• MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN

  MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN

  Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ Mô hình hồi quy tổng thể: E (Y / X ) = β X i 2 Yi = β X i +ui 2 ˆ Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên:Yi = β2

   9 p dnulib 08/01/2013 184 2

 • HỒI QUY 2 BIẾN

   HỒI QUY 2 BIẾN

  . Khái niệm về hồi quy Phân tích hồi quy là tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều

   49 p dnulib 08/01/2013 255 2

 • KINH TẾ LƯỢNG

  KINH TẾ LƯỢNG

  .KINH TẾ LƯỢNG LÀ GÌ? DÙNG ĐỂ LÀM GÌ? LÝ THUYẾT KINH TẾ KINH TOÁN HỌC THỐNG KÊ TẾ LƯỢNG ƯỚC LƯỢNG QUAN HỆ KINH TẾ KiỂM ĐỊNH GiẢ

   12 p dnulib 08/01/2013 250 1

 • Nâng cao năng lực dạy học Thuật toán

  Nâng cao năng lực dạy học Thuật toán

  Phương pháp thực nghiệm: Lập trình, và thử trên các ví dụ xem thuật toán nào nhanh. Phương pháp lý thuyết: Tính toán thời gian, bộ nhớ, … cần thiết của mỗi thuât toán dựa theo độ lớn của dữ liệu vào. Ưu điểm: - không phụ thuộc ngôn ngữ lập trình, loại máy tính - Biết được tính hiệu quả của thuật toán đối với các dữ liệu có...

   212 p dnulib 08/01/2013 232 1

 • Thuật toán K-Mean và ứng dụng

  Thuật toán K-Mean và ứng dụng

  Học không có giám sát (unsupervised learning) là một phương pháp của ngành học máy nhằm tìm ra một mô hình mà phù hợp với các quan sát. Nó khác biệt với học có giám sát ở chỗ là đầu ra đúng tương ứng cho mỗi đầu vào là không biết trước. Trong học không có giám sát, một tập dữ liệu đầu vào được thu thập. Học không có giám sát thường...

   28 p dnulib 08/01/2013 180 1

 • Lý thuyết mở rộng trường và Galois

   Lý thuyết mở rộng trường và Galois

  Lý thuyết Galois là một trong những lý thuyết đẹp đẽ nhất của đại số , tập hợp nhiều kiến thức và phương pháp của các lĩnh vực toán học khác nhau , nhằm giải quyết các bài toán cổ điển và những vấn đề quan trọng khác của đại số hiện đại

   328 p dnulib 05/01/2013 283 3

 • ĐẠI SỐ BOOLE

  ĐẠI SỐ BOOLE

  Trong máy tính điện tử và các dụng cụ điện tử khác các mạch điện tử đều có các đầu vào, mỗi đầu vào là số 0 hoặc số 1 và tạo ra các đầu ra cũng là các số 0 và 1. Các mạch điện đó đều có thể được xây dựng bằng cách dùng bất kỳ một phần tử cơ bản nào có hai trạng thái khác nhau. Chúng bao gồm các chuyển mạch có thể ở hai vị...

   25 p dnulib 28/12/2012 278 3

 • Cây

  Cây

  Định nghĩa và tính chất Định nghĩa Cây. a) Cho G là đồ thị vô hướng. G được gọi là một cây nếu G liên thông và không có chu trình sơ cấp. b) Rừng là đồ thị mà mỗi thành phần liên thông của nó là một cây. Định nghĩa và tính chất 1 4 3 10 9 6 11 12 13 14 7 8 15 16 17 2 5 3 4 1 Định nghĩa và tính chất Điều kiện cần và đủ. Cho T là đồ thị vô...

   29 p dnulib 28/12/2012 207 2

 • Phần VI :Đại Số Bool và hàm Bool

  Phần VI :Đại Số Bool và hàm Bool

  Hàm Bool n biến là một ánh xạ f : Bn → B, trong đó B = {0, 1}. Như vậy hàm Bool n biến là một hàm số có dạng: f = f(x1, x2, ..., xn), trong đó mỗi biến trong x1, x2, ..., xn chỉ nhận 2 giá trị 0, 1 và f nhận giá trị trong B = {0, 1}.

   17 p dnulib 28/12/2012 244 2

 • Đại số quan hệ

  Đại số quan hệ

  Phần V Relations 1. Định nghĩa và tính chất 2.Biểu diễn quan hệ 3.Quan hệ tương đương. Đồng dư. Phép toán số học trên Zn 4.Quan hệ thứ tự. Hasse Diagram Quan hệ RELATIONS 1 2 1. Definitions Definition. A quan hệ hai ngôi từ tập A đến tập B là tập con của tích Descartess R  A x B. Chúng ta sẽ viết a R b thay cho (a, b)  R Quan hệ từ A đến chính nó được gọi...

   17 p dnulib 28/12/2012 215 5

 • Grinstead and Snell’s Introduction to Probability

  Grinstead and Snell’s Introduction to Probability

  text is designed for an introductory probability course at the university level for sophomores, juniors, and seniors in mathematics, physical and social sciences, engineering, and computer science. It presents a thorough treatment of ideas and techniques necessary for a firm understanding of the subject. The text is also recommended for use in discrete probability courses. The material is organized so that the discrete and continuous...

   518 p dnulib 28/12/2012 282 1

 • Vị từ và lượng từ

  Vị từ và lượng từ

  • Định nghĩa: Cho A là một tập hợp khác rỗng. Giả sử, ứng với mỗi x = a  A ta có một mệnh đề p(a). Khi đó, ta nói p = p(x) là một vị từ theo một biến (xác định trên A) 1 2 Vị từ và lượng từ • Định nghĩa: Tổng quát, cho A1, A2, A3…là n tập hợp khác trống. Giả sử rằng ứng với mỗi (x1,x2,.,xn) = (a1,a2,.,an) A1A2 ... An, ta có một...

   10 p dnulib 28/12/2012 264 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số