• Một số biện pháp giúp học sinh khắc phục các sai lầm khi học chủ đề tính đơn điệu của hàm số

  Một số biện pháp giúp học sinh khắc phục các sai lầm khi học chủ đề tính đơn điệu của hàm số

  Bài viết trình bày biện pháp khắc phục được đưa ra, bao gồm: 1/ Giúp học sinh nắm vững bản chất, ý nghĩa của khái niệm, định lí, quan tâm đến các kí hiệu, thuật ngữ toán học; 2/ Kết hợp giữa dạy kiến thức mới và củng cố kiến thức cũ có liên quan, hệ thống hóa kiến thức; 3/ Thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với trình độ nhận...

   6 p dnulib 28/10/2021 28 0

 • Dạy học Xác suất Thống kê theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học viên

  Dạy học Xác suất Thống kê theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học viên

  Siêu nhận thức và các kĩ năng siêu nhận thức được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu, vận dụng vào quá trình dạy học. Việc dạy học theo hướng rèn luyện cho học viên một số kĩ năng siêu nhận thức sẽ góp phần phát triển tư duy cho học viên. Xác suất Thống kê là môn học thuận lợi cho việc rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho...

   6 p dnulib 28/10/2021 26 0

 • Quản lí dạy học môn Toán bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông

  Quản lí dạy học môn Toán bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông

  Bài viết đề cập đến việc quản lí dạy học môn Toán bằng tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông. Trên cơ sở phân tích thực trạng, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp quản lí dạy học môn Toán bằng tiếng Anh của giáo viên theo định hướng phát triển năng lực học sinh, giúp các nhà...

   6 p dnulib 28/10/2021 26 0

 • Tương quan giữa cách biểu diễn đồ thị và số cạnh của đồ thị

  Tương quan giữa cách biểu diễn đồ thị và số cạnh của đồ thị

  Nội dung của bài viết này trình bày hai cách biểu diễn đồ thị trên máy tính là ma trận trọng số và danh sách cạnh, trong đó cách biểu diễn đồ thị bằng ma trận trọng số thích hợp hơn cho các đồ thị dày cạnh còn biểu diễn bằng danh sách cạnh thì thích hợp hơn cho các đồ thị ít cạnh. Điều này được chứng minh bằng thực nghiệm trong giải...

   5 p dnulib 26/04/2021 80 0

 • Dưới vi phân lồi theo hướng và áp dụng

  Dưới vi phân lồi theo hướng và áp dụng

  Bài viết nghiên cứu một số tính chất của hàm lồi theo hướng và dưới vi phân lồi theo hướng. Sau đó, chúng tôi áp dụng các kết quả về dưới vi phân lồi theo hướng để đặc trưng điều kiện cần và đủ cho nghiệm bài toán tối ưu.

   9 p dnulib 26/04/2021 90 0

 • Tính liên tục của hàm gap cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân loại Minty

  Tính liên tục của hàm gap cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân loại Minty

  Bài viết trình bày việc xét bài toán bất đẳng thức tựa biến phân véctơ yếu hỗn hợp phụ thuộc tham số loại Minty và xây dựng hàm gap tham số cho bài toán này. Sau đó, chúng tôi thiết lập các tính nửa liên tục dưới, nửa liên tục trên và liên tục cho hàm gap tham số này.

   9 p dnulib 26/04/2021 90 0

 • Định lý về các đường thẳng đồng quy trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré, một áp dụng

  Định lý về các đường thẳng đồng quy trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré, một áp dụng

  Bài viết trình bày Định lí về điều kiện thẳng hàng của các điểm Lobachevsky trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré. Áp dụng kết quả từ bài viết đó, thu được Định lí 2.1 về điều kiện đồng quy của các đường thẳng Lobachevsky và nêu một áp dụng của Định lý này.

   5 p dnulib 26/04/2021 80 0

 • Hàm ngẫu nhiên B-spline và ứng dụng vào dự báo

  Hàm ngẫu nhiên B-spline và ứng dụng vào dự báo

  Bài viết đưa ra khái niệm hàm ngẫu nhiên B-spline ứng với mẫu thực nghiệm của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều (X,Y) và chứng tỏ hàm ngẫu nhiên này phản ảnh tốt mối quan hệ giữa X và Y trong trường hợp hệ số tương quan R(X,Y) bé, để chứng tỏ điều này chúng tôi đã nêu và chứng minh định lí.

   8 p dnulib 26/04/2021 84 0

 • Một cách tiếp cận mới cho bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị phân tán

  Một cách tiếp cận mới cho bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị phân tán

  Bài viết đề xuất một cách tiếp cận mới dựa trên kỹ thuật ước lượng từng phần để giải quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh trên một đồ thị phân tán.

   7 p dnulib 26/04/2021 78 0

 • Tính liên tục Holder của ánh xạ nghiệm bài toán cực tiểu hóa có điều kiện

  Tính liên tục Holder của ánh xạ nghiệm bài toán cực tiểu hóa có điều kiện

  Bài viết cải tiến các kết quả trong các tác giả Li and Li (2014) và Anh et al. (2015). Cụ thể là, chúng tôi muốn giảm nhẹ các điều kiện về tính lồi/lõm trong các kết quả trên mà vẫn đạt được tính liên tục Hölder/Lipschitz của ánh xạ nghiệm bài toán cực tiểu hóa có điều kiện. Nhiều ví dụ cũng được đưa ra để minh họa cho các kết quả chính...

   10 p dnulib 26/04/2021 87 0

 • Đại số đường đi Leavitt thỏa mãn tính Hermite

  Đại số đường đi Leavitt thỏa mãn tính Hermite

  Bài viết đưa ra một điều kiện cần để đại số đường đi Leavitt của một đồ thị hữu hạn với hệ số trên trường là vành Hermite. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu một số ví dụ về lớp đại số này.

   7 p dnulib 26/04/2021 78 0

 • Vận dụng phương pháp mô hình hóa trong giảng dạy học phần đại số sơ cấp ngành Sư phạm Toán

  Vận dụng phương pháp mô hình hóa trong giảng dạy học phần đại số sơ cấp ngành Sư phạm Toán

  Dựa trên các tài liệu nghiên cứu về phương pháp mô hình hóa trong giảng dạy toán, bài viết sẽ trình bày các bước cần thiết của hoạt động dạy học toán bằng mô hình hóa, thông qua các ví dụ minh họa có liên quan đến nội dung của học phần Đại số sơ cấp ngành Sư phạm Toán.

   7 p dnulib 26/04/2021 79 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số