• Giáo án Kỹ thuật Điện

  Giáo án Kỹ thuật Điện

  Giáo án là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên trong quá trình biên soạn bài giảng Kỹ thuật Điện; nội dung giáo án bao gồm 4 bài: lắp đặt hệ thống máng cáp, lắp đặt hệ thống hầm cáp, lắp đặt tủ phân phối, công tơ điện.

   44 p dnulib 29/02/2020 82 1

 • Giáo án Vẽ điện

  Giáo án Vẽ điện

  Nội dung giáo án gồm: khái quát chung về bản vẽ điện, vẽ các ký hiệu quy ước dùng trong bản vẽ điện, vẽ sơ đồ điện, vẽ sơ đồ đơn tuyến, nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư, vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung.

   25 p dnulib 29/02/2020 64 0

 • Giáo án Kỹ thuật lắp đặt điện

  Giáo án Kỹ thuật lắp đặt điện

  Giáo án biên soạn các bài giảng như: mạch điện chiếu sáng cơ bản, các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện, lắp mạng điện âm tường, lắp mạng điện nổi dùng ống ghen tròn, lắp thiết bị điện, đọc bản vẽ, kiểm tra và vận hành thử... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo án.

   85 p dnulib 29/02/2020 65 1

 • Nghiên cứu ứng dụng phần mềm PVSyst vào thiết kế và phân tích dự án điện mặt trời hoà lưới

  Nghiên cứu ứng dụng phần mềm PVSyst vào thiết kế và phân tích dự án điện mặt trời hoà lưới

  Nghiên cứu này tập trung vào việc sử dụng phần mềm PVSyst để hỗ trợ thiết kế, mô phỏng và phân tích dự án cho một hệ thống điện mặt trời có công suất đỉnh 210 kWp gồm nhiều tấm Pin mặt trời được kết nối với nhau và làm việc song song với lưới điện để cấp điện cho phụ tải theo cấu hình On-Grid.

   7 p dnulib 30/12/2019 69 0

 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo chíp vi lưu ly tâm kết hợp điện cực in lưới ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hóa

  Nghiên cứu thiết kế chế tạo chíp vi lưu ly tâm kết hợp điện cực in lưới ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hóa

  Trong nghiên cứu này, chíp vi lưu ly tâm (CMF) sử dụng vật liệu PDMS được nghiên cứu thiết kế và chế tạo kết hợp với điện cực của cảm biến nhằm giảm lượng tiêu tốn hóa chất trong quá trình chế tạo và khảo sát hoạt động cảm biến.

   6 p dnulib 30/12/2019 49 0

 • Máy biến áp điện tử - những hứa hẹn cho công nghiệp truyền năng lượng điện

  Máy biến áp điện tử - những hứa hẹn cho công nghiệp truyền năng lượng điện

  Bài viết này giới thiệu biến áp điện tử (SMT) là máy biến áp kích thước nhỏ, hiệu suất cao đang được nghiên cứu để sử dụng vào lưới điện phân phối. SST cho phép điều chỉnh điện áp và dòng điện theo cùng một cách FACTs (Flexible Alternating Current Transmission System) để bù chênh lệch điện áp, giới hạn lỗi hiện tại.

   6 p dnulib 30/12/2019 37 0

 • Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển ổn định hệ thống công suất trong điều khiển các nguồn phân tán

  Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển ổn định hệ thống công suất trong điều khiển các nguồn phân tán

  Bài viết đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển các nguồn phân tán sử dụng bộ điều khiển PSS cho phép chúng đạt được quy mô tương đương và mức độ cung cấp điện ổn định như các nhà máy điện truyền thống.

   7 p dnulib 30/12/2019 54 0

 • Nghiên cứu cơ chế giá điện nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thủy điện

  Nghiên cứu cơ chế giá điện nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thủy điện

  Bài viết đưa ra cơ sở khoa học, từ đó lựa chọn phương thức vận hành các hồ thủy điện điều tiết dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thủy điện, góp phần giảm căng thẳng trong huy động nguồn và giảm chi phí cho toàn hệ thống.

   9 p dnulib 30/12/2019 40 0

 • Ứng dụng của bộ biến đổi điện tử công suất trong điều khiển nối lưới cho tuabin gió và nguồn pin mặt trời

  Ứng dụng của bộ biến đổi điện tử công suất trong điều khiển nối lưới cho tuabin gió và nguồn pin mặt trời

  Bài viết đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển nối lưới cho tuabin gió và nguồn pin mặt trời sử dụng các bộ biến đổi điện tử công suất, nhằm duy trì công suất phát tối đa của hệ thống bất chấp tải nối với hệ thống.

   12 p dnulib 30/12/2019 56 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến điện tích của màng lọc nano

  Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến điện tích của màng lọc nano

  Bài viết đề cập đến ảnh hưởng của giá trị pH đến điện tích của màng lọc nano trong quá trình hoạt động của màng. Điện tích của màng lọc không cố định mà có thể thay đổi khi thay đổi pH của dung dịch. Thí nghiệm được tiến hành với màng lọc nano composite lớp mỏng NF-270. Các giá trị điện thế zeta thể hiện điện tích của màng lọc thay...

   6 p dnulib 30/12/2019 49 0

 • Thu hồi đồng kim loại từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử bằng phương pháp điện phân trong dung dịch amoniac

  Thu hồi đồng kim loại từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử bằng phương pháp điện phân trong dung dịch amoniac

  Bùn thải nhà máy bo mạch điện tử chứa 19,5% Cu mang giá trị thu hồi cao. Phương pháp điện phân được ưu tiên lựa chọn vì thân thiện hơn với môi trường với chi phí thấp hơn. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các thông số tối ưu cho thu hồi đồng từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử bằng phương pháp điện phân trong dung dịch amoniac.

   8 p dnulib 30/12/2019 48 0

 • Phương trình Euler-Lagrange của đài quan sát quang điện tử trên phương tiện cơ động

  Phương trình Euler-Lagrange của đài quan sát quang điện tử trên phương tiện cơ động

  Bài báo diễn giải lại kết quả nghiên cứu xây dựng phương trình Euler-Lagrange được thực hiện trong, trong đó nhấn mạnh đến một số hiệu chỉnh mô hình dựa trên điều kiện hoạt động thực tế của các đài quan sát quang điện tử đã và đang được trang bị trong quân đội hiện nay.

   9 p dnulib 30/12/2019 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số