• Bài giảng Định dạng các files của tài liệu điện tử

  Bài giảng Định dạng các files của tài liệu điện tử

  Chúng có thể được phân chia thành “đơn chương trình”, nghĩa là chúng được quản lý và bảo đảm bởi một nhân viên lập trình, và “đa chương trình” được bảo đảm bởi vài nhân viên lập trình và có thể được xử lý bằng nhiều chương trình (phần mềm) khác nhau.

   15 p dnulib 20/09/2016 144 1

 • Bài giảng Hướng dẫn kỹ năng Tìm kiếm và sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử Proquest - Nguyễn Thị Hồng

  Bài giảng Hướng dẫn kỹ năng Tìm kiếm và sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử Proquest - Nguyễn Thị Hồng

  Bài giảng Hướng dẫn kỹ năng Tìm kiếm và sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử Proquest do Nguyễn Thị Hồng thực hiện bao gồm những nội dung về phương pháp tìm kiếm và sử dụng nguồn tài liệu điện tử; hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu Proquest Central và một số nội dung khác.

   26 p dnulib 25/03/2016 179 2

 • Bài giảng Đánh giá tài liệu trên Internet - Tôn Nữ Phương Mai, Võ Trọng Phi

  Bài giảng Đánh giá tài liệu trên Internet - Tôn Nữ Phương Mai, Võ Trọng Phi

  Bài giảng Đánh giá tài liệu trên Internet sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm thông tin trên Internet; những kỹ năng cần có để đánh giá thông tin trên Internet; các tiêu chí đánh giá trang web. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.

   22 p dnulib 25/03/2016 146 1

 • Bài giảng Xác định giá trị tài liệu - Ts Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Xác định giá trị tài liệu - Ts Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Xác định giá trị tài liệu - Ts Nguyễn Lệ Nhung gồm các nội dung sau: Khái niệm về xác định giá trị tài liệu, Các nguyên tắc xác định giá trị tài liệu, Các tiêu chuẩn để xác định giá trị tài liệu, Bảng thời hạn bảo quản tài liệu, Tổ chức công tác xác định giá trị tài liệu.

   57 p dnulib 28/03/2015 188 2

 • Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 5: Chỉnh lý tài liệu - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 5: Chỉnh lý tài liệu - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác văn thư - Chương 5: Chỉnh lý tài liệu trình bày các nội dung về khái niệm, mục đích và nguyên tắc chỉnh lý tài liệu; chuẩn bị chỉnh lý, thực hiện chỉnh lý, kết thúc chỉnh lý. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   59 p dnulib 28/03/2015 171 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thống kê tài liệu lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thống kê tài liệu lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thống kê tài liệu lưu trữ trình bày về khái niệm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc; đối tượng và đơn vị thống kê; nội dung và phương pháp thống kê tổng hợp; lập báo cáo thống kê tổng hợp; bảo quản và sử dụng sổ sách thông kê; kiểm tra trong lưu trữ. Mời bạn đọc tham khảo.

   39 p dnulib 28/03/2015 165 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ trình bày Khái niệm, mục đích, nội dung, nguyên tắc thu thập bổ sung TLLT; các nội dung cơ bản của nghiệp vụ thu thập, bổ sung; thu thập bổ sung tài liệu vào LTHH; thu thập, bổ sung tài liệu vào LTLS. Mời bạn đọc tham khảo.

   26 p dnulib 28/03/2015 183 1

 • Bài giảng Bảo quản tài liệu - Ts Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Bảo quản tài liệu - Ts Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Bảo quản tài liệu - Ts Nguyễn Lệ Nhung dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu tham khảo, học tập và nghiên cứu về Nghiệp vụ công tác lưu trữ.

   19 p dnulib 28/03/2015 178 2

 • Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ Đảng - Ts Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ Đảng - Ts Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ Đảng - Ts Nguyễn Lệ Nhung dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu tham khảo, học tập và nghiên cứu về Nghiệp vụ công tác lưu trữ Đảng.

   90 p dnulib 28/03/2015 178 1

 • Bài giảng Báo cáo Thư viện số - Quách Tuấn Ngọc, Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Báo cáo Thư viện số - Quách Tuấn Ngọc, Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Báo cáo Thư viện số do Quách Tuấn Ngọc, Đỗ Quang Vinh biên soạn đưa ra một số những nghiên cứu chi tiết về cấu tạo và phương thức hoạt động của thư viện số với kết cấu nội dung trình bày một mô hình hình thức cho thư viện số dựa vào đại số hiện đại, phân tích chi tiết các phương pháp chỉ mục tài liệu văn bản trong DL, phân...

   44 p dnulib 28/03/2015 161 1

 • Bài giảng Thư viện số: Chương 4 - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Chương 4 - TS. Đỗ Quang Vinh

  Chương 4 của Bài giảng Thư viện số giới thiệu đến người học các kiến thức về tìm kiếm thông tin với kết cấu nội dung trình bày mô hình tìm kiếm thông tin, truy vấn BOOLE BQ, truy vấn xếp hạng RQ, độ đo COSIN, mô hình tìm kiếm thông tin xác suất, đánh giá hiệu suất tìm kiếm.

   34 p dnulib 08/02/2015 142 3

 • Bài giảng Thư viện số: Chương 6 - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Chương 6 - TS. Đỗ Quang Vinh

  Tiếp nối chương 5, chương 6 của bài giảng Thư viện số có nội dung trình bày về thực hành hệ phần mềm thư viện số greenstone. Với nội dung cụ thể giới thiệu các khái niệm, cách cài đặt greenstone, xây dựng cơ sở dữ liệu mới, ghi cơ sở dữ liệu trên CD/DVD sẽ giúp người học nắm được một số kiến thức cơ bản về greenstone. Mời các bạn...

   99 p dnulib 08/02/2015 153 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số