• Ebook Kỹ thuật sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa không khí

  Ebook Kỹ thuật sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa không khí

  Ebook Kỹ thuật sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa không khí cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về sự ướp lạnh nhiệt độ và áp lực; Lãnh chất và các đặc tính; Thành phần cơ khí của tủ lạnh và máy điều hòa không khí; Thành phần điện khí; Cách dự trù khả năng của máy điều hòa không khí; Cách thiết trí máy điều hòa...

   194 p dnulib 24/03/2022 31 0

 • Dòng âm - điện phi tuyến trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn

  Dòng âm - điện phi tuyến trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn

  Hiệu ứng âm - điện lượng tử phi tuyến và dòng âm-điện phi tuyến trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn được nghiên cứu trên cơ sở phương trình động lượng tử cho hàm phân bố điện tử tương tác với sóng âm trong và sóng âm ngoài của dây lượng tử.

   8 p dnulib 24/03/2022 27 0

 • Đánh giá ảnh hưởng của điện áp một chiều đến hiện tượng phóng điện trên bề mặt cách điện

  Đánh giá ảnh hưởng của điện áp một chiều đến hiện tượng phóng điện trên bề mặt cách điện

  Bài viết trình bày và đánh giá ảnh hưởng của điện áp một chiều (DC) đến hiện tượng phóng điện trên bề mặt cách điện, thực hiện mô hình hóa và mô phỏng hiện tượng phóng điện dựa trên phương pháp mạch điện tương đương RLC. Mô hình được xây dựng cho phép mô phỏng và đánh giá ảnh hưởng của điện áp DC đến quá trình lan truyền tia...

   8 p dnulib 24/03/2022 30 0

 • Thiết kế module cảm biến cho cảm biến dòng điện sử dụng ngọc hồng lựu

  Thiết kế module cảm biến cho cảm biến dòng điện sử dụng ngọc hồng lựu

  Cảm biến dòng công nghệ quang có rất nhiều ưu điểm khắc phục được những hạn chế về kỹ thuật của máy biến dòng điện kiểu truyền thống. Trong bài viết này, thiết kế bộ phận cảm biến dùng trong cảm biến dòng sử dụng ngọc hồng lựu được giới thiệu. Các kết quả thử nghiệm một số đặc tính làm việc quan trọng của bộ phận cảm biến...

   10 p dnulib 24/03/2022 29 0

 • Công nghệ lưới điện thông minh trong các hệ thống điện

  Công nghệ lưới điện thông minh trong các hệ thống điện

  Bài viết này cũng xác định lợi thế, phát triển và vấn đề cho Lưới điện thông minh. Bài viết cũng trình bày một nghiên cứu tình huống về triển khai Công nghệ lưới điện thông minh được thảo luận trên cơ sở các tài liệu tham khảo và báo cáo kỹ thuật gần đây được ban hành từ chính phủ và các cơ quan nghiên cứu và học thuật.

   9 p dnulib 24/03/2022 31 0

 • Ứng dụng Matlab phát triển giao diện tính toán kiểm tra mạng điện khu vực

  Ứng dụng Matlab phát triển giao diện tính toán kiểm tra mạng điện khu vực

  Dựa trên cơ sở của các phần mềm tính toán và mô phỏng hiện đại, nhóm tác giả xây dựng chương trình và giao diện tính toán, kiểm tra mạng điện hạ áp mỏ bằng phần mềm mô phỏng Matlab để khắc phục các tồn tại nêu trên.

   7 p dnulib 24/03/2022 27 0

 • Thiết kế bộ điều khiển áp suất bình ngưng cho nhà máy nhiệt điện

  Thiết kế bộ điều khiển áp suất bình ngưng cho nhà máy nhiệt điện

  Bài viết trình bày thiết kế bộ điều khiển áp suất bình ngưng sao cho có được bộ thông số điều khiển phù hợp nhất với sự thay đổi của các thông số đầu vào. Bộ điều khiển đã thiết kế được mô phỏng trên matlab simulink cho thấy bộ điều khiển đáp ứng tốt với đầu vào thay đổi.

   10 p dnulib 24/03/2022 29 0

 • Ứng dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch Điện tử công suất

  Ứng dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch Điện tử công suất

  Trong những năm gần đây, mô hình hóa trở thành phương pháp rất hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, trong thực tế sản xuất cũng như trong phục vụ giảng dạy và học tập. Trên thị trừờng thế giới cũng đã xuất hiện rất nhiều phần mềm thiết kế - mô phỏng mạch điện tử công suất như: PSPICE, TINA, MATLAB, SIMSEN, SUCCES, PSIM. Các phần mềm này chính...

   5 p dnulib 24/03/2022 30 0

 • Xây dựng chương trình thiết kế vi mạch số P&R tự động công suất thấp

  Xây dựng chương trình thiết kế vi mạch số P&R tự động công suất thấp

  Bài viết trình bày các phương pháp kỹ thuật thiết kế vi mạch số công suất thấp như clock gating, multi-threshold, multi-voltage để tối ưu hóa công suất trên vi mạch số, cụ thể là CPU 16-bit để đạt công suất thấp dùng công nghệ CMOS 90nm. Các phương pháp được đánh giá và so sánh để giúp người thiết kế lựa chọn các kỹ thuật tối ưu nhất phù hợp...

   6 p dnulib 24/03/2022 29 0

 • Nghiên cứu tách chọn lọc plastic chứa thành phần halogen nguy hại từ hỗn hợp plastic có trong chất thải điện, điện tử bằng phương pháp xử lý bề mặt kết hợp froth flotation

  Nghiên cứu tách chọn lọc plastic chứa thành phần halogen nguy hại từ hỗn hợp plastic có trong chất thải điện, điện tử bằng phương pháp xử lý bề mặt kết hợp froth flotation

  Nghiên cứu cho thấy sự thành công của việc tách chọn lọc PVC ra khỏi hỗn hợp nhựa từ rác thải các thiết bị điện và điện tử. Lợi nhuận thu được khi tách được 1 tấn PVC ra khỏi hỗn hợp nhựa là khoảng 8 triệu đồng. Nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và kinh tế bởi giúp tăng hiệu quả và giảm thiểu vấn đề môi trường của việc tái chế nhựa.

   5 p dnulib 24/03/2022 30 0

 • Điều khiển chế độ làm việc của cụm mạng điện áp thấp

  Điều khiển chế độ làm việc của cụm mạng điện áp thấp

  Bài viết mô tả kết quả mô phỏng trên máy tính chế độ làm việc bình thường và khi có sự cố của cụm mạng điện áp thấp được xây dựng trên cơ sở liên kết điện một chiều. Với kết cấu nêu trên có mang lại được một số ưu điểm sau: Tăng độ tin cậy trong cung cấp điện; tăng chất lượng năng lượng điện; giảm thời gian sụt áp; hạn...

   7 p dnulib 24/03/2022 30 0

 • Nghiên cứu thiết kế phần mềm mô phỏng chức năng gây nhiễu của thiết bị chế áp vô tuyến điện

  Nghiên cứu thiết kế phần mềm mô phỏng chức năng gây nhiễu của thiết bị chế áp vô tuyến điện

  Bài viết trình bày nghiên cứu thiết kế hệ thống mô phỏng một số chức năng gây nhiễu của thiết bị chế áp VTĐ. Mô hình được thực hiện trên phần mềm Matlab Simulink. Trong đó, các tín hiệu thu và phát được hiển thị trên miền thời gian và tần số để phân tích cơ chế hoạt động của thiết bị chế áp VTĐ và đánh giá tác động của các loại...

   5 p dnulib 24/03/2022 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số