• Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 1

  Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 1

  (NB) Khung phân loại thập phân Dewey là một trong ba công cụ quan trọng mang tính quốc tế về truy cập và trao đổi thông tin trong các hoạt động thư viện và dịch vụ thông tin được hơn 200.000 thư viện tại 138 quốc gia đang sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu Rút gọn ứng dụng của bảng phân loại thập tiến Dewey được chia sẻ dưới đây.

   224 p dnulib 29/02/2020 104 2

 • Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 2

  Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 2

  (NB) Khung phân loại thập phân Dewey giúp đảm bảo tính thống nhất trong phân loại tài liệu của các cơ quan thông tin, thư viện cả nước, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong nước và trao đổi với thư viện nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   265 p dnulib 29/02/2020 97 1

 • Phát triển củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội

  Phát triển củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội

  Thư viện là thiết chế của xã hội, được xã hội tạo ra và phục vụ cho xã hội. Vì thế, xã hội phải có trách nhiệm tạo những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển thư viện.

   7 p dnulib 29/02/2020 140 1

 • Phát triển dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu cộng đồng

  Phát triển dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu cộng đồng

  Bài báo đề cập một số khái niệm cơ bản, cách duy trì và phát triển dịch vụ sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần thâm nhập vào Việt Nam. Trên cơ sở đó, gợi mở một số dịch vụ sáng tạo để các cơ quan thông tin thư viện có thể tham khảo áp dụng.

   5 p dnulib 29/02/2020 104 1

 • Nguồn nhân lực trong hoạt động thư viện thông tin

  Nguồn nhân lực trong hoạt động thư viện thông tin

  Trong quá trình tổ chức dịch vụ thông tin - thư viện bắt buộc phải có sự tham gia của cả cán bộ cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện vì vậy phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, kỹ năng và thái độ phục vụ của người cán bộ thư viện. Yếu tố nhân lực trong thư viện là tác nhân chính đảm...

   5 p dnulib 29/02/2020 82 1

 • Phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện tại đại học quốc gia Hà Nội

  Phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện tại đại học quốc gia Hà Nội

  Khái quát về dịch vụ thông tin thư viện; Tổng quát dịch vụ thông tin thư viện truyền thống; Giới thiệu, đánh giá, phân tích hệ thống dịch vụ thông tin thư viện hiện đại, tiện ích tại Trung tâm tâm Thông tin - thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (LIC) như: (1) Phần mềm kiểm tra trùng lặp/phần mềm kiểm tra đạo văn thuộc hệ thống kiểm tra lỗi...

   15 p dnulib 29/02/2020 100 1

 • Phần mềm mã nguồn mở và việc ứng dụng trong tiến trình tin học hóa hoạt động thư viện ở Việt Nam

  Phần mềm mã nguồn mở và việc ứng dụng trong tiến trình tin học hóa hoạt động thư viện ở Việt Nam

  Bài viết giới thiệu khái niệm phần mềm mã nguồn mở, những lợi ích mà phần mềm mã nguồn mở đem lại, các phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động thư viện và điểm qua việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong tiến trình tin học hóa hoạt động thư viện ở Việt Nam.

   13 p dnulib 29/02/2020 86 1

 • Phát triển dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu của người sử dụng trong xã hội hiện đại ở Việt Nam

  Phát triển dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu của người sử dụng trong xã hội hiện đại ở Việt Nam

  Phân tích thực trạng dịch vụ thông tin thư viện trong các thư viện Việt Nam hiện nay. Xác định các bất cập và thách thức đặt ra với các dịch vụ truyền thống trước tác động của công nghệ thông tin và truyền thông. Nêu một số giải pháp trong phát triển các dịch vụ mới có khả năng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng trong xã hội hiện đại.

   8 p dnulib 29/02/2020 84 1

 • Web scale discovery - giải pháp tìm kiếm và khai thác thông tin cho các thư viện trong kỷ nguyên số

  Web scale discovery - giải pháp tìm kiếm và khai thác thông tin cho các thư viện trong kỷ nguyên số

  Bài viết lý giải sự xuất hiện hệ thống tìm kiếm tập trung WSD đồng thời đưa ra khái niệm và cấu trúc của cơ bản của hệ thống. Trên cơ sở đó gợi ý cho các thư viện (cụ thể là thư viện đại học) Việt Nam trong việc phát triển và áp dụng hệ thống này.

   14 p dnulib 29/02/2020 78 1

 • Công tác phân loại tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội

  Công tác phân loại tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội

  Trong bài viết này, tác giả xin khái lược về các khung phân loại đã và đang được sử dụng tại Thư viện Khoa học xã hội. Trên thế giới và một số thư viện lớn ở Việt Nam, ký hiệu phân loại được áp dụng sâu rộng trong việc tổ chức kho mở và tra cứu thông tin.

   5 p dnulib 29/02/2020 77 1

 • Nữ trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ

  Nữ trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ

  Bằng cách tiếp cận xã hội học, bài viết cung cấp một số kết quả nghiên cứu về khả năng và cơ hội tham gia một số hoạt động khoa học của nữ trí thức dưới tác động của các nhân tố ảnh hưởng nhằm làm rõ hơn đặc trưng của đối tượng này trong hoạt động khoa học và công nghệ.

   8 p dnulib 29/02/2020 84 1

 • Đổii mới công tác thông tin - thư viện tại Viện Thông tin Khoa học xã hội từ năm 2011 đến nay

  Đổii mới công tác thông tin - thư viện tại Viện Thông tin Khoa học xã hội từ năm 2011 đến nay

  Trong bài viết này, tác giả trình bày một số kết quả quan trọng Viện Thông tin Khoa học xã hội đã đạt được trong quá trình đổi mới công tác thông tin-thư viện thời gian qua, những khó khăn đã và đang phải khắc phục cũng như kiến nghị một số giải pháp cho việc tiếp tục đổi mới hoạt động thông tin - thư viện trong thời gian tới của Viện Hàn...

   11 p dnulib 29/02/2020 88 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số