• Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5b - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5b - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng ma trận của bài toán quy hoạch tuyến tính, đưa bài toán về dạng chính tắc, tính chất của tập phương án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p dnulib 28/09/2020 28 2

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 4: Phép tính tích phân hàm một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất, công thức nguyên hàm cơ bản, các phương pháp tính, đổi biến số dạng 2, tích phân từng phần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p dnulib 28/09/2020 38 1

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5a - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5a - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5: Ma trận hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận vuông, định nghĩa ma trận, các dạng ma trận đặc biệt, ma trận không, ma trận chéo, ma trận đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p dnulib 28/09/2020 27 1

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 0 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 0 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 0: Hàm số, giới hạn, liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa hàm một biến, đồ thị hàm số, hàm xác định từng khúc, hàm số tăng, giảm, hàm số ngược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dnulib 28/09/2020 31 1

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 6: Phương trình vi phân cấp 1 và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, cấp của phương trình vi phân, phương trình vi phân cấp 1, nghiệm tổng quát, nghiệm kỳ dị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p dnulib 28/09/2020 27 1

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 2: Phép tính vi phân hàm 1 biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm tại 1 điểm, đạo hàm phải - trái, hàm số đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm 2, đạo hàm của hàm ngược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p dnulib 28/09/2020 25 1

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 3 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 3 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 3: Hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm hai biến, tập xác định của hàm hai biến, đạo hàm riêng, vi phân cấp hai, khái niệm cực trị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p dnulib 28/09/2020 24 1

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5c - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5c - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5c: Hồi quy và tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tương quan, hệ số tương quan, đánh giá hiệp phương sai, kiểm định hệ số tương quan,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p dnulib 28/09/2020 24 1

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 1 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 1 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 1: Toán cho tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dãy số, chuỗi số, giá trị hiện tại ròng và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ; niên kim, các khoản cho vay và thế chấp; số chỉ số và năm cơ sở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p dnulib 28/09/2020 27 0

 • Ebook Đại số sơ cấp - Hoàng Huy Sơn

  Ebook Đại số sơ cấp - Hoàng Huy Sơn

  Tài liệu Đại số sơ cấp được biên soạn nhằm phục vụ cho các bạn sinh viên chuyên ngành Sư phạm Toán và những ngành có liên quan. Nội dung của tài liệu đề cập đến các vấn đề: hàm số và đồ thị, phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức và bất phương trình.

   43 p dnulib 20/06/2020 101 2

 • Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

  Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

  Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế: Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung bao gồm: Các phương pháp toán kinh tế trong kinh tế toán, phân tích cân bằng tĩnh, phân tích so sánh tĩnh, một số mô hình tối ưu trong kinh tế, phân tích cân bằng động, áp dụng phương trình sai phân trong phân tích cân...

   188 p dnulib 20/06/2020 69 1

 • Bài giảng toán cao cấp C1 (Hệ Đại học)

  Bài giảng toán cao cấp C1 (Hệ Đại học)

  Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệđại học) được biên soạn trên cơ sở đề cương môn học của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong giai đoạn nhà trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Tập bài giảng này chứa đựng nội dung về Toán cao cấp C1 như phép tính vi phân hàm 1 biến, phép...

   120 p dnulib 20/06/2020 69 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số