• Ebook Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - Môi trường: Phần 1

  Ebook Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - Môi trường: Phần 1

  Cuốn sách Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - Môi trường của tác giả Lê Đình Trung được chia làm 2 phần: sinh thái và môi trường. Các câu hỏi và trả lời về sinh thái và môi trường được trình bày đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, đi từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Nghiên cứu kĩ nội dung câu hỏi và trả lời, người đọc...

   119 p dnulib 30/05/2019 53 1

 • Ebook Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - Môi trường: Phần 2

  Ebook Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - Môi trường: Phần 2

  Tài liệu nhằm cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cơ bản về sinh thái và môi trường và tạo điều kiện cho học sinh THPT, THCS củng cố nâng cao kiến thức sinh thái môi trường. Ngoài ra, sách còn là tài liệu quý giá với những ai quan tâm vấn đề sinh thái môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   121 p dnulib 30/05/2019 58 0

 • Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật (In lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật (In lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các phương pháp nghiên cứu thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp nghiên cứu hệ thực vật, các phương pháp phân loại, các phương pháp nghiên cứu thảm thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p dnulib 30/05/2019 47 1

 • Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật (In lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật (In lần thứ hai): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Các phương pháp nghiên cứu thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp nghiên cứu phần dưới mặt đất của các thực vật riêng biệt và của quần xã thực vật, phương pháp nghiên cứu đa dạng thực vật, phương pháp nghiên cứu thực vật học dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p dnulib 30/05/2019 50 0

 • Ebook Ứng dụng Tin học trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học Sinh học - TS. Nguyễn Phúc Chỉnh, KS. Phạm Đức Hậu

  Ebook Ứng dụng Tin học trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học Sinh học - TS. Nguyễn Phúc Chỉnh, KS. Phạm Đức Hậu

  Ebook Ứng dụng Tin học trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học Sinh học được biên soạn nhằm giúp các bạn chuyên ngành Sư phạm Sinh học có những kỹ năng nhất định về việc ứng dụng Tin học trong dạy học và nghiên cứu khoa học giáo dục ở trường phổ thông.

   277 p dnulib 27/12/2018 81 0

 • Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 2

  Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thống kê sinh học cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định giả thiết thống kê các quy luật phân phối của một đặc trưng sinh học, phân tích tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p dnulib 26/11/2018 82 0

 • Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 1

  Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thống kê sinh học cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, đại lượng trung bình và các chỉ số biến thiên, ước lượng các tham số của tổng thể, kiểm định giải thiết thống kê về các tham số của đặc trưng sinh học,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p dnulib 26/11/2018 81 0

 • Giáo trình môn Nấm học

  Giáo trình môn Nấm học

  Nhằm mục đích cung cấp thêm kiến thức cơ bản để sinh viên học tập tốt môn Lý thuyết nấm học, giáo trình được soạn theo thứ tự phân loại của ngành nấm học và có những ví dụ cụ thể những loài nấm tiêu biểu của từng ngành phụ (hay lớp) trong đó mô tả tương đối đầy đủ đặc điểm sinh học của mỗi nhóm nấm thông qua những dạng...

   112 p dnulib 26/11/2018 78 0

 • Giáo trình Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Giáo trình Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Giáo trình Di truyền học gồm 6 phần và 20 chương, cụ thể phần I trình bày về di truyền học cổ điển, phần II trình bày về cơ sở phân tử của tính di truyền, phần III các nội dung về biến dị, phần IV là các vấn đề liên quan đến di truyền học vi sinh vật, phần V là phần về di truyền học phát triển cá thể và di truyền học tiến hóa, phần VI...

   62 p dnulib 26/11/2018 64 0

 • Bài giảng Công nghệ di truyền - ThS. Lò Thanh Sơn

  Bài giảng Công nghệ di truyền - ThS. Lò Thanh Sơn

  Bài giảng Công nghệ di truyền do ThS. Lò Thanh Sơn biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt những kiến thức cơ bản trong công nghệ di truyền với những nội dung chủ yếu như: Vector chuyển gen, một số phương pháp nghiên cứu trong công nghệ di truyền, công nghệ DNA tái tổ hợp và sự tách dòng, ứng dụng của công nghệ di truyền.

   88 p dnulib 26/11/2018 82 0

 • Ebook Nguồn gốc của muôn loài - Charles Darwin (Ngọc Linh dịch)

  Ebook Nguồn gốc của muôn loài - Charles Darwin (Ngọc Linh dịch)

  Cuốn sách gồm có các nội dung: Sự biến đổi trong điều kiện được thuần dưỡng, biến đổi trong tự nhiên, cuộc đấu tranh sinh tồn, sự lựa chọn của tự nhiên những quy luật của sự biến đổi, những khó khăn về mặt lý thuyết, bản năng, sự lai ghép giữa hai loài riêng biệt, trong điều kiện không hoàn thiện của các bằng chứng địa lý, sự nối...

   614 p dnulib 26/11/2018 82 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12 nâng cao: Tập 1 - Trần Khánh Phương

  Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12 nâng cao: Tập 1 - Trần Khánh Phương

  Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12 nâng cao: Tập 1 do Trần Khánh Phương biên soạn gồm nội dung Phần 5 - Di truyền học với 3 chương (Cơ chế di truyền và biến dị, quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền học quần thể). Các bài soạn bám sát chương trình SGK Sinh học 12 nâng cao Tập 1 giúp các thầy cô tiện lợi và dễ dàng hơn trong việc soạn giáo...

   227 p dnulib 26/11/2018 73 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số