• Đề tài " Tìm hiểu hệ thống thông tin quản lý thư viện của Thư viện của Thư viện quốc gia Việt Nam "

  Đề tài " Tìm hiểu hệ thống thông tin quản lý thư viện của Thư viện của Thư viện quốc gia Việt Nam "

  Hệ thống thông tin (HTTT): là tổng hợp con người, phần cứng, phần mềm, dữ liệu và mạng truyền thông làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, truyền tải thông tin và chuyển hóa thông tin thành các sản phẩm thông tin. - Hệ thống thông tin quản lý thư viện: là hệ thống chức năng thực hiện việc thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin hỗ trợ việc ra...

   51 p dnulib 18/12/2013 315 2

 • Luật kinh tế

  Luật kinh tế

  Xử lý tài sản thế chấp vốn dĩ là công việc có tính phức tạp bởi nó có thể liên quan đến lợi ích của nhiều chủ thể cần phải được bảo vệ tại thời điểm mà bên có nghĩa vụ đã vi phạm nghĩa vụ. Đặc biệt khi nhu cầu xử lý tài sản thế chấp lại có sự xung đột với nhu cầu cần tổ chức lại hoạt động của bên có nghĩa vụ phải trả...

   10 p dnulib 19/06/2013 232 1

 • Đạo đức kinh doanh

  Đạo đức kinh doanh

  hức tỉnh đạo đức kinh doanh trong cơ chế thị trường là vấn đề cực khó. Bởi không hiếm trường hợp, chính các nhà sản xuất kinh doanh cũng phải đối diện với một nghịch lý: Làm ẩu, làm dối thường có lời, làm “ngay ngắn”, chân chính lại không có lợi nhuận. Mà không có lợi nhuận nghĩa là sẽ không có tiền để trả nợ ngân hàng, để trang...

   109 p dnulib 19/06/2013 285 1

 • PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

  PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

  Phương pháp phân tích thống kê mô tả 4.1.2.4 Phương pháp phân tích chỉ tiêu Đây là phương pháp phân tích đặc trưng của phân tích các chỉ số trong phân tích chứng khoán. Phương pháp phân tích các chỉ số thường được sử dụng trong phân tích cơ bản.

   21 p dnulib 19/06/2013 169 1

 • Quản trị văn phòng

  Quản trị văn phòng

  Trong xu thế phát triển của nền kinh tế tri thức hiện nay, công tác văn phòng đang là nhiệm vụ then chốt của nhiều cơ quan, đơn vị để bảo quản, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin có chất lượng cho quá trình quản lý. Thắng lợi trong cạnh tranh phát triển của các tổ chức tuỳ thuộc vào nguồn lực thông tin về chính trị, kinh tế, văn hoá – xã...

   14 p dnulib 19/06/2013 257 1

 • Quy trình soạn thảo văn bản

  Quy trình soạn thảo văn bản

  Văn bản 1 là nghị định của Chính phủ (ban hành điều lệ bản hiểm ý tế). Gần với nghị định là các văn bản khác của các cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức chính trị, xã hội) như: thông tư, thông cáo, chủ thị, quyết định, phpá lệnh, nghị quyết,… -Văn bản 2 là giấy chúng nhận của một thủ trưởng một cơ quan nhà nước (Giấy chứng nhận tốt...

   9 p dnulib 19/06/2013 194 2

 • Phong cách ngôn ngữ hành chính

  Phong cách ngôn ngữ hành chính

  Văn bản 1 là nghị định của Chính phủ (ban hành điều lệ bản hiểm ý tế). Gần với nghị định là các văn bản khác của các cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức chính trị, xã hội) như: thông tư, thông cáo, chủ thị, quyết định, phpá lệnh, nghị quyết,… -Văn bản 2 là giấy chúng nhận của một thủ trưởng một cơ quan nhà nước (Giấy chứng nhận tốt...

   9 p dnulib 19/06/2013 257 2

 • Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

  Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

  Quy định này gồm các quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; quy định về ban hành văn bản hành chính; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây...

   8 p dnulib 19/06/2013 231 2

 • Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản

  Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản

  Quy định này gồm các quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; quy định về ban hành văn bản hành chính; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây...

   11 p dnulib 19/06/2013 257 1

 • Quản trị hội họp

  Quản trị hội họp

  Hội họp giữ một vai trò quan trọng và sâu sắc trong các hoạt động của doanh nghiệp. Qua cuộc các cuộc họp, rất nhiều quyết định và vấn đề được giải quyết hòng mang lại hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp, đồng thời tạo ra một kênh truyền thông tương tác phản hồi hữu hiệu ở rất nhiều cấp. Làm sao để các cuộc họp được thành công,...

   38 p dnulib 19/06/2013 220 1

 • Tổ chức công tác lễ tân

  Tổ chức công tác lễ tân

  Được hình thành từ những thế kỷ xa xưa, Lễ tân ngoại giao không ngừng tiến triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người và sự phát triển của mối quan hệ giữa các quốc gia. Lễ tân Ngoại giao được xuất phát từ đường lối chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia nhằm thể hiện và phục vụ đường lối chính sách đối ngoại đó

   10 p dnulib 19/06/2013 233 1

 • Quản trị thông tin và thời gian

  Quản trị thông tin và thời gian

  Bí quyết thực sự để trở thành người bán hàng giỏi nhất và tổ chức tiếp thị là sự lặp lại các kỹ năng cốt lõi cơ bản. Kỹ năng không được tạo ra bằng cách liên tục chuyển sang những điều mới. Kỹ năng được tạo ra bằng cách tập trung vào một ít điều nhưng làm cho nó liên tục. Vận động viên karate đai đen không trở thành đai đen bằng...

   10 p dnulib 19/06/2013 173 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số