• THE PRINCIPLES, PROCESSES, AND EFFECTS OF DRAINING LAND WITH STONES, WOOD, PLOWS, AND OPEN DITCHES, AND ESPECIALLY WITH TILES

  THE PRINCIPLES, PROCESSES, AND EFFECTS OF DRAINING LAND WITH STONES, WOOD, PLOWS, AND OPEN DITCHES, AND ESPECIALLY WITH TILES

  A Book upon Farm Drainage! What can a person find on such a subject to write a book about? A friend suggests, that in order to treat any one subject fully, it is necessary to know everything and speak of everything, because all knowledge is in some measure connected. With an earnest endeavor to clip the wings of imagination, and to keep not only on the earth, but to burrow, like a mole or a sub-soiler, in it, with a painful apprehension lest...

   1224 p dnulib 26/11/2012 195 1

 • Bài 5 - Chế độ chung về nghĩa vụ

  Bài 5 - Chế độ chung về nghĩa vụ

  Thực hiện nghĩa vụ là việc mà người có nghĩa vụ đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu của người có quyền: chuyển quyền sở hữu, giao tài sản, trả nợ, ... Thực hiện nghĩa vụ, hiểu theo nghĩa rằng nghĩa vụ được hoàn thành là một trong những cách thức chấm dứt nghĩa vụ được dự liệu trong luật viết hiện hành (BLDS 380 khoản 1). Song,...

   321 p dnulib 22/11/2012 216 3

 • Bài 4 - Các căn cứ xác lập nghĩa vụ

  Bài 4 - Các căn cứ xác lập nghĩa vụ

  Luật hiện hành ghi nhận hai loại giao dịch dân sự: hành vi dân sự đơn phương và hợp đồng (BLDS 130). Không phải hợp đồng nào cũng phát sinh nghĩa vụ: có những hợp đồng có tác dụng thay đổi, chấm dứt hoặc chuyển giao nghĩa vụ đã có sẵn. Ví dụ. thỏa thuận chấm dứt hợp đồng là một hợp đồng không làm phát sinh một nghĩa vụ nào, chuyển giao...

   548 p dnulib 22/11/2012 192 3

 • Bài 3 - Tài sản

  Bài 3 - Tài sản

  Khái niệm tài sản - Thuật ngữ "tài sản" (Biens - property) có thể được hiểu theo hai cách Về phương diện pháp lý: tài sản là của cải được con người sử dụng. "Của cải" là một khái niệm luôn luôn biến đổi và hoàn thiện cùng với sự phát triển của quan niệm về giá trị vật chất. Ở xã hội La Mã cổ xưa, nhắc đến tài sản người ta liên...

   541 p dnulib 22/11/2012 194 5

 • Bài 2 - Chủ thể của quan hệ pháp luật trong luật dân sự

  Bài 2 - Chủ thể của quan hệ pháp luật trong luật dân sự

  Cá nhân luôn có lý lịch dân sự cho phép phân biệt với cá nhân khác. Sự tồn tại của tư cách chủ thể quan hệ pháp luật của cá nhân lệ thuộc vào một số điều kiện. Mặt khác, ta biết rằng trên nguyên tắc, mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật ngang nhau và một cách ngoại lệ một cá nhân nào đó có thể mất đi năng lực pháp luật trong một...

   328 p dnulib 22/11/2012 243 2

 • Bài 1 - Giới thiệu luật dân sự Việt Nam

  Bài 1 - Giới thiệu luật dân sự Việt Nam

  Luật là tập hợp những quy tắc xử sự chung mà sự tôn trọng (đối với những quy tắc ấy được đảm bảo các biện pháp cưỡng chế của bộ máy nhà nước). Luật Dân sự Việt Nam là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa -...

   131 p dnulib 22/11/2012 181 3

 • Bộ luật hình sự nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bộ luật hình sự nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được...

   407 p dnulib 22/11/2012 222 5

 • Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em

  Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em

  Ngã là một việc hiện tượng bình thường trong quá trình phát triển của trẻ - tập đi, leo trèo, chạy nhảy. Phần lớn những trường hợp ngã không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, một vài trường hợp ngã lại vượt quá khả năng phục hồi của con người. Cho nên ngã là một trong những nguyên nhân quan trọng đến thương tích ở trẻ em bao gồm cả ngã...

   23 p dnulib 18/10/2012 198 3

 • Công tác bảo hộ lao động

  Công tác bảo hộ lao động

  Sự phát triển khoa học kỹ thuật và việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào các ngành sản xuất làm nảy sinh nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc cũng như sức khỏe của người lao động. V́ì vậy, chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của công tác Bảo hộ lao động....

   15 p dnulib 18/10/2012 222 2

 • NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO CẤP XÃ

  NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO CẤP XÃ

  Biến đổi khí hậu đã làm xuất hiện ngày càng nhiều bão lụt, hạn hán và đặc biệt là nguồn nước bị mặn hóa đã tác động rất lớn đến các công trình dân sinh; gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Vì vậy thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão - đặc biệt là từ cấp cơ sở - có một ý nghĩa rất lớn...

   115 p dnulib 18/10/2012 197 1

 • TẬN DỤNG CƠ HỘI DÂN SỐ ‘VÀNG’ Ở VIỆT NAM

  TẬN DỤNG CƠ HỘI DÂN SỐ ‘VÀNG’ Ở VIỆT NAM

  "Cơ hội dân số vàng" được coi là một trong những vấn đề trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong những thập kỷ tới. Bên cạnh đó, vấn đề này cũng được đưa vào chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản cũng như chính sách và chiến lược của các ngành. Báo cáo này đã trình bày tổng quan và phân tích cụ thể các...

   40 p dnulib 17/10/2012 212 1

 • QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC CẤP ĐỊA PHƯƠNG

  QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC CẤP ĐỊA PHƯƠNG

  Phân cấp trao quyền cho chính quyền địa phương là một phần quan trọng trong chương trình cải cách của Việt Nam trong hai thập kỷ vừa qua. Cả quyền lực và trách nhiệm giải trình đều được tăng lên, nhưng không phải lúc nào cũng tương đương nhau. Mặc dù nhiều quyền lực được phân cấp xuống tới các tỉnh, nhưng hầu hết các cơ chế trách nhiệm...

   26 p dnulib 17/10/2012 183 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số