• NHỮNG CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG CỦA NGƯỜI MỸ

  NHỮNG CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG CỦA NGƯỜI MỸ

  NHỮNG CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG CỦA NGƯỜI MỸ Say cheese! Cười lên nào ! (Khi chụp hình) Be good ! Ngoan nhá! (Nói với trẻ con) Bottom up! 100% nào! (Khi…đối ẩm) Me? Not likely! Tao hả? Không đời nào! Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc Take it or leave it! Chịu thì lấy, không chịu thì thôi! Hell with haggling! Thấy kệ nó! Mark my words! Nhớ lời tao đó! Bored to death!...

   7 p dnulib 17/01/2012 167 38

 • VOCABULARY EVERYDAY LIVING WORDS

  VOCABULARY EVERYDAY LIVING WORDS

  Một vốn từ vựng phát triển trả nhiều quan trọng cách. Tốt hơn hơn mức trung bình "quyền lực" làm cho nó dễ dàng hơn để hiểu tất cả mọi thứ bạn đọc và nghe từ sách giáo khoa công việc để báo cáo tin tức truyền hình hoặc hướng dẫn về việc làm thế nào để sửa chữa một chiếc xe đạp. Và từ quyền lực rõ ràng là làm tăng hiệu quả...

   114 p dnulib 17/01/2012 295 30

 • THINK YOU KNOW YOUR VOCABULARY?

  THINK YOU KNOW YOUR VOCABULARY?

  Mọi người đều cần có một vốn từ vựng mạnh mẽ, sâu rộng. Tại sao, bạn yêu cầu? Đơn giản chỉ cần đặt, một vốn từ vựng là một cái gì đó mà bạn sẽ sử dụng hàng ngày, trong cách này hay cách khác. Bạn sẽ đáp ứng tất cả các thời gian người sử dụng các từ chuyên ngành, và nếu bạn không hiểu họ, bạn có thể là một trong những...

   286 p dnulib 17/01/2012 188 16

Hướng dẫn khai thác thư viện số