Ebook Tuyển truyện ngắn O'Henry: Phần 1 – NXB Văn học

Phần 1 cuốn sách "Tuyển truyện ngắn O'Henry" giới thiệu tới người đọc những tác phẩm truyện ngắn của nhà văn O'Henry như: Món quà của các đạo sĩ, buồng tầng thượng, tên cớm và bản thánh ca, hai mươi năm sau,... Đây là một cuốn sách thú vị dành cho những ai yêu thích văn học O'Henry dùng làm tài liệu nghiên cứu và tham khảo.