Giải tích số

Giải tích số đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là mô phỏng số, phương pháp song song, xấp xỉ bằng spline và sóng nhỏ, đang phát triển rất mạnh cùng với sự phát triển cực kỳ nhanh của tin học, máy tính. tài liệu " Giải tích số " giới thiệu các kiến thức cơ bản về giải tích số cho sinh viên các trường đại học trong những năm đầu cũng như năm cuối. các kiến thức được chọn lọc để thích hợp cho các đối tượng đó