• Bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

    Bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

    Trong thuật ngữ “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” , khái niệm “ tư tưởng” có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. Khái niệm “tư tưởng” ở đây không phải dủng với nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng mà với nghĩa là một hệ thống nh ng quan đi m, quan ni m, lu n đi m đ c xâữ ể ệ ậ ể ượ y dựng trên một...

     352 p dnulib 06/07/2012 259 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số