• Anh văn giao tiếp hàng ngày

  Anh văn giao tiếp hàng ngày

  Nắm bắt và làm chủ những kỹ năng giao tiếp hàng ngày đóng góp không nhỏ vào thành công của các mối quan hệ liên nhân trong cộng đồng. Bài báo giới thiệu những kỹ năng đàm thoại trong tiếng Anh, nhất là khía cạnh phân tích ngữ dụng, qua đó rút ra những kinh nghiệm hữu ích cho giao tiếp trong đời sống hàng ngày.

   7 p dnulib 17/01/2012 67 14

 • CUSTOMER SERVICE & TELEPHONING

  CUSTOMER SERVICE & TELEPHONING

  If a poll was conducted in this country to identify the most hated segment of the American population, customer service representatives would share top-five space with the likes of telemarketers, pedophiles

   32 p dnulib 04/11/2012 58 2

 • Nâng cao kỹ năng ra quyết định

  Nâng cao kỹ năng ra quyết định

  KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH .• I/ KHÁI NIỆM CHUNG .1. Khái niệm • Ra quyết định liên quan đến giải quyết vấn đề và giải quyết vấn đề cần phải ra quyết định. Vì vậy không cần thiết phải

   60 p dnulib 28/12/2012 48 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số