• Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý

  Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin để hổ trợ ra quyết định, phối hợp hoạt động, và điều khiển các tiến trình trong tổ chức. Đó là một hệ thống các kênh thông tin biến đổi dữ liệu (hoặc thông tin tổng quát) thành thông tin hữu ích, và mang thông tin hữu ích này đến từng đối tượng sử...

   33 p dnulib 16/12/2013 208 1

 • Truyền thông thông tin - TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN

  Truyền thông thông tin - TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN

  Thông tin (Information): Là một khái niệm trừu tượng tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau (Tín hiệu điện, ánh sáng...) đem lại một nhận thức chủ quan cho đối tượng nhận tin. Dữ liệu (Data): Là tập hợp của thông tin được tổ chức và thể hiện theo một hình thức nào đó tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên tham gia vào việc tạo và sử dụng...

   38 p dnulib 16/12/2013 145 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số