• Bài giảng Toán rời rạc: Đại số Boole - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Đại số Boole - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Đại số Boole do TS. Nguyễn Đức Đông biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức về đại số Boole, biểu diễn Hàm Boole, cổng logic, cực tiểu hóa các mạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p dnulib 27/01/2021 26 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Cây trong đồ thị - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Cây trong đồ thị - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng "Toán rời rạc: Cây trong đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cây trong đồ thị và các thuật ngữ liên quan, những tính chất của cây, các ứng dụng của cây, các phương pháp duyệt cây,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p dnulib 27/01/2021 21 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Ánh xạ tuyến tính - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Ánh xạ tuyến tính - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính: Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Ánh xạ giữa các không gian vec-tơ, hạt nhân và ảnh, đơn cấu, biểu diễn ánh xạ tuyến tính, ma trận chính tắc của ánh xạ tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p dnulib 27/01/2021 21 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Mô hình tính toán - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Mô hình tính toán - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng "Toán rời rạc: Mô hình tính toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ và văn phạm, các máy hữu hạn trạng thái, máy turing, máy hữu hạn trạng thái có đầu ra,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p dnulib 27/01/2021 19 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Đồ thị - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Đồ thị - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng "Toán rời rạc: Đồ thị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đồ thị, phân loại đồ thị; các thuật ngữ về đồ thị, biểu diễn đồ thị và tính đẳng cấp, đường đi và tính liên thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p dnulib 27/01/2021 20 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận nghịch đảo và phân tích LU - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận nghịch đảo và phân tích LU - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính: Ma trận nghịch đảo và phân tích LU" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận khả nghịch, tính chất của ma trận khả nghịch, phương pháp ma trận nghịch đảo giải hệ phương trình tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p dnulib 27/01/2021 19 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian vec-tơ với tích vô hướng - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian vec-tơ với tích vô hướng - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính: Không gian vec-tơ với tích vô hướng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích vô hướng Euclid trên mặt phẳng R2, khái niệm tích vô hướng tổng quát, phép chiếu vuông góc trên mặt phẳng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p dnulib 27/01/2021 19 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Định thức của ma trận - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Định thức của ma trận - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính: Định thức của ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn gốc khái niệm định thức, định nghĩa định thức ma trận, định thức hàm của các vec-tơ cột,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p dnulib 27/01/2021 20 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian vec-tơ - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian vec-tơ - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính: Không gian vec-tơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Vec-tơ trong mặt phẳng tọa độ Descartes R2, định nghĩa không gian vec-tơ, không gian vec-tơ con, tổ hợp tuyến tính, không gian vec-tơ liên kết ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p dnulib 27/01/2021 18 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Giá trị riêng và vec-tơ riêng - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Giá trị riêng và vec-tơ riêng - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính: Giá trị riêng và vec-tơ riêng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị riêng, vec-tơ riêng, không gian riêng; ma trận chéo hóa được; ma trận trực giao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p dnulib 27/01/2021 21 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5b - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5b - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng ma trận của bài toán quy hoạch tuyến tính, đưa bài toán về dạng chính tắc, tính chất của tập phương án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p dnulib 28/09/2020 51 2

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 4: Phép tính tích phân hàm một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất, công thức nguyên hàm cơ bản, các phương pháp tính, đổi biến số dạng 2, tích phân từng phần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p dnulib 28/09/2020 57 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số