Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 4 trình bày các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, các nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo!