứu Truyện Kiều của Hoàng Xuân Hãn; Văn bản Truyện Kiều (nhìn từ cuối thế kỷ XX); Tìm nghĩa một câu thơ, thấy thêm một phương ngữ Truyện Kiều;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   475 p dnulib 22/04/2024 14 0

 • Ebook Nghiên cứu văn bản Truyện Kiều theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn: Phần 2

  Ebook Nghiên cứu văn bản Truyện Kiều theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nghiên cứu văn bản Truyện Kiều theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chữ húy trong hai bản Kiều Nôm 1871, 1872; Sự đóng góp của bản Liễu Văn Đường trong việc tìm ra niên đại Truyện Kiều; Tư liệu về bài "Thính Đoạn trường tân thanh hữu cảm" của Phạm Quý Thích; Bàn thêm bản...

   605 p dnulib 22/04/2024 14 0

 • Ebook Bài tập quản trị tài chính (Tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu): Phần 1

  Ebook Bài tập quản trị tài chính (Tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu): Phần 1

  Cuốn "Bài tập quản trị tài chính (Tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác quản trị tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính; Phân tích rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính; Hoạch định tài chính;... Mời các bạn...

   94 p dnulib 22/04/2024 29 0

 • Ebook Bài tập quản trị tài chính (Tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu): Phần 2

  Ebook Bài tập quản trị tài chính (Tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập quản trị tài chính (Tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quyết định đầu tư, tài trợ ngắn hạn; Quyết định đầu tư, tài trợ dài hạn và chính sách cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   90 p dnulib 22/04/2024 25 0

 • Ebook Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam: Phần 1

  Ebook Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam: Phần 1

  Ebook "Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về văn hóa du lịch; Ứng xử văn hóa trong phát triển du lịch; Thực trạng văn hóa du lịch Việt Nam; Văn hóa du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   175 p dnulib 22/04/2024 12 0

 • Ebook Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam: Phần 2

  Ebook Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số giải pháp cho văn hóa du lịch Việt Nam; Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của ngành du lịch Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   165 p dnulib 22/04/2024 16 0

 • Ebook Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên: Phần 1

  Ebook Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên: Phần 1

  Ebook "Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên lý thứ tự trong tập số tự nhiên; Nguyên lý quy nạp toán học; Kĩ thuật dùng phương pháp đại lượng cực biên; Phương pháp xuống thang trong hình học; Các bài toán hình học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p dnulib 22/04/2024 13 0

 • Ebook Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên: Phần 2

  Ebook Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các bài toán số học và đại số; Các bài toán giải tích; Hàm lồi và những giá trị lớn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   137 p dnulib 22/04/2024 11 0

 • Ebook Lý thuyết dẻo và các ứng dụng: Phần 1

  Ebook Lý thuyết dẻo và các ứng dụng: Phần 1

  Ebook "Lý thuyết dẻo và các ứng dụng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý thuyết dẻo; Lý thuyết dẻo hiện nay; Các định lý tổng quát; Các phương pháp giải bài toán lý thuyết dẻo; Ứng dụng lý thuyết dẻo trong các bài toán điển hình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   203 p dnulib 22/04/2024 12 0

 • Ebook Lý thuyết dẻo và các ứng dụng: Phần 2

  Ebook Lý thuyết dẻo và các ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Lý thuyết dẻo và các ứng dụng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bài toán phẳng của lý thuyết dẻo; Trạng thái giới hạn; Ổn định cân bằng ngoài giới hạn đàn hồi; Bài toán động của lý thuyết dẻo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   168 p dnulib 22/04/2024 12 0

 • Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 1

  Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân" do tác giả Đỗ Công Khanh làm chủ biên cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lý thuyết chuỗi, chuỗi fourier, tích phân fourier phép biến đổi fourier. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p dnulib 22/04/2024 14 0

 • Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 2

  Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn cuốn sách "Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương trình vi phân, phương trình vi phân đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p dnulib 22/04/2024 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib