• Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: giải bài toán như thế nào; các tập hợp số; đa thức-phân thức hữu tỉ-biến đổi hữu tỉ; căn số và biến đổi vô tỉ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   187 p dnulib 26/06/2022 14 0

 • Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: hàm số và đồ thị; phương trình và hệ phương trình; bất đẳng thức bất phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   239 p dnulib 26/06/2022 11 0

 • Giáo trình Hình học giải tích: Phần 1

  Giáo trình Hình học giải tích: Phần 1

  Giáo trình Hình học giải tích (Giáo trình dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm) Giáo trình được biên soạn nhằm mục đích hệ thống hóa và khái quát hóa các kiến thức Hình giải tích THPT và bổ sung kiến thức mới để làm cơ sở cho việc học các môn khác trong chương trình Cao đẳng Sư phạm như Giải tích, Đại số tuyến tính, Hình cao cấp, Vật lý....

   88 p dnulib 28/05/2022 16 0

 • Giáo trình Hình học giải tích: Phần 2

  Giáo trình Hình học giải tích: Phần 2

  Giáo trình Hình học giải tích (Giáo trình dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm): Phần 2 cung cấp các kiến thức về đường bậc hai và mặt bậc hai như: Đường bậc hai trong mặt phẳng, mặt bậc hai trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p dnulib 28/05/2022 16 0

 • Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Giáo trình “Hình học xạ ảnh” là giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học sư phạm. Đây có thể được xem là phần tiếp theo của giáo trình “Hình học Afin và hình học Euclid”. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương, trình bày về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh và biến đổi xạ ảnh. Mời các bạn...

   88 p dnulib 28/05/2022 20 0

 • Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Hình học xạ ảnh gồm có 2 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về siêu mặt bậc hai trong P, không gian Euclid, giả Euclid và phi Euclid (tức là về hình học của các nhóm con của hình học xạ ảnh). Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p dnulib 28/05/2022 17 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 (Đại số tuyến tính) - Đỗ Phi Nga

  Bài giảng Toán cao cấp 2 (Đại số tuyến tính) - Đỗ Phi Nga

  Bài giảng Toán cao cấp học phần Đại số tuyến tính, gồm 5 chương được trình bày cụ thể như sau: Lôgic mệnh đề, tập hợp, ánh xạ; Không gian véc tơ n chiều; Ma trận và định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Phép biến đổi tuyến tính và dạng toàn phương trên không gian n.

   148 p dnulib 25/04/2022 33 1

 • Bài giảng Phương pháp tính - Đỗ Thị Tuyết Hoa

  Bài giảng Phương pháp tính - Đỗ Thị Tuyết Hoa

  Bài giảng Phương pháp tính gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính giá trị hàm; giải gần đúng phương trình; giải hệ phương trình đại số tuyến tính; tìm giá trị riêng - vectơ riêng; nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; tính gần đúng tích phân xác định.

   68 p dnulib 25/04/2022 20 0

 • Giải phương trình vi phân phi tuyến cấp bốn với hệ số phụ thuộc phiếm hàm tích phân bằng phương pháp số

  Giải phương trình vi phân phi tuyến cấp bốn với hệ số phụ thuộc phiếm hàm tích phân bằng phương pháp số

  Bài viết trình bày việc giải phương trình vi phân cấp bốn với hệ số phụ thuộc phiếm hàm tích phân bằng phương pháp số. Đồng thời chúng tôi cũng đưa ra so sánh tốc độ hội tụ của phương pháp lặp này với các phương pháp trước đó để thấy được sự hiệu quả của phương pháp.

   5 p dnulib 24/03/2022 28 0

 • Chặn trên cho đặc trưng Euler-Poincaré thứ nhất của phức Koszul đối với iđêan tham số

  Chặn trên cho đặc trưng Euler-Poincaré thứ nhất của phức Koszul đối với iđêan tham số

  Bài viết tập trung nghiên cứu chặn trên cho đặc trưng Euler-Poincaré thứ nhất của môđun liên kết với hệ tham số bằng cách sử dụng bậc không trộn lẫn và số bội của môđun đối với hệ tham số đó.

   8 p dnulib 24/03/2022 24 0

 • Thuật toán trung bình thành phần giải phương trình thưa, kích thước lớn

  Thuật toán trung bình thành phần giải phương trình thưa, kích thước lớn

  Bài viết trình bày một cách có hệ thống phương pháp trung bình thành phần để giải hệ phương trình tuyến tính thưa, kích thước lớn. Kết quả cho thấy phương pháp trung bình thành phần và các kết quả hội tụ của nó không phụ thuộc vào hệ tương thích hay không tương thích.

   5 p dnulib 24/03/2022 24 0

 • Bộ lọc Kalman tuyến tính

  Bộ lọc Kalman tuyến tính

  Bài toán ước lượng trạng thái của hệ động lực là một trong những bài toán quan trọng trong lý thuyết điều khiển, có nhiều ứng dụng trong khoa học cũng như trong thực tiễn. Đối với các hệ động lực ngẫu nhiên, nhiều nhà khoa học đã đề xuất phương pháp sử dụng bộ lọc Kalman và các ứng dụng của nó.

   8 p dnulib 24/03/2022 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số