• Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 1: Tổng quan về mạch điện, phương pháp giải mạch điện DC" trình bày các khái niệm, cấu trúc mạch điện, các định luật cơ bản, các phương pháp giải mạch cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p dnulib 29/03/2021 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 7: Máy điện đồng bộ (MĐĐB)" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy điện đồng bộ, nguyên lý máy điện đồng bộ, nguyên tắc hoạt động, phản ứng của máy phát đồng bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p dnulib 29/03/2021 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 6: Động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB)" cung cấp cho người học các kiến thức: Động cơ không đồng bộ ba pha, từ trường trong mạch từ của động cơ điện, phân bố từ trường trong không gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p dnulib 29/03/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 8: Máy điện một chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy phát điện một chiều, nguyên lý máy phát điện một chiều, phân loại máy phát điện DC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p dnulib 29/03/2021 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2a - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2a - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Phần tiếp theo bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 2: Dòng điện hình sin - Giải mạch AC dùng số phức" cung cấp cho người học các kiến thức: Cải thiện hệ số công suất, Watt kế, các phương pháp giải mạch hình sin xác lập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p dnulib 29/03/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 5: Diode và các mạch ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Diode, mô hình Diode lý tưởng, mô hình thực nghiệm, chỉnh lưu bán kỳ, chỉnh lưu toàn kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p dnulib 29/03/2021 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Dòng điện hình sin - Giải mạch AC dùng số phức cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về hàm sin, mạch điện hình sin đơn giản, mạch điện RLC song song, nguyên lý bảo toàn công suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p dnulib 29/03/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 3: Mạch điện ba pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng, mạch 3 pha nguồn Y tải Y, mạch 3 pha nguồn Y tải,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p dnulib 29/03/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 9: Transitor – Các phương pháp phân cực" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc, kí hiệu và các thành phần dòng điện qua transitor, đường tải DC và điểm làm việc Q,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p dnulib 29/03/2021 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 4: Máy biến áp (MBA)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại và tổng quan về MBA, cấu tạo, các định luật điện từ, nguyên tắc hoạt động của MBA, xác định thông số mạch tương đương, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p dnulib 29/03/2021 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 10 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 10 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 10: OpAmp (Operational Amplifier) – Các mạch ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình của OpAmp, mạch tương đương của OpAmp, mạch tương đương của OpAmp lý tưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p dnulib 29/03/2021 5 0

 • Đánh giá so sánh các giải pháp cải thiện chất lượng điện năng dùng bộ lọc tích cực

  Đánh giá so sánh các giải pháp cải thiện chất lượng điện năng dùng bộ lọc tích cực

  Bài viết trình bày cấu hình các bộ lọc tích cực (AF-Active Filter) ba pha ba dây và chiến lược điều khiển dựa vào thành phần điện áp hoặc dòng điện. Từ đó, các ứng dụng của các AF đã được nghiên cứu để cải thiện chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện.

   10 p dnulib 26/02/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số