Bài giảng vi xử lý: Chương 5 (phần 2) - Hồ Trung Mỹ

Bài giảng vi xử lý - Chương 5 (phần 2) trình bày về giao tiếp bộ hiển thị (Display). Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Giao tiếp với LCD, LCD controller, LCD Operation, LCD Pin Descriptions, Interfacing LCD with 8051,... Mời các bạn cùng tham khảo.