• Nhân vật Nguyễn Du từ thơ đến tiểu thuyết

  Nhân vật Nguyễn Du từ thơ đến tiểu thuyết

  Trong phạm vi bài viết này tác giả bài báo tập trung làm sáng tỏ những điểm đồng nhất và khác biệt giữa nhân vật Nguyễn Du trong thơ và trong tiểu thuyết. Từ những điểm khác biệt ấy để thấy được những cách tân, sáng tạo và những đóng góp của nhà văn Nguyễn Thế Quang trong quá trình xây dựng nhân vật lịch sử Nguyễn Du và tiến trình vận...

   15 p dnulib 25/05/2021 110 0

 • Lầu xanh Tú Bà – cung trầm khốc liệt trong đời thúy Kiều

  Lầu xanh Tú Bà – cung trầm khốc liệt trong đời thúy Kiều

  Bài viết tiến hành khảo sát, xác minh tính hiện thực và lý tưởng, nhận diện đặc tính đa tính cách của nhân vật Thúy Kiều từ thước đo bản năng và phẩm chất con người cá nhân, góp phần khẳng định tài năng sáng tạo nghệ thuật bậc thầy của đại thi hào Nguyễn Du.

   13 p dnulib 25/05/2021 107 0

 • Trở lại vấn đề nguồn gốc truyện Kiều

  Trở lại vấn đề nguồn gốc truyện Kiều

  Bài viết này tổng thuật các thành tựu nghiên cứu trước nay về “Kim Vân Kiều” để một lần nữa giải quyết rốt ráo vấn đề nguồn gốc “Truyện Kiều” nêu trên.

   18 p dnulib 25/05/2021 102 0

 • Thơ Trần Đăng Khoa sau 1975 và sự tiếp nối của cái tôi trữ tình từ “góc sân đến khoảng trời

  Thơ Trần Đăng Khoa sau 1975 và sự tiếp nối của cái tôi trữ tình từ “góc sân đến khoảng trời

  Trần Đăng Khoa là một hiện tượng của thơ ca đương đại Việt Nam. Trước 1975, Trần Đăng Khoa được biết đến như một thần đồng. Sau 1975, Trần Đăng Khoa trở thành người lính làm thơ. Có thể nhận ra trong thơ Trần Đăng Khoa một cái tôi trữ tình tiếp tục mạch thơ từ “góc sân” đến “khoảng trời”.

   9 p dnulib 26/02/2021 140 0

 • Biển trong văn chương Việt Nam

  Biển trong văn chương Việt Nam

  Trong suốt diễn trình văn học Việt Nam, biển là một trong những nguồn cảm hứng, đồng thời cũng là hình tượng nghệ thuật cơ bản. Biển là một khách thể thẩm mỹ, là đối tượng nhận thức, vừa là biểu tượng đa nghĩa. Từ văn học dân gian cho đến văn học viết, hình tượng biển vừa mang những nét cố định như giàu đẹp, hào phóng, hiểm nguy,...

   13 p dnulib 26/02/2021 94 0

 • Diễn ngôn đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986

  Diễn ngôn đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986

  Tính đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 cũng đã bộc lộ nhiều quan điểm, nhiều tiếng nói khác nhau trong lời nói hướng tới đối tượng. Ngôn ngữ đối thoại, đối thoại trong độc thoại nội tâm và sự phản biện, phê phán giữa các ý thức ngôn ngữ là hành trình kiến tạo diễn ngôn đối thoại với những cách tân đáng kể của các nhà...

   9 p dnulib 26/02/2021 81 0

 • Diện mạo lí luận – phê bình văn học trong phong trào bảo vệ văn hóa dân tộc ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975

  Diện mạo lí luận – phê bình văn học trong phong trào bảo vệ văn hóa dân tộc ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975

  Lí luận - phê bình văn học trong “Phong trào Bảo vệ văn hóa dân tộc” ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975 thực sự đã được xây dựng một cách hệ thống với nhận thức tiến bộ trong quan điểm, sâu sắc trong nhận định, khoa học trong lập luận và trình bày Lữ Phương và Nguyễn Trọng Văn là các tác giả đã có những đóng góp không nhỏ cho sự...

   5 p dnulib 26/02/2021 47 0

 • Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

  Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

  Để thực hiện tốt yêu cầu và mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới, bài viết xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu và thực tế quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn tại các trường trung học phổ thông (THPT) hiện nay để đưa ra một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn như: Tổ chức xác định mục tiêu môn Ngữ...

   8 p dnulib 26/02/2021 89 1

 • Quan niệm của người Việt về cái đẹp qua ca dao

  Quan niệm của người Việt về cái đẹp qua ca dao

  Bài viết nghiên cứu nhằm chỉ ra một số quan niệm về cái đẹp của người Việt qua ca dao được biểu hiện ở những khía cạnh khác nhau: cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của con người, cái đẹp gắn với lý tưởng sống...

   7 p dnulib 26/02/2021 44 0

 • Định hướng tích hợp trong việc xây dựng chương trình sư phạm Ngữ văn

  Định hướng tích hợp trong việc xây dựng chương trình sư phạm Ngữ văn

  Căn cứ vào nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực hiện nay của xã hội; căn cứ trên mục tiêu đào tạo cụ thể; hồ sơ năng lực của sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn; bài viết đặt ra các giải pháp nhằm ứng dụng hướng tích hợp trong việc thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo ngành sư phạm Ngữ văn.

   7 p dnulib 26/02/2021 43 0

 • Những trạng huống hiện sinh trong văn xuôi Dương Nghiễm Mậu

  Những trạng huống hiện sinh trong văn xuôi Dương Nghiễm Mậu

  Bài viết tìm hiểu sáng tác của Dương Nghiễm Mậu phản ánh được nhiều mặt xã hội miền Nam; là tiếng nói của một thế hệ mất mát. Sự trở lại những tác phẩm của Dương Nghiễm Mậu trong bối cảnh xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XXI như một chứng tích cho sự bền vững của chủ nghĩa hiện sinh và mức độ lan tỏa của nó trong văn học toàn cầu.

   8 p dnulib 26/02/2021 79 0

 • Cổ mẫu ánh sáng - bóng tối, hiện thực và huyễn mộng trong thơ Việt Nam sau 1986

  Cổ mẫu ánh sáng - bóng tối, hiện thực và huyễn mộng trong thơ Việt Nam sau 1986

  Thơ ca Việt Nam đương đại vừa mang giá trị thi ca của thời kỳ hội nhập văn hoá, vừa dung chứa những trầm tích văn hoá truyền thống của dân tộc và nhân loại. Hệ thống cổ mẫu, huyền thoại được tái sinh và biểu hiện trong thơ đương đại vừa như một chất liệu nghệ thuật để kiến tạo và phản ánh hiện thực, vừa như một phần của huyễn...

   8 p dnulib 26/02/2021 77 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số