SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình trường Mầm non Krông Ana

Mục tiêu đề tài nhằm giúp giáo viên có được các phương pháp và biện pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng dạy trẻ lớp lá 4 học hoạt động tạo hình. Tuyên truyền tới bậc phụ huynh tầm quan trọng của hoạt động tạo hình trong sự phát triển của trẻ để cha mẹ có cách nhìn nhận khác về môn học qua đó có sự kết hợp trao đổi với giáo viên để tìm ra biện pháp tốt nhất tác động tới trẻ.