Luận văn:Máy lạnh hấp thụ và ứng dụng

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng máy lạnh hấp thụ để phối hợp cấp lạnh và cấp nhiệt cho khách sạn khu vực Tp.HCM nhằm giảm bớt tiêu thụ điện năng cho tòa nhà: