Ebook Mừng lễ hội Ok-Om-Bok: Phần 1

Lễ hội Ok-Om-Bok còn gọi là lễ cúng Trăng, một trong ba lễ chính hàng năm của đồng bào Khmer Nam Bộ (gồm các lễ Sêne Đolta, Ok-Om-Bok và Chôl-Chnam-Thmây) được tổ chức vào ngày Rằm tháng 10 hàng năm. Mời các bạn cùng tìm hiểu về lễ này qua phần 1 cuốn sách