• Công cụ tham khảo Reference Tools

  Công cụ tham khảo Reference Tools

  Bài viết trình bày phát triển sưu tập là công việc mang tính chiến lược, chính sách phát triển sưu tập của Thư viện phải kế hoạch hóa và cụ thể hóa từng loại hình và nội dung tài liệu cần phải bổ sung vào vốn tài liệu. Trong đó, tài liệu tham khảo là một phần đặc biệt quan trọng vì nó gắn liền với mục tiêu tổ chức và hoạt động. Công...

   9 p dnulib 31/10/2019 56 0

 • Tập tin có thẩm quyền đề mục của hệ thống Thư viện Đại học Thammasat - Subject authority file of Thammasat Universities

  Tập tin có thẩm quyền đề mục của hệ thống Thư viện Đại học Thammasat - Subject authority file of Thammasat Universities

  Bài viết này mô tả dự án phát triển của hệ thống Thư viện Đại học Thammasat; kiểm soát tính thẩm quyền tiêu đề đề mục tiếng Thái của hệ thống Thư viện. Sự cố gắng để cải thiện tiêu chuẩn của tiêu đề đề mục tiếng Thái cũng bộc lộ một số vấn đề rắc rối về khía cạnh thực tiễn cục bộ. Tuy nhiên, tất cả những biểu ghi có...

   6 p dnulib 31/10/2019 8 0

 • Xây dựng Thư viện hiện đại bằng dịch vụ Web và XML

  Xây dựng Thư viện hiện đại bằng dịch vụ Web và XML

  Bài viết giới thiệu những kinh nghiệm về việc sử dụng các dịch vụ Web và XML để xây dựng một thư viện số quản lý thông tin thực phẩm và hàng nông nghiệp đã được triển khai tại Phần Lan. Bài viết chú trọng đến việc xây dựng cấu trúc chuyển đổi thông tin XML Information Bus (XIB) nhằm hỗ trợ cho việc khai thác các dữ liệu từ các nguồn lưu...

   8 p dnulib 31/10/2019 67 0

 • Sơ lược về OAI-PMH

  Sơ lược về OAI-PMH

  Bài viết với nội dung OAI-PMH hay sáng kiến lưu trữ mở cho giao thức gặt hái siêu dữ liệu – Open Archives Intiative - Protocol for Metadata Harvesting được thiết kế nhằm giúp cho khả năng tương tác giữa các Thư viện số tốt hơn và tạo thuận lợi cho việc phổ biến thông tin hiệu quả hơn. Đặc biệt, nó cung cấp các quy tắc và khung sườn cho việc chia sẻ...

   8 p dnulib 31/10/2019 49 0

 • Hướng tới một địa chỉ tin học cho tài liệu dịch

  Hướng tới một địa chỉ tin học cho tài liệu dịch

  Bài viêt trình bày các vấn đề của tài liệu dịch tại Việt Nam hiện nay; đặc điểm của tình hình tài liệu dịch hiện nay; trở ngại và thuận lợi khi triển khai nguồn tin chung về tài liệu dịch và hướng đến sự liên kết hỗ trợ để xây dựng một địa chỉ tin cậy cho tài liệu dịch.

   5 p dnulib 31/10/2019 9 0

 • Tiêu đề MeSH tại Thư viện Đại học Y- Dược TP. HCM

  Tiêu đề MeSH tại Thư viện Đại học Y- Dược TP. HCM

  Bài viết trình bày tiêu đề MeSH (Medical Subject Headings) là hệ thống từ phân loại do Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (National Library of Medicine - NLM) soạn thảo, dùng để phân loại và tìm kiếm sách báo, tài liệu y sinh học. Tiêu đề MeSH gồm có 24.357 từ, sắp xếp theo hình cây, chia ra 16 nhánh chính. Thư viện Trường Đại học Y – Dược TP. Hồ Chí Minh áp...

   5 p dnulib 31/10/2019 43 0

 • Để xây dựng cổng thông tin Việt Nam học

  Để xây dựng cổng thông tin Việt Nam học

  Bài viết trình bày về nhu cầu thông tin về Việt Nam học, xây dựng CSDL ban đầu; tài nguyên thông tin và loại hình dữ liệu cần quản lý là; định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu; các hạng mục cần đầu tư; giao diện ứng dụng, phân hệ quản lý bài viết, tin tức; phân hệ Thư viện ảo và Thư viện điện tử; phân hệ giới thiệu liên kết; phân hệ...

   6 p dnulib 31/10/2019 47 0

 • Hiểu siêu dữ liệu và mục đích của nó

  Hiểu siêu dữ liệu và mục đích của nó

  Bài viết với các nội dung: định nghĩa siêu dữ liệu (Metadata); XML và RDF; siêu dữ liệu cho đối tượng giống tài liệu; Dublin core; Mods một khổ mẫu MARC nhẹ nhàng và đơn giản hơn; Mets một siêu dữ liệu cấu trúc; siêu dữ liệu và mục lục Thư viện. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   10 p dnulib 31/10/2019 64 0

 • Xây dựng Thư viện số ở trường Cao đẳng Sư phạm TP. Huế

  Xây dựng Thư viện số ở trường Cao đẳng Sư phạm TP. Huế

  Bài viết trình bày sự cần thiết phải đầu tư xây dựng Thư viện số ở các trường Đại học và Cao đẳng; hiện trạng công tác quản lý thư viện; sự cần thiết phải đầu tư và xây dựng thư viện số; mục tiêu đầu tư xây dựng và phát triển thư viện; kết quả, định hướng phát triển Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

   8 p dnulib 31/10/2019 71 0

 • DDC 22 và Web Dewey: Đôi Nét Giới Thiệu

  DDC 22 và Web Dewey: Đôi Nét Giới Thiệu

  Bài viết giới thiệu khung phân loại Thập phân Dewey và Bảng chỉ mục quan hệ xuất bản lần thứ 22 phát hành trong tháng 7 năm 2003. Lần xuất bản này, OCLC phát hành đồng thời cả hai phiên bản: ấn bản in truyền thống với 4 tập và ấn bản điện tử WebDewey trên mạng Internet. DDC 22 và WebDewey là một sự cập nhật tiếp nối các lần xuất bản trước, bao...

   9 p dnulib 31/10/2019 61 0

 • Tổ chức & hoạt động kho mở phục vụ đào tạo theo tín chỉ tại Thư viện trường Đại học Xây dựng Hà Nội

  Tổ chức & hoạt động kho mở phục vụ đào tạo theo tín chỉ tại Thư viện trường Đại học Xây dựng Hà Nội

  Bài viết nghiên cứu cơ sở lý luận về kho mở; nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, đặc điểm của người dùng tin, nhu cầu tin và vốn tài liệu của Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Khảo sát và phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của kho mở trong Thư viện Trường Đại học Xây...

   20 p dnulib 31/10/2019 45 0

 • Tiến đến thành lập Hội Thư viện Việt Nam

  Tiến đến thành lập Hội Thư viện Việt Nam

  Bài viết giới thiệu đến những hình thức liên kết thư viện ở khắp nơi trong nước hiện nay và tiến đến thành lập hội Thư viện Việt Nam; các điều lệ hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, hội viên, tổ chức của hội, tài sản và tài chính của hội, khen thưởng kỷ luật, điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết...

   10 p dnulib 31/10/2019 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số