• Chủ nghĩa lãng mạn trong nghệ thuật hội họa tiếng nói xã hội đương thời

  Chủ nghĩa lãng mạn trong nghệ thuật hội họa tiếng nói xã hội đương thời

  Nghệ thuật nói chung và nghệ thuật hội họa nói riêng luôn là tấm gương phản chiếu mọi mặt của đời sống xã hội đương thời, của mỗi một thời đại, một giai đoạn tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế chính trị xã hội mà nghệ thuật đó thể hiện bằng tiếng nói của riêng mình.

   9 p dnulib 26/02/2021 72 0

 • “Nhân vị yêu” trong “Đi qua thương nhớ” của Nguyễn Phong Việt

  “Nhân vị yêu” trong “Đi qua thương nhớ” của Nguyễn Phong Việt

  Hướng tiếp cận từ lí thuyết hiện sinh (liên kí hiệu với các mã nghệ thuật khác) sẽ giúp cho việc tìm hiểu, giải mã thấu đáo nhân vị yêu trong thơ Nguyễn Phong Việt. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm được ngôn từ nghệ thuật mang tư duy hiện sinh định vị một nhân vị yêu độc đáo, là một trong những yếu tố “trội” góp phần...

   21 p dnulib 26/02/2021 64 0

 • Đào tạo viết văn trong bối cảnh hội nhập hiện nay

  Đào tạo viết văn trong bối cảnh hội nhập hiện nay

  Trước yêu cầu thực tiễn đổi mới căn bản giáo dục đào tạo và xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, việc xác định mục tiêu, chương trình đào tạo theo hướng cập nhật, hiện đại, hiệu quả vừa là đòi hỏi tất yếu đối với các ngành đào tạo nói chung, đồng thời mở ra triển vọng duy trì, phát triển ngành học vốn mang tính đặc thù, có bề dày...

   6 p dnulib 26/02/2021 43 0

 • Nghệ thuật gieo vần trong ca dao - dân ca xứ Nghệ

  Nghệ thuật gieo vần trong ca dao - dân ca xứ Nghệ

  Bài viết có thể coi là một đóng góp nhỏ cho sự thiếu hụt đó. Qua việc tìm hiểu cách gieo vần và giá trị biểu đạt của nghệ thuật gieo vần trong ca dao - dân ca xứ Nghệ, có thể thấy các thi sĩ bình dân nơi đây không chỉ thể hiện sự linh hoạt, mềm dẻo, mà còn tỏ ra khá táo bạo, thậm chí còn hơi bất chấp trong việc sáng tạo yếu tố thi luật này.

   9 p dnulib 26/02/2021 79 0

 • Biên soạn từ điển và việc biên soạn từ điển chính tả Tiếng Việt

  Biên soạn từ điển và việc biên soạn từ điển chính tả Tiếng Việt

  Bài viết này tập trung vào việc giới thiệu chung về từ điển, việc biên soạn từ điển và nêu lên một số đề xuất về việc biên soạn từ điển chính tả tiếng Việt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện nay.

   8 p dnulib 26/02/2021 73 0

 • Ẩn dụ ý niệm trong luận giải nghĩa thành ngữ tiếng Việt

  Ẩn dụ ý niệm trong luận giải nghĩa thành ngữ tiếng Việt

  Trong những năm gần đây, bên cạnh quan điểm truyền thống, nghĩa thành ngữ tiếng Việt còn được nghiên cứu từ quan điểm nhận thức. Ngoài trục phân định tỏ-mờ, ẩn dụ ý niệm cũng được coi là một công cụ dùng để giải thích nghĩa thành ngữ. Bài viết này đánh giá về phạm vi và mức độ luận giải của ẩn dụ ý niệm trong việc miêu tả và...

   7 p dnulib 26/02/2021 38 0

 • Ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại

  Ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại

  Bài viết trình bày một số điểm mới trong ngôn ngữ xã hội hiện đại ở Việt Nam hiện nay như vay mượn từ vựng, tiếng lóng, những kết cấu mới lạ xuất hiện trong giao tiếp, từ đó hướng tới công tác chuẩn hóa để bảo vệ, phát triển và hiện đại hóa tiếng Việt, đáp ứng nhu cầu giao tiếp của toàn xã hội cũng như quảng bá tiếng Việt ra khu...

   10 p dnulib 26/02/2021 75 0

 • Tương tác giữa ngữ điệu và thanh điệu trong các tác tử diễn ngôn trong tiếng Việt Miền Nam

  Tương tác giữa ngữ điệu và thanh điệu trong các tác tử diễn ngôn trong tiếng Việt Miền Nam

  Bài viết với ngữ liệu là các cuộc đối thoại trong lúc chơi trò chơi, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đi tìm bằng chứng về sự tồn tại của ngữ điệu như một phạm trù ngữ pháp cũng như sự tương tác giữa ngữ điệu và thanh điệu trong các tác tử diễn ngôn (TTDN) một âm tiết trong tiếng Việt ở miền Nam. Kết quả cho thấy có...

   8 p dnulib 26/02/2021 71 0

 • Những dấu ấn của tiểu thuyết mới trong văn chương đô thị miền Nam (1954-1975)

  Những dấu ấn của tiểu thuyết mới trong văn chương đô thị miền Nam (1954-1975)

  Bài viết có thể giúp ích trong việc nhận thức các chuyển dịch tương đồng của tiến trình hiện đại hóa văn chương, phản ánh nhu cầu tất yếu của việc cách tân văn xuôi hiện đại thông qua trường hợp văn chương đô thị miền Nam (1954- 1975).

   19 p dnulib 26/02/2021 71 0

 • Nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến môn Đất nước học

  Nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến môn Đất nước học

  Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích hiện trạng giảng dạy môn Đất Nước Học trực tuyến cho sinh viên chính quy tại khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Mở Hà Nội. Những số liệu thu thập được sẽ là cơ sở để đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học, và kiểm tra đánh giá môn học trực tuyến.

   12 p dnulib 26/02/2021 74 0

 • Biểu tượng văn hóa trong văn học Việt Nam về biển đảo từ đầu thế kỷ XX đến nay

  Biểu tượng văn hóa trong văn học Việt Nam về biển đảo từ đầu thế kỷ XX đến nay

  Bài viết phân tích, đánh giá, luận giải một số khía cạnh chủ yếu của cảm thức văn hóa biển đảo trong Văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX đến nay nhìn từ diễn trình và nhìn từ giá trị, biểu tượng văn hóa.

   7 p dnulib 26/02/2021 37 0

 • Ebook Đại cương Ngôn ngữ học (Tập 2: Ngữ học ứng dụng): Phần 2

  Ebook Đại cương Ngôn ngữ học (Tập 2: Ngữ học ứng dụng): Phần 2

  Tiếp phần 1, phần 2 ebook với các nội dung: lý thuyết hội thoại, ngôn ngữ học tương tác; tính thống nhất của cuộc hội thoại, ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh; phân loại tiền giả định; các nút bấm tiền giả định...

   229 p dnulib 27/01/2021 146 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số