• Giáo trình Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản (Nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò): Phần 1

  Giáo trình Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản (Nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò): Phần 1

  Giáo trình "Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản" được dùng chủ yểu cho việc đào tạo nghề trình độ sơ cấp. đổi tượng học là những người có nhu cầu đào tạo nhưng lại không có điều kiện đến học tại các cơ sở đào tạo chính qui, họ có trình độ học vấn thấp. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   40 p dnulib 21/05/2023 28 0

 • Giáo trình Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản (Nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò): Phần 2

  Giáo trình Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản (Nghề: Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản" cung cấp cho ngời đọc các nội dung: Xác định thức ăn cho trâu, bò cái sinh sản; nuôi trâu, bò cái sinh sản; chăm sóc trâu, bò cái sinh sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p dnulib 21/05/2023 12 0

 • Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Cây công nghiệp nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỳ thuật trồng một số cây công nghiệp chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên ngành khoa học cây trồng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần...

   174 p dnulib 21/05/2023 13 0

 • Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Cây công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Cây công nghiệp là sự tổng hợp những kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian qua của nhóm tác giả. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Cây công nghiệp" trình bày các nội dung: Cây cà phê, cây cao su, cây mía. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p dnulib 21/05/2023 14 0

 • Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 1 - TS. Nguyễn Quang Phục

  Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 1 - TS. Nguyễn Quang Phục

  Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về nông thôn; những vấn đề lý luận về phát triển nông thôn; phương pháp tiếp cận và nội dung phát triển nông thôn; tiêu chí đánh giá phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p dnulib 21/05/2023 12 0

 • Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 2 - TS. Nguyễn Quang Phục

  Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 2 - TS. Nguyễn Quang Phục

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phát triển nông thôn: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chính sách phát triển nông thôn qua các thời kỳ và một số kinh nghiệm quốc tế; phát triển nông thôn ở Việt Nam; vai trò chính phủ và các tổ chức trong phát triển nông thôn Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p dnulib 21/05/2023 22 0

 • Bài giảng Kỹ thuật nhân giống và quản lý dinh dưỡng trên cây hồ tiêu

  Bài giảng Kỹ thuật nhân giống và quản lý dinh dưỡng trên cây hồ tiêu

  Bài giảng "Kỹ thuật nhân giống và quản lý dinh dưỡng trên cây hồ tiêu" có mục đích trình bày những phương pháp nhân giống thông thường, hướng dẫn chọn giống hồ tiêu, kỹ thuật nhân giống hồ tiêu và quản lý dinh dưỡng trên cây hồ tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p dnulib 21/05/2023 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cắt cành và tạo hình trên cây hồ tiêu

  Bài giảng Kỹ thuật cắt cành và tạo hình trên cây hồ tiêu

  Bài giảng "Kỹ thuật cắt cành và tạo hình trên cây hồ tiêu" được thực hiện với những nội dung chính sau đây: mục đích của việc cắt cành, tạo hình; tạo hình cơ bản cho tiêu trồng bằng dây thân; tạo hình cơ bản cho tiêu trồng bằng dây lươn; Xén tỉa cho tiêu kinh doanh; Điều chỉnh ánh sáng cho vườn tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p dnulib 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp trên cây hồ tiêu

  Bài giảng Phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp trên cây hồ tiêu

  Bài giảng "Phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp trên cây hồ tiêu" được biên soạn với mục đích trình bày nguyên tắc quản lý tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu; một số sâu bệnh hại chính trên cây hồ tiêu;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p dnulib 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật tưới nước hồ tiêu

  Bài giảng Kỹ thuật tưới nước hồ tiêu

  Bài giảng "Kỹ thuật tưới nước hồ tiêu" được thực hiện với mục tiêu trình bày kỹ thuật tưới nước hồ tiêu làm sao để cây phát triển và hấp thu được các khoáng chất. Nêu lên vai trò của nước đối với cây trồng và tầm quan trọng của việc tưới nước cho cây. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p dnulib 21/05/2023 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thu hái - chế biến & bảo quản hồ tiêu

  Bài giảng Kỹ thuật thu hái - chế biến & bảo quản hồ tiêu

  Bài giảng "Kỹ thuật thu hái - chế biến & bảo quản hồ tiêu" được biên soạn với mục đích trình bày kỹ thuật thu hái - chế biến & bảo quản hồ tiêu. Thông qua bài giảng này, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về quy trình chăm sóc và bảo quản cây hồ tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p dnulib 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Tập huấn trồng ca cao bài 1: Đặc điểm thực vật học của cây ca cao

  Bài giảng Tập huấn trồng ca cao bài 1: Đặc điểm thực vật học của cây ca cao

  Bài giảng Tập huấn trồng ca cao bài 1 "Đặc điểm thực vật học của cây ca cao" có mục tiêu giúp bạn đọc có thể biết được đặc điểm hình thái cây ca cao và sự phát triển của các bộ phận cây ca cao. Phân biệt được dạng hình cây ca cao phát triển từ hạt và cây phát triển từ cành ghép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p dnulib 21/05/2023 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số