• Tương quan giữa cách biểu diễn đồ thị và số cạnh của đồ thị

  Tương quan giữa cách biểu diễn đồ thị và số cạnh của đồ thị

  Nội dung của bài viết này trình bày hai cách biểu diễn đồ thị trên máy tính là ma trận trọng số và danh sách cạnh, trong đó cách biểu diễn đồ thị bằng ma trận trọng số thích hợp hơn cho các đồ thị dày cạnh còn biểu diễn bằng danh sách cạnh thì thích hợp hơn cho các đồ thị ít cạnh. Điều này được chứng minh bằng thực nghiệm trong giải...

   5 p dnulib 26/04/2021 40 0

 • Dưới vi phân lồi theo hướng và áp dụng

  Dưới vi phân lồi theo hướng và áp dụng

  Bài viết nghiên cứu một số tính chất của hàm lồi theo hướng và dưới vi phân lồi theo hướng. Sau đó, chúng tôi áp dụng các kết quả về dưới vi phân lồi theo hướng để đặc trưng điều kiện cần và đủ cho nghiệm bài toán tối ưu.

   9 p dnulib 26/04/2021 47 0

 • Tính liên tục của hàm gap cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân loại Minty

  Tính liên tục của hàm gap cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân loại Minty

  Bài viết trình bày việc xét bài toán bất đẳng thức tựa biến phân véctơ yếu hỗn hợp phụ thuộc tham số loại Minty và xây dựng hàm gap tham số cho bài toán này. Sau đó, chúng tôi thiết lập các tính nửa liên tục dưới, nửa liên tục trên và liên tục cho hàm gap tham số này.

   9 p dnulib 26/04/2021 45 0

 • Định lý về các đường thẳng đồng quy trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré, một áp dụng

  Định lý về các đường thẳng đồng quy trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré, một áp dụng

  Bài viết trình bày Định lí về điều kiện thẳng hàng của các điểm Lobachevsky trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré. Áp dụng kết quả từ bài viết đó, thu được Định lí 2.1 về điều kiện đồng quy của các đường thẳng Lobachevsky và nêu một áp dụng của Định lý này.

   5 p dnulib 26/04/2021 40 0

 • Hàm ngẫu nhiên B-spline và ứng dụng vào dự báo

  Hàm ngẫu nhiên B-spline và ứng dụng vào dự báo

  Bài viết đưa ra khái niệm hàm ngẫu nhiên B-spline ứng với mẫu thực nghiệm của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều (X,Y) và chứng tỏ hàm ngẫu nhiên này phản ảnh tốt mối quan hệ giữa X và Y trong trường hợp hệ số tương quan R(X,Y) bé, để chứng tỏ điều này chúng tôi đã nêu và chứng minh định lí.

   8 p dnulib 26/04/2021 45 0

 • Một cách tiếp cận mới cho bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị phân tán

  Một cách tiếp cận mới cho bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị phân tán

  Bài viết đề xuất một cách tiếp cận mới dựa trên kỹ thuật ước lượng từng phần để giải quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh trên một đồ thị phân tán.

   7 p dnulib 26/04/2021 41 0

 • Tính liên tục Holder của ánh xạ nghiệm bài toán cực tiểu hóa có điều kiện

  Tính liên tục Holder của ánh xạ nghiệm bài toán cực tiểu hóa có điều kiện

  Bài viết cải tiến các kết quả trong các tác giả Li and Li (2014) và Anh et al. (2015). Cụ thể là, chúng tôi muốn giảm nhẹ các điều kiện về tính lồi/lõm trong các kết quả trên mà vẫn đạt được tính liên tục Hölder/Lipschitz của ánh xạ nghiệm bài toán cực tiểu hóa có điều kiện. Nhiều ví dụ cũng được đưa ra để minh họa cho các kết quả chính...

   10 p dnulib 26/04/2021 47 0

 • Đại số đường đi Leavitt thỏa mãn tính Hermite

  Đại số đường đi Leavitt thỏa mãn tính Hermite

  Bài viết đưa ra một điều kiện cần để đại số đường đi Leavitt của một đồ thị hữu hạn với hệ số trên trường là vành Hermite. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu một số ví dụ về lớp đại số này.

   7 p dnulib 26/04/2021 39 0

 • Vận dụng phương pháp mô hình hóa trong giảng dạy học phần đại số sơ cấp ngành Sư phạm Toán

  Vận dụng phương pháp mô hình hóa trong giảng dạy học phần đại số sơ cấp ngành Sư phạm Toán

  Dựa trên các tài liệu nghiên cứu về phương pháp mô hình hóa trong giảng dạy toán, bài viết sẽ trình bày các bước cần thiết của hoạt động dạy học toán bằng mô hình hóa, thông qua các ví dụ minh họa có liên quan đến nội dung của học phần Đại số sơ cấp ngành Sư phạm Toán.

   7 p dnulib 26/04/2021 39 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Đại số Boole - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Đại số Boole - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Đại số Boole do TS. Nguyễn Đức Đông biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức về đại số Boole, biểu diễn Hàm Boole, cổng logic, cực tiểu hóa các mạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p dnulib 27/01/2021 72 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Cây trong đồ thị - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng Toán rời rạc: Cây trong đồ thị - TS. Nguyễn Đức Đông

  Bài giảng "Toán rời rạc: Cây trong đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cây trong đồ thị và các thuật ngữ liên quan, những tính chất của cây, các ứng dụng của cây, các phương pháp duyệt cây,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p dnulib 27/01/2021 68 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Ánh xạ tuyến tính - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Ánh xạ tuyến tính - Lê Xuân Thanh

  Bài giảng "Đại số tuyến tính: Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Ánh xạ giữa các không gian vec-tơ, hạt nhân và ảnh, đơn cấu, biểu diễn ánh xạ tuyến tính, ma trận chính tắc của ánh xạ tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p dnulib 27/01/2021 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số