• Ebook Phương ngữ học tiếng Việt: Phần 2

  Ebook Phương ngữ học tiếng Việt: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Phương ngữ học tiếng Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những vùng phương ngữ của tiếng Việt, vấn đề phân vùng tiếng Việt, cấu trúc âm tiết và âm đệm trong các phương ngữ tiếng Việt, vần trong các phương ngữ - nguyên âm và âm cuối, mạng lưới phương ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   201 p dnulib 28/09/2020 14 0

 • Ebook Phương ngữ học tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Phương ngữ học tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Phương ngữ học tiếng Việt: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, tính thống nhất và đa dạng của tiếng Việt hiện đại, phân biệt phương ngữ với ngôn ngữ thân thuộc, cách tiếp cận một hiện tượng phương ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   86 p dnulib 28/09/2020 12 0

 • Ebook Tính biểu cảm trong ngôn ngữ truyện Việt Nam hiện đại: Phần 2

  Ebook Tính biểu cảm trong ngôn ngữ truyện Việt Nam hiện đại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tính biểu cảm trong ngôn ngữ truyện Việt Nam hiện đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cách thức thể hiện tính biểu cảm trong ngôn ngữ truyện, những yếu tố tạo ra cách thức thể hiện, tính biểu cảm ở ngôn ngữ truyện tất yếu phải là hệ quả của những sự tri ân, cảm nhận và thức nhận về những...

   34 p dnulib 28/09/2020 14 0

 • Ebook Tính biểu cảm trong ngôn ngữ truyện Việt Nam hiện đại: Phần 1

  Ebook Tính biểu cảm trong ngôn ngữ truyện Việt Nam hiện đại: Phần 1

  Ebook Tính biểu cảm trong ngôn ngữ truyện Việt Nam hiện đại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tính biểu cảm trong ngôn ngữ văn chương, tính biểu cảm trong ngôn ngữ truyện, phân tích mẫu ngôn ngữ truyện,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   97 p dnulib 28/09/2020 13 0

 • Ebook Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 2

  Ebook Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 2

  Ebook Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hướng dẫn sử dụng thuốc, các kỹ thuật thú y, dê đẻ và đỡ đẻ cho dê. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   35 p dnulib 28/09/2020 14 0

 • Ebook Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 1

  Ebook Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 1

  Ebook Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 1 giới thiệu cách chẩn đoán bệnh, những bệnh có thể xảy ra, phương pháp phòng trị bệnh, bệnh rối loạn axit, bệnh nhiệt thán, bệnh cầu trùng, bệnh sán dây. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đạt được năng suất cao trong chăn nuôi dê. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p dnulib 28/09/2020 13 0

 • Ebook Tiếng Việt qua thơ tình 10 thế kỷ: Phần 2

  Ebook Tiếng Việt qua thơ tình 10 thế kỷ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thơ hòa bình mới lập lại, mảng thơ miêu tả các miền - các thành phố - các thắng cảnh, mảng thơ tình thời đổi mới,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   472 p dnulib 28/09/2020 12 0

 • Ebook Tiếng Việt qua thơ tình 10 thế kỷ: Phần 1

  Ebook Tiếng Việt qua thơ tình 10 thế kỷ: Phần 1

  Ebook Tiếng Việt qua thơ tình 10 thế kỷ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tiếng Việt - tiếng của thơ ca, bàn phiếm về thơ, lạm phát thơ, thơ dân gian, thơ lục bát và song thất lục bát, tiếng Việt qua các thiên cổ hùng văn, thơ thời Lý - Trần, thơ Việt thế kỷ thứ XIX, thơ ca Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   522 p dnulib 28/09/2020 12 0

 • Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 2

  Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Người thầy và trò trong truyền thống Việt Nam và trong quá trình hiện đại hóa, khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học, đánh giá chất lượng giáo dục đại học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   121 p dnulib 28/09/2020 10 0

 • Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tinh hoa của nền văn hóa giáo dục truyền thống Việt Nam, nền giáo dục Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa, luận về thi cử và bằng cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   176 p dnulib 28/09/2020 12 0

 • Ebook Yoga trong đời sống thường ngày: Phần 2

  Ebook Yoga trong đời sống thường ngày: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Yoga trong đời sống thường ngày" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các dạng điều khí Pranayama, tĩnh tâm Dhayana, tập trung tư tưởng vào một vật tự chọn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   96 p dnulib 28/09/2020 9 0

 • Ebook Yoga trong đời sống thường ngày: Phần 1

  Ebook Yoga trong đời sống thường ngày: Phần 1

  Ebook Yoga trong đời sống thường ngày: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, chuẩn bị tập Yoga, Yoga dưỡng sinh, bài tập sơ bộ nhằm làm mềm cơ bắp và khớp, thế Yogamudra Matsyasana,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   138 p dnulib 28/09/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số