• Giáo trình Đo lường cảm biến

  Giáo trình Đo lường cảm biến

  Giáo trình Mô đun Đo lường cảm biến được biên soạn bao gồm phần lý thuyết trình bày cấu tạo, nguyên lý các cảm biến thông dụng đo các đại lượng không điện; Phần thực hành hướng dẫn chi tiết thao tác thực hành rèn luyện kỹ năng cho sinh viên lắp mạch, thu thập dữ liệu, tính toán và phân tích đặc tính các cảm biến.

   223 p dnulib 28/08/2021 6 0

 • Giáo trình Khí cụ điện

  Giáo trình Khí cụ điện

  Giáo trình Mô đun Khí cụ điện với nội dung chủ yếu là trình bày ngắn gọn cấu tạo, nguyên lý làm việc, ứng dụng và cách kiểm tra, bảo dưỡng các khí cụ điện thường dùng trong công nghiệp và sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   140 p dnulib 28/08/2021 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Lý thuyết mạch - Chương 1: Thông số - Phần tử của mạch điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại lượng cơ bản trong mạch điện, phần tử cơ bản mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p dnulib 28/08/2021 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Lý thuyết mạch - Chương 2: Phương pháp phân tích mạch điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật – định lý mạch điện, phân tích mạch điện, phân rã mạch điện, định lý mạch điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p dnulib 28/08/2021 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Lý thuyết mạch - Chương 3: Mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch khuếch đại, khuếch đại thuật toán, mạch khuếch đại vi phân – tích phân, mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p dnulib 28/08/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 1 - Lê Chí Thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 1 - Lê Chí Thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 1: Giới thiệu về chất bán dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu bán dẫn, dòng điện trong bán dẫn, dòng khuếch tán, chuyển tiếp PN, đánh thủng chuyển tiếp PN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p dnulib 28/08/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 - Lê Chí Thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 - Lê Chí Thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 2: Diode bán dẫn" cung cấp cho người học các khái niệm về diode bán dẫn, các tham số của diode bán dẫn, phân tích mạch DC chứa diode, phân tích mạch tín hiệu nhỏ cho diode, đường tải, phân tích tín hiệu lớn cho diode,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p dnulib 28/08/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 3 - Lê Chí Thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 3 - Lê Chí Thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 3: Transistor lưỡng cực" cung cấp cho người học các kiến thức mở đầu về transistor lưỡng cực, chế độ làm việc của BJT, ba sơ đồ cơ bản của BJT, đặc tuyến Vôn - Ampe, phân cực cho BJT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p dnulib 28/08/2021 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 5 - Lê Chí Thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 5 - Lê Chí Thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 5: Các mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán (operational amplifier – OP AMP)" trình bày các định nghĩa và ký hiệu, mạch khuếch đại đảo, mạch khuếch đại không đảo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p dnulib 28/08/2021 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 4 - Lê Chí Thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 4 - Lê Chí Thông (ĐH Bách khoa TP.HCM)

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 4: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các chế độ làm việc của BJT trong mạch khuếch đại, sơ đồ tương đương của BJT, phân tích mạch khuếch đại cực phát chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p dnulib 28/08/2021 6 0

 • Bài giảng Trường điện từ - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Trường điện từ - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Trường điện từ - Chương 1 bao gồm những nội dung chính: Giải tích vectơ, khái niệm, các đại lượng đặc trưng, các định luật cơ bản của trường điện từ, hệ phương trình Maxwell,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p dnulib 28/08/2021 4 0

 • Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh

  Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh

  Bài giảng Trường điện từ - Chương 2 bao gồm những nội dung chính: Khái niệm, các định luật cơ bản của trường điện tĩnh, phương trình Laplace-Poisson và các ĐK bờ, điện dung của tụ, năng lượng điện trường, các phương pháp giải bài toán TĐT... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p dnulib 28/08/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số