• Tâm lý và tâm lý học quản trị - ĐH Đà Nẵng

  Tâm lý và tâm lý học quản trị - ĐH Đà Nẵng

  Tâm lý là gì, khái niệm tâm lý, đặc điểm của tâm lý người, phân loại các hiện tượng tâm lý, phân loại theo thời gian tồn tại và quá trình diễn biến,... là những nội dung chính trong bài viết "Tâm lý và tâm lý học quản trị". Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p dnulib 28/01/2016 222 2

 • Nhu cầu đối với sự hình thành hành vi đạo đức ở trẻ em lứa tuổi mầm non - Ngô Công Hoàn

  Nhu cầu đối với sự hình thành hành vi đạo đức ở trẻ em lứa tuổi mầm non - Ngô Công Hoàn

  Nhu cầu đối với sự hình thành hành vi đạo đức ở trẻ em lứa tuổi mầm non bao gồm những nội dung về nguồn gốc hành vi đạo đức, nhu cầu nền tảng của hành vi đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p dnulib 28/01/2016 164 1

 • Một số khó khăn trong học tập của trẻ vị thành niên và cách ứng phó của các em - Lưu Song Hà

  Một số khó khăn trong học tập của trẻ vị thành niên và cách ứng phó của các em - Lưu Song Hà

  Một số khó khăn trong học tập của trẻ vị thành niên và cách ứng phó của các em trình bày những vấn đề xoay quanh những khó khăn trong học tập và cách ứng phó của trẻ vị thành niên đối với những khó khăn trong học tập. Mời các bạn tham khảo.

   7 p dnulib 28/01/2016 246 1

 • Trị liệu tâm lý trẻ em và thiếu niên

  Trị liệu tâm lý trẻ em và thiếu niên

  Bài viết trình bày lịch sử trị liệu tâm lý trẻ em và thiếu niên, khác biệt giữa trị liệu tâm lý ở trẻ em và người lớn, những mục đích của trị liệu tâm lý ở trẻ em, các phương tiện cần thiết, quan hệ với nhà trị liệu.

   25 p dnulib 28/01/2016 204 2

 • BÀI GIẢNG DỰ BÁO – QUY HOẠCH KẾ HOẠCH HÓA GIÁO DỤC

  BÀI GIẢNG DỰ BÁO – QUY HOẠCH KẾ HOẠCH HÓA GIÁO DỤC

  Dự báo giáo dục có vai trò định hướng, đặt cơ sở khoa học cho việc xác định mục tiêu và kế hoạch hóa giáo dục. Do vậy, việc nắm được nguyên tắc dự báo, những nội dung cần dự báo là vô cùng quan trọng cho một kết quả dự báo như mong muốn. Bài giảng này sẽ giúp các bạn nắm vững những nguyên tắc cơ bản trên.

   31 p dnulib 26/09/2012 423 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số