Luận văn: Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu hưởng rất lớn của BĐKH. Nuôi tôm là nghề sản xuất nông nghiệp nên đương nhiên không tránh khỏi những tác động xấu. Nhiệt độ tăng cao và bất thường là yếu tố mà bà con nông dân lo ngại nhiều nhất, vì đó là yếu tố môi trường có ảnh hưởng rất mạnh đến hoạt động, sinh trưởng, dinh dưỡng, sinh sản,... của thủy sinh vật, nhất là đối với tôm - loài nhạy cảm với điều kiện môi trường.