» Từ khóa: Tình khúc mưa

Kết quả 1-1 trong khoảng 1
  • Tình khúc mưa

    Tình khúc mưa

    Sài gòn đã vào mưa, những cơn mưa đầu mùa cứ nhẹ nhàng, cứ lác đác. Lại nghe lòng bâng khuâng nhớ… Đời thì vẫn là đời, và tình vẫn cứ ngỡ là tình .. Nhưng không, tình đến rồi tình đi.. làm sao ta đọc được chữ ngờ..!!! Đối với chúng ta, mưa chỉ là một hiện tượng tự nhiên quen thuộc. Nhưng dưới góc nhìn của các nhạc sĩ, mưa là cả...

     149 p dnulib 18/03/2013 311 9

    Từ khóa: Tình khúc mưa, âm nhạc Việt Nam, nghiên cứu âm nhạc, tài liệu âm nhạc, bản nhạc nổi tiếng

Hướng dẫn khai thác thư viện số
@tag Tình khúc mưa/p_school_code=25/p_filetype=/p_intCateID1=/p_intCateID2=/p_intStart=0/p_intLimit=12/host=10.20.1.97/port=9312/_index=libdocuments,libdocumentsnew