Ebook Kinh tế học: Phần 1

Phần 1 của cuốn "Kinh tế học" trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế, kinh tế học vi mô thực chứng, độ giãn của cung và cầu, cấu trúc thị trường, thị trường lao động, nền kinh tế thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.