• Cambridge IELTS 7

  Cambridge IELTS 7

  This book provides students with an excellent opportunity to familiarize themselves with IELTS and to practise examination techniques using authentic test material prepared by Cambridge ESOL. Each collection contains 4 complete tests for Academic candidates, plus extra Reading and Writing modules for General Training candidates. An introduction to these different modules is included in each book, together with an explanation of the scoring...

   177 p dnulib 27/11/2012 456 10

 • The Writer s Guide to Prepositions

  The Writer s Guide to Prepositions

  The world’s many languages are not the result of logical design. They evo l ved out of cul- ture and tradition. When ever linguists have tried to impose order on wayward usage, the vernacular has always won out in the end. Which perhaps explains the failure of Esperanto to take root. It was not born of the people. It has no music, no soul.

   240 p dnulib 28/05/2012 373 10

 • Thành ngữ tiếng Anh

  Thành ngữ tiếng Anh

  Đây là cuốn sách không thể thiếu nếu Bạn là Người dịch thuật hay đơn giản Bạn chỉ muốn học tốt môn tiếng Anh. Thành công của các bạn là niềm vui của tôi! Tiếp sau cuốn "ngữ pháp tiếng Anh" tôi cung cấp cho các bạn cuốn "Thành ngữ tiếng Anh". Đây là cuốn sách không thể thiếu nếu Bạn là Người dịch thuật hay đơn giản Bạn chỉ muốn học...

   68 p dnulib 16/11/2013 414 10

 • Essential guide to writting

  Essential guide to writting

  You don't have to be a genius to write clear, effective English. You just have to understand what writting involves and to know how to handle words, sentences and paragraphs. That you can learn. If you do, you can communicate what you want to communicate in words other people can understand. This book will help by showing you what good writers do.

   446 p dnulib 11/10/2012 421 10

 • Test your vocabulary 2

  Test your vocabulary 2

  Nowadays few people will dispute the importance of vacabulary, especially the need for active vocabulary practice. The Test Your Vocabulary books filled this need when they first came out, and they continue to do so. There are six books in the series, from elementary to advanced level. In this new edition of the sirees each book has ten new tests. To facilitate self-study there is a full Answer Key. Students using Test Your Vocabulary...

   91 p dnulib 26/11/2012 363 10

 • TOEFL GRAMMAR

  TOEFL GRAMMAR

  Bạn sắp sửa đi du học nhưng không tự tin lắm về trình độ Tiếng Anh của mình? Bạn muốn nâng cao trình độ của mình nhưng lại không có thời gian? TOEFL Grammar Review sẽ giúp bạn hoàn thiện tiếng.Động từ là nền tảng của ngôn ngữ và theo họ là một trong những câu hỏi phổ biến nhất trong cơ cấu và phần expreesion bằng văn bản. Mặc dù nhiều...

   131 p dnulib 14/05/2012 425 9

 • The Study of Languages

  The Study of Languages

  Designed for beginners, this best-selling textbook provides a lively introduction to the study of language. Starting from the basics, it provides a solid foundation in all of the essential topics, and introduces the analysis of the key elements of language – sounds, words, structures and meanings. A wide range of fascinating questions are explored, such as how conversation works, how children learn language, why women and men speak...

   285 p dnulib 11/10/2012 351 9

 • Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Phần 1

  Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Phần 1

  "Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 7" được viết dưới dạng trắc nghiệm giúp các em có điều kiện làm quen, học tập, tham khảo, rèn luyện và nâng cao kiến thức bộ môn Tiếng Anh. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc 15 bộ đề. Mời các bạn tham khảo.

   54 p dnulib 25/07/2016 406 9

 • NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

  NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

  Hầu hết tính từ trong tiếng Anh khi được dùng để tính chất cho danh từ đều đứng trước danh từ, ngược lại trong tiếng Việt tính từ đứng sau danh từ mà nó phẩm định Thông thường, những tính từ đứng trước danh từ cũng có thể đứng một mình, không có danh từ theo sau như nice, good, bad, long, short, hot, happy,...

   90 p dnulib 14/05/2012 426 9

 • Business Vocabulary in Practice (Collins Cobuild)

  Business Vocabulary in Practice (Collins Cobuild)

  Suitable for intermediate to advanced learners of English, Collins COBUILD Business Vocabulary in Practice provides comprehensive coverage of today’s business vocabulary in a clear, easy-to-use format. The text has been illustrated with thousands of examples of real English from the Bank of English, to help students write, speak, and understand English better. The user-friendly format, with definitions on the left-hand pages and related...

   142 p dnulib 26/11/2012 517 9

 • Tiếng anh cơ bản TOEFL

  Tiếng anh cơ bản TOEFL

  Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.

   143 p dnulib 14/05/2012 439 8

 • Thành ngữ tiếng anh

  Thành ngữ tiếng anh

  Người ta có thể mô tả đầy đủ màu sắc và sống động tuyệt vời của cây trồng trong khoáng đất, nhưng có lẽ là một ý tưởng có thể được truyền đạt của các nhà máy bí zucchini lên 32 lá mỗi 09 tháng 7 (trồng giữa tháng), với lá lên đến 60 inches và nhiều hơn nữa chu vi. Không có hóa chất được sử dụng, và có thiệt hại không có côn trùng...

   68 p dnulib 28/05/2012 386 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số