» Từ khóa: Rèn luyện tiếng anh giao tiếp

Kết quả 1-1 trong khoảng 1
  • Rèn luyện tiếng anh giao tiếp

    Rèn luyện tiếng anh giao tiếp

    Các bạn sẽ nghe một số lời chỉ dẫn được lập đi lập lại. Các bạn sẽ học và thực tập một số câu hỏi, chẳng hạn như hỏi xem người nào đó từ đâu tới. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ học cách nói cho khách hàng biết tiền lệ phí hay giá vé là bao nhiêu. Thế nhưng, trước khi tiếp tục cuộc đối thoại, chúng ta hãy nghe lại phần đầu cuộc đối...

     9 p dnulib 17/01/2012 394 19

    Từ khóa: Rèn luyện tiếng anh giao tiếp, Ngữ pháp tiếng anh, anh văn, english, ngoại ngữ

Hướng dẫn khai thác thư viện số
@tag Rèn luyện tiếng anh giao tiếp/p_school_code=25/p_filetype=/p_intCateID1=/p_intCateID2=/p_intStart=0/p_intLimit=12/host=10.20.1.97/port=9312/_index=libdocuments,libdocumentsnew