• Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 7 Điều khiển số động cơ điện một chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình động cơ điện một chiều; Hàm truyền gần đúng của động cơ điện một chiều; Xây dựng hàm truyền gần đúng của động cơ điện một chiều trong phòng thí nghiệm; Điều khiển số động cơ điện một chiều...

   27 p dnulib 27/12/2021 20 0

 • Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 2 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 2 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 2 Ổn định của các hệ thống điều khiển số cung cấp cho người học những kiến thức như: Ánh xạ từ mặt phẳng p vào mặt phẳng z; Tiêu chuẩn Jury; Tiêu chuẩn Routh-Hurwitz; Quỹ tích gốc (Root Locus). Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p dnulib 27/12/2021 20 0

 • Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 1 Các hệ thống điều khiển số và phép biến đổi z cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về các hệ thống điều khiển số; Quy trình lấy mẫu và giữ mẫu; Biến đổi z; Biến đổi z ngược. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p dnulib 27/12/2021 20 0

 • Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 3 Các bộ điều khiển số cung cấp cho người học những kiến thức như: Các bộ điều khiển số; Bộ điều khiển Dahlin; Bộ điều khiển PID (PID controller). Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p dnulib 27/12/2021 20 0

 • Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 6 Đại cương về cấu trúc phần cứng và phần mềm trong điều khiển số cung cấp cho người học những kiến thức như: Vi điều khiển (Microcontroller); Ghép nối vi điều khiển Atmega16 với máy tính cá nhân; Một số đặc điểm của chương trình phần mềm trong điều khiển số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p dnulib 27/12/2021 20 0

 • Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 4 Thực thi các bộ điều khiển số cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc trực tiếp; Cấu trúc song song; Bộ điều khiển PID số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p dnulib 27/12/2021 21 0

 • Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Điều khiển số máy điện: Chương 5 Điều khiển số các bộ biến đổi công suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Phạm vi ứng dụng điều khiển số; Cơ sở lý thuyết của điều khiển số; Phân loại các bộ biến đổi AC/DC công suất; Phân loại tải của các bộ AC/DC công suất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p dnulib 27/12/2021 22 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 1 - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 1 - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về mạch điện; dòng điện hình sin; các phương pháp giải mạch điện hình sin; mạch điện ba pha hình sin; khái niệm chung về máy điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p dnulib 27/12/2021 23 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 2 - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 2 - Nguyễn Mạnh Hà

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Máy điện đồng bộ; máy phát điện; Phương trình cân bằng điện áp máy phát điện;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p dnulib 27/12/2021 23 0

 • Bài giảng Điện tử số (Digital Electronics) - Chương 1: Các vấn đề cơ bản về điện tử số

  Bài giảng Điện tử số (Digital Electronics) - Chương 1: Các vấn đề cơ bản về điện tử số

  Bài giảng Điện tử số (Digital Electronics) - Chương 1: Các vấn đề cơ bản về điện tử số cung cấp cho học viên những kiến thức về hệ thống tương tự và số, hệ thống số đếm, đại số Boole, các phương pháp biểu diễn hàm logic, tối thiểu hóa hàm logic,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   106 p dnulib 27/12/2021 21 0

 • Bài giảng Điện tử số (Digital Electronics) - Chương 2: Các cổng logic cơ bản

  Bài giảng Điện tử số (Digital Electronics) - Chương 2: Các cổng logic cơ bản

  Bài giảng Điện tử số (Digital Electronics) - Chương 2: Các cổng logic cơ bản cung cấp cho học viên những kiến thức về các cổng logic cơ bản, biến đổi tương đương các cổng logic, thực hiện hàm logic,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p dnulib 27/12/2021 25 0

 • Bài giảng Điện tử số (Digital Electronics) - Chương 3: Vi mạch số

  Bài giảng Điện tử số (Digital Electronics) - Chương 3: Vi mạch số

  Bài giảng Điện tử số (Digital Electronics) - Chương 3: Vi mạch số cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm vi mạch, phân loại vi mạch số, các thông số đặc trưng của vi mạch số, vi mạch tương tự và số,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p dnulib 27/12/2021 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số